seniorer - bliv inspireret
få inspirationer til frivilligt arbejde
frivillige organisationer og foreninger
frivilligt arbejde i organisationer og foreninger
hvorfor?
kontakt Ebbe Berg
tilbage til start
Koordinator - København og Frederiksberg  
 

Nystartet Frivilliggruppe søger senior til at guide. ForeningsGuide+ er et søsterprojekt til ForeningsGuiderne som startede i 2003. Det er et samarbejdsprojekt mellem Dansk Flygtningehjælp, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
     Gruppen støtter op om hele København og Frederiksberg.
     ForeningsGuide+-gruppen er for personer omkring 45 år og ældre som har interesse i at lave frivilligt arbejde. Projektet sigter mod at forbedre etniske minoritetsbørn og -unges mulighed for deltagelse i foreningslivet.
     Som ForeningsGuide vil du fungere som bindeled mellem foreninger og familier. Du vil rådgive familier omkring foreningsmuligheder, følge barnet til aktiviteten de første par gange samt følge op på forløbet.
     Derudover er der mulighed for at gøre en forskel gennem rekruttering af frivillige, deltagelse i arrangementer, opsøgende arbejde, administrative opgaver etc.
     Se mere på hjemmesiden: www.kk.dk/foreningsguideplus
Indsendt af Amma Asare-Nyako – marts 2011

 

 
  tilbage