seniorer - bliv inspireret
få inspirationer til frivilligt arbejde
frivillige organisationer og foreninger
frivilligt arbejde i organisationer og foreninger
hvorfor?
kontakt Ebbe Berg
tilbage til start
Børns voksenven - en indsats, der betyder noget  
 

Når du bliver voksenven, er du med til at forbedre et barns evne til social kontakt.      Du kommer til at spille en vigtig rolle i barnets liv, og du vil medvirke til at styrke dets selvtillid og ikke mindst selvværd. Som supplement til moderens eller faderens omsorg får barnet en voksen, der har både lyst, tid og overskud til at være sammen med barnet, tale med det og hjælpe i svære situationer.
     Landsforeningen Børns Voksenvenner er en paraplyorganisation for foreninger over hele landet med fællesnavnet ”Børns Voksenvenner”. Flere formalia skal afklares først – fx skal man have en ren straffeattest – af hensyn til børnene.
     Det siger sig selv at der kræves nogle særlige egenskaber hos den voksne. Mentalt overskud, stærk empati og glæde samt ansvarsfølelse og pædagogiske evner er nogle af dem. Glæden ved at hjælpe, og alt det, man får retur, er for mange af uvurderlig værdi. Læs mere her.

 
  tilbage  
     
  "Vi lever et liv, som giver meget lidt plads til den omsorg, tidligere generationer kunne yde hinanden. Men lad os i det mindste se det i øjnene, så vi ikke galopperer ind i det 21. århundrede uden at skænke det en tanke."
Skulle Dronning Markrethe have sagt - if. Berlingske Tidende