seniorer - bliv inspireret
få inspirationer til frivilligt arbejde
frivillige organisationer og foreninger
frivilligt arbejde i organisationer og foreninger
hvorfor?
kontakt Ebbe Berg
tilbage til start
Seniorer uden grænser - der er brug for os derude  
 

Formålet med denne organisation, stiftet på initiativ af Stig Elliot Nyegaard, er “at anvende og formidle de faglige og menneskelige ressourcer blandt seniorer, der med ulønnet arbejdskraft kan og vil forbedre livsbetingelserne for de fattige i alle dele af verden.”
     Hjælp til udlandet kan udføres på helt individuelt plan eller, som fx som Gudrun beskriver i bogen ”Seniorfolk – der er brug for os”, i samarbejde med Lions og Rotary klubber samt Mellemfolkeligt Samvirke.
     Læs mere her.

 

 
  tilbage