Børnepenge 2023

Børnepenge 2023: Hvad du skal vide om satser og regler i 2023

Børnepenge er en økonomisk støtte, som staten giver til forældre med børn under 18 år. Børnepenge kan være en stor hjælp til at dække udgifter til blandt andet mad, tøj, institutioner og fritidsaktiviteter for børnene. Men hvad skal du vide om børnepenge i 2023? I denne artikel vil vi gennemgå de vigtigste informationer om børnepenge 2023, så du kan være godt forberedt.

Hvem kan få børnepenge i 2023?

Du kan få børnepenge i 2023, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du har forældremyndigheden over et eller flere børn under 18 år
  • Barnet eller børnene er bosat i Danmark
  • Du er bosat i Danmark
  • Du er fuldt skattepligtig i Danmark
  • Barnet eller børnene er ikke forsørget af det offentlige
  • Barnet eller børnene har ikke indgået ægteskab

Hvis du opfylder disse betingelser, vil du automatisk modtage børnepenge fra Udbetaling Danmark. Du behøver ikke at ansøge om det selv.

børnepenge sats i 2023

Hvor meget kan du få i børnepenge i 2023?

Hvor meget du kan få i børnepenge i 2023 afhænger af, hvor gammelt dit barn eller dine børn er. Børnepengene består af to dele: et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for alle, mens pensionstillægget varierer efter din civilstand og din indkomst.

Grundbeløbet for børnepenge i 2023 er 6.837 kr. om måneden før skat. Det gælder for både enlige og gift/samlevende.

Pensionstillægget for børnepenge i 2023 er op til 8.024 kr. om måneden før skat for enlige og op til 4.106 kr. om måneden før skat for gift/samlevende.

Det betyder, at du kan få op til 14.861 kr. om måneden før skat i børnepenge for et barn mellem 0 og 2 år, hvis du er enlig. Hvis du er gift eller samlevende, kan du få op til 10.943 kr. om måneden før skat i børnepenge for et barn mellem 0 og 2 år.

Hvornår får du udbetalt børnepenge i 2023?

Du får udbetalt børnepenge hvert kvartal i 2023. Det vil sige fire gange om året. Udbetalingsdatoerne for børnepenge i 2023 er:

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Du får udbetalt børnepengene for det kvartal, hvor dit barn har haft fødselsdag. Hvis dit barn fx fylder 3 år den 15. maj, får du udbetalt børnepengene for det kvartal, der starter den 1. april.