seniorer - bliv inspireret
få inspirationer til frivilligt arbejde
frivillige organisationer og foreninger
frivilligt arbejde i organisationer og foreninger
hvorfor?
kontakt Ebbe Berg
tilbage til start
Integration  
 

Blagoja Damjanovski, som er interviewet i bogen ”Seniorfolk – der er brug for os” er eksempel på den type frivillige, vi virkelig har brug for i vores bestræbelser på at få ”nydanskerne” integreret i samfundet. Også Greta, interviewet i bogen, er med i en anonym rådgivningsgruppe.
     Der er ingen tvivl om, at netop det frivillige arbejde er uvurderligt for at integrationen skal lykkes - på grund af det frivilliges arbejdes særlige karakter og uegennyttighed.
     Kontakt din kommune, dit lokale aktivitetscenter eller frivilligcenter, hvis du vil involveres i arbejdet.

 

 
  tilbage  
     
  "Fri vilje består i evnen til glad at gøre det, jeg må gøre."
C.G.Jung