Liste over nogle organisationer og foreninger

De fleste frivillige jobs er organiseret under en forening eller organisation. Og vi har rigtig mange foreninger og organisationer herhjemme.
En del af disse er nævnt nedenfor eller på siden “Bliv inspireret”. Hvis du synes, at der mangler en forening, så klik her og udfyld formularen.
Men jeg vil tilføje, at meget frivilligt arbejde foregår uden for en forening eller organisation. I bogen “Seniorfolk – der er brug for os” er der omtalt mange, som udfører frivilligt arbejde på helt eget initiativ uden at have fået dette “serveret” gennem en frivillig organisation. Vi lever i et land, som ofte kaldes “foreningslandet”. Det siges, at der findes over 50.000 foreninger i Danmark. Og finder nogle få mennesker sammen om et projekt, er der ikke langt til at danne en forening. Når det drejer sig om frivilligt, socialt arbejde åbner foreningsdannelsen også muligheder for tilskud fra det offentlige til dækning af konkrete udgifter.

Liste over frivillig organisationer og foreninger i Danmark

Center for frivilligt socialt arbejde
Centeret er et landsdækkende videns-, kompetence-, og udviklingscenter, organiseret som en selvejende institution under Socialministeriet. Aktuelle temaer behandles i konferencer, eksempelvis om samarbejdet og koordineringen mellem samfundets forskellige interessegrupper. Der gennemføres en række kurser om fx ledelse og eksistens i det frivillige arbejde, og centeret står for udarbejdelse af analyser til belysning af det frivillige arbejdes betydning og udvikling i samfundet.
frivillighed.dk

Danmission
Frivillige er livsnerven i informations- og indsamlingsarbejdet i Danmark. Uden deres indsats kan Danmission ikke udføre sit arbejde i Afrika, Asien og Mellemøsten. danmission.dk

Danske Pensionister
Der er fortsat grund til i fællesskab at arbejde for, at de ældre har gode vilkår. Danske Pensionister (danskepensionister.dk) blev i 2013 en del af Danske Seniorer.

Danske Seniorer
En landsdækkende organisation skabt ved en fusion i 2013 af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. danske-seniorer.dk

Dansk Røde Kors
Røde Kors er en af vores mest betydningsfulde organisationer, når vi taler om frivillig arbejdskraft.  rodekors.dk

Faglige Seniorer
Faglige Seniorer er en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer. De har 470 seniorklubber over hele landet. Du er automatisk gratis medlem af Faglige Seniorer, hvis du er senior og medlem af et LO forbund. . fagligsenior.dk

Folkekirkens Nødhjælp
Frivilligt arbejde er en meget central del af Folkekirkens Nødhjælp. Man kan være med til at lave kampagner og events, sælge genbrugstøj, blive en del af fisk (moderne genbrug, café og fair trade), samle pant til Roskilde Festival, cykle, spise eller drikke mod sult og tørst, samle penge ind til fordel for verdens fattigste – eller du kan blive en fast del af vores forskellige frivillignetværk. noedhjaelp.dk

Frelsens Hær
Frelsens Hær hjælper mennesker i nød over hele verden. Frelsens Hær i Danmark driver blandt andet krisecentre, væresteder med bespisning, herberg, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, børnelejre, genbrugsbutikker, ældrecentre, kollegie samt meget mere. frelsenshaer.dk

Frivilligcentre
Et frivilligcenter har som opgave at formidle og styrke kontakten mellem frivillige og foreninger og ”samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer”. Landsforeningen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (Frise) arbejder for, at alle kommuner skal have et frivilligcenter. frise.dk

FrivilligJob
Frivillige jobs tilbydes. FrivilligJob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. Vil du være lektiehjælper, spejderleder, fodboldtræner, bestyrelsesmedlem, telefonrådgiver eller noget helt sjette? frivilligjob.dk

Frivilligråd
Et frivilligråd, som er etableret i alle kommuner, er et formelt talerør for det frivillige sociale arbejde i kommunen og institutionaliserer samarbejdet. Frivilligrådet kan medvirke til at udvikle den frivillige sociale indsats i kommunen. Kontakt din kommunes Frivilligråd og hør nærmere.

Frivilligrådet
Frivilligrådets formål er at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet. frivilligraadet.dk

Frivilligt-arbejde
Frivilligt-arbejde har kontakt med over 250 forskellige organisationer og foreninger, der benytter frivillig arbejdskraft. De varetager opgaver af humanitær, mellemfolkelig, kulturel og miljømæssig art samt opgaver inden for handicap- og idrætsområdet. frivilligtarbejde.dk

Frivilligt Forum
Landsforeningen for de frivillige sociale foreninger. frivilligtforum.dk

Green Bike Tours

Green Bike Tours er frontrunner inden for at vise den bæredygtige og grønne by frem til turister fra hele verden, der besøger København og Malmø. Vi har siden 2017 haft 2500 turister med ude at cykle og gå. “Den bæredygtige by” er en stærk trend i tiden. greenbiketours.org

