seniorer - bliv inspireret
få inspirationer til frivilligt arbejde
frivillige organisationer og foreninger
frivilligt arbejde i organisationer og foreninger
hvorfor?
kontakt Ebbe Berg
tilbage til start
Offerrådgivning - en redningsbælte i krisen  
 

Offerrådgivning er baseret på frivillige, der vil hjælpe dem, der har været udsat for vold – ofte fra kærester og ægtefæller. Der er tavshedspligt, så de voldsramte kan henvende sig til en person uden risiko for at komme ind i ”myndigheds-domænet”, såfremt man ikke ønsker det.
     Offerrådgivningen fungerer i dag som en 100% frivillig organisation baseret på “græsrodsprincippet”, der er uafhængig af myndigheder og som tilbyder ofrene fuldstændig anonymitet. På Offerrådgivningens hjemmeside kan man finde de lokale offerrådgivningscentre.

 

 
  tilbage