Alm. Brand udbytte 2024

Alm. Brand udbytte 2024: Hvornår og Hvad kan du forvente som aktionær?

Alm. Brand er en af Danmarks største og mest populære udbytteaktier, som mange seniorer har i deres portefølje. Udbytte er de penge, som et selskab udbetaler til sine aktionærer, når det har overskud.

Udbytte er en måde at få et afkast på sin investering, og det kan være en god indtægtskilde for seniorer, som ønsker en stabil og sikker økonomi.

Men hvad kan du forvente af Alm. Brand udbytte i 2024? Hvornår bliver det udbetalt? Og hvilke nye regler og forventninger er der for selskabet i det kommende år? Det vil vi se nærmere på i denne artikel.

Hvornår bliver det udbetalt?

Alm. Brand udbetaler normalt sit udbytte en gang om året, kort efter at årsregnskabet er offentliggjort og godkendt på generalforsamlingen d. April 18, 2024.

For at få del i udbyttet skal man eje aktien senest dagen før udbyttedatoen, som er den dag, hvor aktien handles uden ret til udbytte.

Det betyder, at hvis man køber aktien på udbyttedatoen eller senere, får man ikke udbyttet for det år.

Udbyttet bliver automatisk indsat på ens konto, hvis man har aktien i en bank eller en børsmægler.

Hvis man har aktien i et depot hos Alm. Brand selv, får man udbyttet som et gavekort, som man kan bruge til at købe flere aktier eller andre produkter hos selskabet.

Forventning til udbytte alm brand 2024

Forventning til udbytte

Det er endnu ikke officielt, hvor meget Alm. Brand vil udbetale i udbytte i 2024. Det afhænger af, hvordan selskabet klarer sig i 2023, og hvilke beslutninger bestyrelsen og generalforsamlingen træffer.

Men vi kan få en idé om det ved at se på de tidligere år og de nuværende forventninger.

I 2023 udbetalte Alm. Brand et udbytte på 0,30 kr. pr. aktie, hvilket var det samme som i 2022.

Det svarer til et udbytteafkast på ca. 2,5 %, hvilket er lidt lavere end det historiske gennemsnit på ca. 3 %. Udbytteafkastet er det udbytte, man får i forhold til aktiens kurs.

I 2021 var udbyttet dog meget højere, nemlig 3,68 kr. pr. aktie, hvilket skyldtes, at selskabet havde et ekstraordinært godt år med et rekordhøjt overskud. Det var dog en engangsforestilling, som ikke kan forventes at gentage sig.

For 2024 venter Alm. Brand et forsikringsresultat på mellem 1,40 og 1,60 mia. kr., hvilket er højere end i 2023, hvor det var 1,41 mia. kr. Forsikringsresultatet er det overskud, som selskabet tjener på at sælge forsikringer, og det er det vigtigste tal for udbyttet.

Derudover har Alm. Brand købt den danske del af forsikringsselskabet Codan, som skal integreres i koncernen i 2024. Det forventes at give nogle synergier og besparelser, som også kan øge overskuddet og udbyttet.

Alt i alt tyder det på, at Alm. Brand udbytte 2024 vil være højere end i 2023, men ikke så højt som i 2021. Et realistisk skøn kunne være et udbytte på mellem 0,50 og 0,70 kr. pr. aktie, hvilket ville give et udbytteafkast på mellem 4 og 6 %.

Hvad skal du være opmærksom på?

Udbytte er en dejlig ting at få som aktionær, men det er ikke gratis. Når et selskab udbetaler udbytte, falder aktiens værdi tilsvarende, fordi selskabet har mindre penge i kassen.

Derfor skal man ikke kun se på udbyttet, når man investerer i en aktie, men også på selskabets vækstpotentiale, konkurrenceevne, risiko og fremtidsudsigter.

Udbytte er altså en måde at belønne aktionærerne for at være med på rejsen, men det er ikke det eneste, der tæller.

Desuden skal man være opmærksom på, at udbytte er skattepligtigt. Man skal betale 27 % i skat af de første 56.500 kr., man får i udbytte om året, og 42 % af det, der overstiger det beløb.

Skatten bliver trukket automatisk, når udbyttet bliver udbetalt, så man skal ikke selv gøre noget.

Konklusion

Alm. Brand er en solid og stabil udbytteaktie, som mange seniorer har glæde af. I 2024 kan man forvente et højere udbytte end i 2023, men ikke så højt som i 2021.

Et realistisk skøn er et udbytte på mellem 0,50 og 0,70 kr. pr. aktie, hvilket giver et udbytteafkast på mellem 4 og 6 %.

Udbyttet bliver udbetalt i marts måned, og man skal eje aktien senest dagen før udbyttedatoen for at få del i det. Udbyttet er skattepligtigt, og skatten bliver trukket automatisk.

Udbytte er en god indtægtskilde, men man skal også se på selskabets andre kvaliteter, når man investerer i en aktie.