Kirkens Korshær
Et af de vigste punkter i Kirkens Korshærs arbejde er frivillighed. Uden frivillige ville Kirkens Korshær slet ikke kunne udføre det arbejde, organisationen gør landet over. kirkenskorshaer.dk

Kræftens Bekæmpelse
Alle kræftrådgivninger har frivillige tilknyttet. De kan for eksempel tilbyde personlige samtaler, lede en gruppe for voksne eller børn, komme på besøg i hjemmet eller holde foredrag i uddannelsesinstitutioner eller andre forsamlinger. cancer.dk/

Livslinien
Livslinien er et anonymt rådgivningstilbud til mennesker med selvmordstanker eller som er i anden alvorlig livskrise. Frivillighed er rygraden i organisationen, og vi har brug for flere dygtige kræfter til at varetage det meningsfulde rådgivende arbejde. livslinien.dk

Læger uden Grænser
Også kendt under navnet Médecins Sans Frontières. msf.dk

Mellemfolkeligt Samvirke
Gør en forskel for verdens fattigste gennem frivilligt arbejde. ms.dk

Menneskerettighederne
Amenesty International – hvis du vil være med til at arbejde for menneskerettighederne. amnesty.dk

Missionen blandt Hjemløse
Vi rækker en hånd ud til de hjemløse og socialt udsatte mennesker i vores samfund. hjemlos.dk

Pensionisternes Samvirke
Samvirkets formål er at virke for at forbedre ældres vilkår. pensionisternessamvirke.dk

Sammenslutningen af Pensionistforeninger
Ved at blive medlem i en af de mange foreninger kan man få et netværk. Netværk betyder relationer mellem mennesker. Man kan erstatte ordet med sikkerhedsnet. Når man har et netværk, behøver man ikke at være ensom. sammenslutningen.dk

Samvirkende Menighedsplejer
Formålet er at inspirere til og støtte udvikling af netværksarbejde og omsorg for mennesker i alle aldre. Ikke mindst ældre, syge, ensomme og udsatte børnefamilier sætter vi hjælpeindsatser ind for – i samarbejde med sognene. menighedsplejer.dk

Senior Corporations
En amerikansk hjemmeside, der forbinder seniorer: Senior Corps connects today’s over 55s with the people and organizations that need them most. seniorcorps.gov

Senior Friendly Volunteer Vacations
This website offers information on the achievements and future outlook of projects involving senior volunteers, aimed at prospective volunteers as well as organisations and local governments. transitionsabroad.com

Seniorer uden Grænser
Et netværk af seniorer, som har interesse i at deltage i projekter i udlandet. Nogle af de spændende projekter er omtalt i bogen “Seniorfolk – der er brug for os”.
seniorerudengraenser.dk

Seniorinternet
Seniornetværket er et initiativ på internettet, der har til formål at tilbyde en bred vifte af muligheder til Danmarks seniorer. seniorinternet.dk

Seniornetværket, højskoler mv.
Seniornetværket er et initiativ på internettet, der har til formål at tilbyde en bred vifte af muligheder til Danmarks seniorer. seniornetvaerket.dk

Social Rådgivning og Bistand
Frivilligformidlingen i Frivilligcenter SR-Bistand er en alternativ “jobformidling”, der giver dig overblik over de mange muligheder der findes for frivilligt arbejde i København. sr-bistand.dk

Svalerne

Foreningen for udviklingslandene, Svalerne, yder hjælp til lokale ngo’er, der har fokus på oplysning og empowerment af de mest sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper – folk uden jord/statsløse, stammefolk, samt de laveste eller uden kaste – med en særlig opmærksomhed på kvinder. Du kan læse mere om organisationen og deres frivillig program. svalerne.dk

UNICEF
UNICEF er verdens største humanitære børneorganisation. Man arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i 156 lande. Du kan vælge at gøre et frivilligt stykke arbejde for verdens børn. unicef.dk

Vejviser til foreninger
Gennem mere end 10 år har Center for frivilligt socialt arbejde udgivet en vejviser til frivilligt socialt arbejde i Danmark. frivillighed.dk

Videnscenter på Ældreområdet
Videnscenter på Ældreområdet har som sin primære opgave at formidle viden om forskning og udvikling på ældreområdet samt selv at udføre forsknings- og udviklingsprojekter. Phmetropol.

Ældre med styrke
Age Force – Et netværk for alle over 50, der gerne vil mødes på nettet og i virkeligheden. ageforce.dk

Ældre på højskole i udlandet
Ældre på højskole i udlandet er en fond med formålet ”at udvikle og gennemføre højskolekurser i udlandet, fortrinsvis for ældre”. aehu.dk

Ældre Sagen
Ældre Sagen arbejder for at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Der arbejdes ud fra værdierne: Indsigt, nærvær og handlekraft. aeldresagen.dk

WomanGourmet

WomanGourmet er en klub for kvinder, der laver arrangementer for kvinder og deres veninder. Der er ikke noget løbende abonnement – blot et oprettelsesgebyr på kr. 250. womangourmet.com