Flexlån rente 2024

Flexlån rente 2024: Se hvad flexlån renten bliver i 2024?

Flexlån er en populær lånetype blandt mange boligejere i Danmark. Med et flexlån kan du vælge, hvor længe du vil binde renten på dit lån, og dermed få en lavere ydelse end med et fastforrentet lån. Men flexlån har også en ulempe: Renten kan ændre sig fra år til år, og det kan påvirke din økonomi og dit rådighedsbeløb.

Hvis du har et flexlån, der skal rentetilpasses pr. 1. januar 2024, er det derfor en god idé at overveje, om du stadig har det rette lån for dig. I denne artikel vil vi give dig nogle råd og tips til, hvad du skal være opmærksom på, når dit flexlån skal rentetilpasses.

Hvad bliver flexlån renten i 2024?

Det første spørgsmål, du sikkert stiller dig selv, er: Hvordan ser renteudviklingen ud? Vil renten stige eller falde i 2024? Og hvor meget vil det påvirke min ydelse?

Desværre er der ingen, der kan forudsige renten med sikkerhed. Men vi kan kigge på nogle af de faktorer, der påvirker renten, og se på nogle af de prognoser, der findes fra forskellige kilder.

En af de vigtigste faktorer for renten er den økonomiske situation i Danmark og i verden. Når økonomien går godt, stiger efterspørgslen efter penge og lån, og det presser renten opad. Når økonomien går dårligt, falder efterspørgslen efter penge og lån, og det presser renten nedad.

I 2023 har vi oplevet en periode med kraftige rentestigninger som følge af en overraskende stærk udvikling i den amerikanske økonomi. Den amerikanske centralbank har strammet pengepolitikken for at holde inflationen under kontrol, og det har smittet af på de danske renter.

Men i 2024 forventes den økonomiske vækst at aftage både i USA og i Europa. Det betyder, at inflationen også vil falde, og at centralbankerne vil holde igen med at hæve renterne. Derfor er det Nordeas vurdering, at de danske renter nu er tæt på toppen, og at de vil falde moderat frem mod udgangen af 2024.

Hvis vi kigger på nogle af de konkrete tal for flexlån rente 2024, kan vi se følgende prognoser fra Nordea:

 • F1-rente = 3,60 pct. (nuværende rente = – 0,02 pct.)
 • F3-rente = 3,28 pct. (nuværende rente = – 0,37 pct.)
 • F5-rente = 3,26 pct. (nuværende rente = 0,62 pct.)

Det betyder altså, at hvis du har et F1-lån nu, vil din ydelse stige markant pr. 1. januar 2024. Hvis du har et F3- eller F5-lån nu, vil din ydelse også stige lidt pr. 1. januar 2024.

Hvad bliver flexlån renten i 2024

Hvad skal du overveje?

Når du ved lidt mere om renteudviklingen, kan du begynde at overveje, om du skal ændre noget ved dit flexlån. Det afhænger af flere ting, som du skal tage stilling til:

 • Hvor længe vil du blive i din bolig?
 • Hvor meget risiko vil du løbe med din rente?
 • Hvor meget plads har du i din økonomi til at håndtere renteændringer?
 • Har du anden, dyrere gæld, som du vil betale af først?

Her er nogle af de muligheder, du har, når dit flexlån skal rentetilpasses:

Bind renten længere

Hvis du vil have mere tryghed og sikkerhed i din økonomi, kan du vælge at binde renten på dit flexlån i længere tid. Det betyder, at du ikke skal bekymre dig om rentestigninger i de kommende år, men også at du ikke får glæde af eventuelle rentefald.

Du kan fx vælge et lån med 5 års rentebinding, som har en forventet rente på 3,26 pct. pr. 1. januar 2024. Det er lidt højere end den nuværende rente på et F5-lån, men lavere end den nuværende rente på et fastforrentet lån.

Men bind ikke renten på dit flexlån i længere tid, end du planlægger at blive boende i din bolig. Det kan blive dyrt at indfri det før tid.

Vælg afdragsfrihed

Hvis du har brug for mere luft i din økonomi, kan du vælge at holde pause i afdragene på dit flexlån. Det betyder, at du kun betaler renter og bidrag på dit lån, og dermed får en lavere ydelse.

Du kan fx vælge et lån med 1 års rentebinding og 10 års afdragsfrihed, som har en forventet rente på 3,60 pct. pr. 1. januar 2024. Det er højere end den nuværende rente på et F1-lån, men lavere end den nuværende ydelse på et F1-lån med afdrag.

Men vær opmærksom på, at afdragsfrihed ikke er gratis. Du betaler stadig renter og bidrag på hele lånebeløbet, og dit lån bliver ikke mindre. Derfor bør du kun vælge afdragsfrihed, hvis du har en god grund til det.

Betal flexlån gæld

Betal af på dyr gæld

Hvis du har anden, dyrere gæld ved siden af dit flexlån, kan det tit betale sig at vælge afdragsfrihed på dit realkreditlån og afdrage hurtigere på den dyrere gæld. Det kan fx være et banklån, et billån eller et forbrugslån.

Du kan kombinere afdragsfriheden med en længere rentebinding, så du kender renten og dermed ydelsen på dit flexlån i en længere periode, mens du betaler af på den dyrere gæld.

Men husk at have en plan for, hvordan og hvornår du vil begynde at afdrage på dit realkreditlån igen. Ellers risikerer du at sidde med en stor gæld og en høj ydelse, når afdragsfriheden udløber.

Fortsæt som nu

Hvis du er tilfreds med dit nuværende flexlån, og du har plads i din økonomi til at håndtere eventuelle renteændringer, kan du også bare fortsætte som nu. Det betyder, at dit lån vil blive automatisk rentetilpasset pr. 1. januar 2024, og at du vil få en ny ydelse baseret på den aktuelle markedsrente.

Det er den nemmeste løsning, men også den mest usikre. Du ved ikke på forhånd, hvad din ydelse bliver om et år eller om fem år. Du skal derfor være indstillet på at justere din økonomi efter renten.

Hvad skal du gøre?

Når du har overvejet de forskellige muligheder, skal du gøre følgende:

 • Kontakt din realkreditrådgiver og få et tilbud på det lån, du ønsker at skifte til. Du kan også bruge en online låneberegner til at sammenligne forskellige lånetyper og renter.
 • Undersøg, om der er omkostninger forbundet med at skifte lån. Det kan fx være kurstab, tinglysningsafgift eller gebyrer. Spørg din realkreditrådgiver, om du kan få dækket nogle af disse omkostninger af dit realkreditinstitut.
 • Beslut dig for, om du vil skifte lån nu eller vente til rentetilpasningen. Hvis du skifter lån nu, kan du låse renten fast på det nuværende niveau. Hvis du venter til rentetilpasningen, kan du måske få en lavere rente, men også en højere ydelse.
 • Underskriv lånetilbuddet og send det tilbage til dit realkreditinstitut inden fristen. Hvis du vil skifte lån nu, skal du gøre det inden den 1. december 2023. Hvis du vil vente til rentetilpasningen, skal du gøre det inden den 1. januar 2024.