Børnebidrag 2024

Børnebidrag 2024: Alt du vide om de nye regler og satser?

Børnebidrag er et bidrag, som den ene forælder betaler til den anden, hvis I ikke bor sammen. Børnebidraget skal sikre, at barnet har en rimelig økonomisk standard hos begge forældre. Børnebidraget fastsættes af Familieretshuset, som også kan hjælpe med at indkræve og udbetale bidraget.

I denne artikel vil vi give dig et overblik over, hvad du skal vide om børnebidrag i 2024, så du kan være forberedt på eventuelle ændringer i din situation.

Hvad er satserne for børnebidrag i 2024?

Satserne for børnebidrag i 2024 er offentliggjort, og som forventet bliver de baseret på pris- og lønudviklingen i samfundet. Satserne for børnebidrag i 2024 er derfor:

Børnebidrag pr. måned til 0-17 årige: 1.548 kr. (18.576‬ kr. om året)

Børnebidraget består af et grundbeløb og et tillæg, som begge reguleres hvert år. Grundbeløbet er det samme for alle børn, mens tillægget afhænger af barnets alder. Grundbeløbet og tillægget i 2024 er:

Grundbeløbet: 1.370 kr. om måneden (16.440 kr. om året)

Tillægget for 0-2 årige: 178 kr. om måneden (2.136 kr. om året)

Tillægget for 3-6 årige: 89 kr. om måneden (1.068 kr. om året)

Tillægget for 7-17 årige: 0 kr. om måneden (0 kr. om året)

Satserne for børnebidrag i 2024 vil derfor være højere end satserne for 2023, men det afhænger igen af den endelige beregning.

satserne for børnebidrag i 2024

Hvordan beregnes børnebidraget?

Børnebidraget beregnes ud fra en række faktorer, som kan variere fra sag til sag. Nogle af de vigtigste faktorer er:

 • Barnets alder og behov
 • Forældrenes indkomst og formue
 • Forældrenes samvær med barnet
 • Forældrenes eventuelle andre børn
 • Forældrenes eventuelle ægtefæller eller samlevere
 • Børnebidraget kan enten fastsættes efter en standardtabel, som tager højde for de generelle omkostninger ved at have et barn, eller efter en individuel beregning, som tager højde for de konkrete omstændigheder i hver sag.

Du kan selv beregne et vejledende børnebidrag på Familieretshusets hjemmeside, men det er vigtigt at understrege, at det kun er et skøn, og at det endelige børnebidrag kan afvige fra det. Herunder kan du se et konkret eksempel på en beregning.

Eksempel på en beregning af børnebidrag

Antag, at en mor tjener ca. 600.000 kr. om året. Hun har to børn. Da hun tjener mere end ca. 560.000 kr. om året, men mindre end ca. 800.000 kr. om året, skal hun betale et forhøjet børnebidrag på normalbidraget + 100 % af grundbeløbet.

Det vil sige, at regnestykket ser således ud:

Grundbeløb: 1.370 kr. om måneden (16.440 kr. om året)

Normalbidrag: 1.548 kr. om måneden (18.576 kr. om året)

Forhøjelse: 1.370 kr. om måneden (16.440 kr. om året)

Samlet børnebidrag (grundbeløb + normalbidrag + forhøjelse): 4.288 kr. om måneden (51.456 kr. om året)

Moderen skal altså betale 4.288 kr. om måneden for hvert barn, dvs. i alt 8.576 kr. om måneden for begge børn.

Bemærk, at dette kun er et vejledende eksempel, og at det endelige børnebidrag kan afvige fra det, afhængigt af de konkrete omstændigheder i hver sag.

Hvordan kan jeg søge om børnebidrag?

Hvis du vil søge om børnebidrag, skal du følge disse trin:

 1. Gå til borger.dk og log på med MitID.
 2. Klik på “Ansøg om børnebidrag” under “Familie og børn” og “Når I går fra hinanden”.
 3. Udfyld de nødvendige oplysninger om dig selv, den anden forælder og barnet eller børnene.
 4. Vedhæft eventuelle dokumenter, som kan understøtte din ansøgning, f.eks. en privat aftale om børnebidrag, en skilsmissedom eller en fødselsattest.
 5. Godkend og send din ansøgning til Familieretshuset, som vil behandle den og fastsætte børnebidraget.
 6. Vent på at modtage en afgørelse fra Familieretshuset, som vil blive sendt til din digitale postkasse på borger.dk.

Du kan også kontakte Familieretshuset på telefon 72 56 70 00 eller få personlig betjening i disse ni byer, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Er der nogle undtagelser for at skulle betale børnebidrag?

Der er nogle undtagelser for at betale børnebidrag, som du bør være opmærksom på. Nogle af de mest almindelige undtagelser er:

 • Hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos begge forældre, og I begge opfylder jeres forsørgelsespligt, skal der som udgangspunkt ikke betales børnebidrag.
 • Hvis barnet flytter hjemmefra, bliver gift, får børn eller får en indkomst, der overstiger børne- og ungeydelsen, bortfalder børnebidraget automatisk.
 • Hvis barnet bliver adopteret af en anden person end den bidragspligtige, bortfalder børnebidraget også automatisk.
 • Hvis den bidragspligtige har en meget lav indkomst, kan børnebidraget nedsættes eller bortfalde helt.
 • Hvis den bidragspligtige er i fængsel, kan børnebidraget også nedsættes eller bortfalde helt.

Hvis du vil ændre børnebidragets størrelse eller få det bortfaldet, skal du kontakte Familieretshuset og anmode om en ny beregning. Du skal kunne dokumentere, at der er sket en væsentlig ændring i forholdene, og at den har varet i mindst seks måneder. Du skal også være opmærksom på, at du i de fleste tilfælde skal betale et gebyr på 2.800 kr. (2023 sats) for at få behandlet din ansøgning.

Hvornår kan børnebidraget ændres?

Børnebidraget kan ændres, hvis der sker væsentlige ændringer i forholdene hos en af forældrene eller barnet. Det kan for eksempel være, hvis:

 • Barnet flytter hjemmefra eller skifter bopæl mellem forældrene
 • Barnet får en uddannelse eller et arbejde
 • En af forældrene får en ny ægtefælle eller samlever
 • En af forældrene får et nyt barn
 • En af forældrene får en markant ændring i indkomst eller formue
 • En af forældrene får en markant ændring i samvær med barnet.

Hvis du ønsker at få ændret børnebidraget, skal du kontakte Familieretshuset og anmode om en ny beregning. Du skal kunne dokumentere, at der er sket en væsentlig ændring i forholdene, og at den har varet i mindst seks måneder.

Hvor kan du få mere information og hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med børnebidrag, kan du henvende dig til Familieretshuset, som er den offentlige myndighed, der har ansvaret for børnebidraget.

Du kan finde mere information om børnebidrag på Familieretshusets hjemmeside, hvor du også kan finde kontaktoplysninger og åbningstider.

Du kan også finde mere information om børnebidrag på borger.dk, hvor du også kan finde links til andre relevante sider og selvbetjeningsløsninger.

Vi håber, at denne artikel har givet dig et godt overblik over børnebidrag i 2024, og at du har fået svar på nogle af dine spørgsmål.