Efterløn 2024: Hvad du skal vide om satser og regler i 2024

Efterløn er en ordning, der giver dig mulighed for at gå på pension før din folkepensionsalder, hvis du har betalt til den gennem din fagforening eller a-kasse. Efterløn er en frivillig ordning, som du kan vælge at benytte dig af, hvis du opfylder visse betingelser. I denne artikel vil vi give dig et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at gå på efterløn i 2024.

Hvad kan du få i udbetalt efterløn i 2024?

Størrelsen af din efterløn afhænger af flere faktorer, såsom din alder, dine pensionsforhold, din arbejdsindkomst og din civilstand. Sasterne for efterlønnen er offentligtgjort for 2024 til at være:

  • Er man tilmeldt efterløn efter 100% satsen, så kan man i 2024 få op til 20.359 kr. om måneden i efterløn.
  • Er man tilmeldt efter 91% satsen, så kan man få op til 18.527 kr. om måneden i efterløn i 2024.

Ved tilmelding til efterløn gennem fortrydelsesordningen reduceres din efterløn med to procent af den højeste dagpengesats for hvert år og måned du ikke har bidraget til efterlønsordningen. Dette vil svare til at reducerer din månedlige efterløn med 408,76 kr. for hvert fuldt år og 34,06 kr. for hver måned du ikke har betalt bidrag i 2024. Igen fastlagt, at den forventede lønudviklingsprocent holder.

Din efterløn kan dog blive nedsat, hvis du har andre indtægter udover din efterløn, fx pensioner, renteindtægter eller arbejdsindkomst. Der gælder forskellige regler for, hvordan din efterløn bliver påvirket af dine andre indtægter, alt efter om du er gift, samlevende eller enlig.

Hvis du arbejder ved siden af din efterløn, kan du under visse betingelser optjene ret til en skattefri præmie, som du kan få udbetalt, når du går på folkepension. Skattefri præmie er en belønning for at udskyde din efterløn og bidrage til samfundet. Størrelsen af din skattefri præmie afhænger af, hvor meget du arbejder, og hvor længe du udskyder din efterløn.

Efterløn udbetalt 2024

Beløbsgrænser ved selvstændig virksomhed i perioden med efterløn i 2024

Hvis du driver selvstændig virksomhed, mens du får efterløn, skal du være opmærksom på, at der gælder nogle beløbsgrænser for, hvor meget du må tjene på din virksomhed, uden at det påvirker din efterløn. Beløbsgrænserne reguleres hvert år i forhold til lønudviklingen på arbejdsmarkedet.

Der er forskel på, om du driver selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du have et fast timetal på 80,17 timer pr. måned, eller du skal arbejde højst 962 timer årligt. Din indtægt (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) må ikke overstige 117.432 kr. pr. regnskabsår. Hvis du tjener mere end dette beløb, vil din efterløn blive nedsat med 30% af det overskydende beløb. Hvis du tjener mere end 234.868 kr. pr. regnskabsår, vil du miste din ret til efterløn.

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du have tilladelse fra din a-kasse, før du starter din virksomhed. Din indtægt (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) må ikke overstige 89.976 kr. pr. regnskabsår. Hvis du tjener mere end dette beløb, vil din efterløn blive nedsat med 50% af det overskydende beløb. Du må heller ikke bruge mere end 400 timer på din virksomhed om året.

Det betyder, at beløbsgrænserne for selvstændig virksomhed i efterlønsperioden i 2024 vil være som følger:

Maksimal indtægt ved selvstændig hovedbeskæftigelse: 117.432 kr. pr. regnskabsår
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse: 89.976 kr. pr. regnskabsår
Maksimalt antal timer ved selvstændig bibeskæftigelse: 400 timer pr. år

Hvem kan få efterløn i 2024?

For at få efterløn i 2024 skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal være medlem af en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag i mindst 30 år, når du når din efterlønsalder.
  • Du skal have haft tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 20 år inden for de sidste 30 år, når du når din efterlønsalder.
  • Du skal have haft en indkomst på mindst 234.000 kr. om året i mindst 2 år inden for de sidste 10 år, når du når din efterlønsalder.
  • Du skal have haft en indkomst på mindst 234.000 kr. om året i mindst 1 år inden for de sidste 3 år, når du når din efterlønsalder.

Din efterlønsalder afhænger af din fødselsdato. Hvis du er født før 1. januar 1956, er din efterlønsalder 64 år. Hvis du er født mellem 1. januar 1956 og 30. juni 1959, er din efterlønsalder 64 år og 6 måneder. Hvis du er født efter 30. juni 1959, er din efterlønsalder 65 år.

Din ret til efterløn ophører ved udgangen af den måned, hvor du når din folkepensionsalder. Din folkepensionsalder afhænger også af din fødselsdato. Hvis du er født før 1. januar 1954, er din folkepensionsalder 67 år. Hvis du er født mellem 1. januar 1954 og 31. december 1962, er din folkepensionsalder 68 år. Hvis du er født efter 31. december 1962, er din folkepensionsalder 69 år.

Hvordan søger du om efterløn?

Hvis du vil søge om efterløn i 2024, skal du kontakte din a-kasse senest 3 måneder før, du ønsker at gå på efterløn. Din a-kasse vil vejlede dig om, hvordan du søger om efterløn, og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med din ansøgning. Du skal blandt andet dokumentere din indkomst og dine pensionsforhold, samt oplyse om din civilstand og din arbejdsstatus.

Du kan også søge om efterløn digitalt via “Min Side” på borger.dk. Her kan du også se, om du opfylder betingelserne for at få efterløn, og hvad du kan forvente at få i efterløn.

Efterløn i udlandet

Efterløn i udlandet?

Afhængigt af dit bopælsland og opholdets varighed, varierer mulighederne for at modtage efterløn under et ophold i udlandet. I lande indenfor EØS, Schweiz, Grønland og Færøerne, kan du muligvis modtage efterløn under visse betingelser og regler. Bor du udenfor disse områder, er det kun muligt at modtage efterløn under en kortvarig ferie, der varer højst tre måneder årligt.

Før udrejse til udlandet er det vigtigt, at du informerer din a-kasse om din rejse, bopæls adresse, arbejdsstatus og indkomst. Du skal fremsende relevante dokumenter som bevis for dit ophold og indkomst til din a-kasse, herunder bopælsbevis, skatte oplysninger og pensionsoversigter. Din a-kasse vil tilbyde vejledning om processen for at ansøge om efterløn under dit ophold i udlandet og påpege vigtige overvejelser.