seniorer - bliv inspireret
få inspirationer til frivilligt arbejde
frivillige organisationer og foreninger
frivilligt arbejde i organisationer og foreninger
hvorfor?
kontakt Ebbe Berg
tilbage til start
Frivilligt arbejde forlænger livet  
 

Frivilligt arbejde holder lægen fra dørene

Flere og flere ældre kaster sig over frivilligt arbejde, og mange arbejder næsten på fuld tid i de ulønnede aktiviteter. Et godt formål og muligheden for at gøre nytte driver senior-ildsjælene.

Af Lene Frøslev, 10. december 2006,
Berlingske

I titusindvis af ældre over 60 år kaster sig med liv og sjæl ind i det organiserede frivillige foreningsarbejde, når de forlader arbejdsmarkedet. Og det frivillige arbejde holder de ældre raskere.

»Undersøgelser viser, at folk, som engagerer sig i frivilligt arbejde, lever længere. Både fordi det er et godt sted at holde sig i gang, og fordi det giver følelsen af at gøre nytte,« fremfører aldersforskeren Anna Leonora Blaakilde fra Gerontologisk Institut i forbindelse med Teknologirådets forskningsprojekt om aldring.

»Ældre mennesker, der lever et aktivt og udadvendt liv, klarer sig fysisk og psykisk bedre end andre,« fastslår hun.
Hver tredje senior op til 65 år og hver fjerde ældre op til 75 år er aktiv med ulønnede aktiviteter. Og over de 75 år er det næsten hver femte, der fortsat holder ved det frivillige arbejde.

»Dem, der bruger mest tid på frivilligt arbejde, er de helt unge og så seniorer i efterlønsalderen. Der er faktisk en hel del, der arbejder ulønnet på fuld tid,« siger Torben Fridberg, seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet (SFI). Han har stået i spidsen for Instituttets store frivillighedsundersøgelse, der kom tidligere i år:
»Det er helt afgørende, der er en idé med arbejdet. Formålet i sig selv betyder noget, og det giver en tilfredsstillelse at gøre noget, andre mennesker har brug for. Så føler man, at man gør nytte, og som en sidegevinst er der mange, der får nye sociale relationer ud af det.«

Undersøgelsen viser, at der har været en betydelig vækst i interessen for at udføre frivilligt arbejde, både hos befolkningen generelt og blandt seniorerne.
»Der er et betydeligt potentiale for en fortsat vækst i interessen for at udføre frivilligt arbejde,« siger Torben Fridberg.

SFIs undersøgelse viser, at det især er de ressourcestærke og højt uddannede, der melder sig til frivilligt arbejde. Og den gruppe kommer der flere og flere af blandt seniorerne.

Det er især idræts-og kulturområdet, der fylder meget i det frivillige arbejde. Men også det sociale område har stor vækst i ældre frivillige. Her er det ikke mindst besøgsven-tjenesterne, der er populære.

SFIs undersøgelse understøttes af Ældre Sagens fremtidsstudie. Her ser man, at på 20 år er ældres engagement i idræts- og motionsaktiviteter fordoblet. Også kirkelige aktiviteter og foreningsaktiviteter står højt på de ældres fritidsaktiviteter.
»En væsentlig baggrund er en øget bevidsthed om vigtigheden af at holde sig i gang, styrke netværket og bevare et godt helbred,« hedder det i konklusionen påÆldre Sagens rapport om frivilligt arbejde.

Motivet for at udføre frivilligt arbejde er først og fremmest interessen for den enkelte sag og at gøre noget for andre. Dertil kommer det sociale fællesskab.
Det frivillige arbejde i Danmark foregår i næsten 100.000 foreninger, institutioner og organisationer. SFI har beregnet hele den frivillige sektors økonomiske betydning til 134,5 mia. kr. i 2004. Det er næsten 10 pct. af bruttonational-produktet.

 
  tilbage