Nordea udbytte 2024

Nordea udbytte 2024: Hvornår og hvor meget i 2024

Nordea er en af Danmarks største og mest succesfulde banker, som har været på børsen siden 1991.

Banken har over 500.000 private aktionærer, som får et udbytte hver år.

Udbyttet er en del af bankens overskud, som de deler med deres aktionærer.

Hvornår og hvor meget udbetaler Nordea udbytte? Og hvad er de nye regler for udbytte i 2024?

Det skal du læse om i denne artikel.

Hvornår Nordea udbetaler udbytte i 2024?

Nordea har endnu ikke offentliggjort, hvornår de vil udbetale udbytte i 2024. 

Men de har sagt, at de vil overholde Finanstilsynets krav, og at de vil have en “fleksibel og bæredygtig” udbyttespolitik.

Det betyder, at Nordea vil tilpasse sit udbytte til sin finansiel situation og til markedets forventninger.

Det betyder også, at Nordea vil have en balance mellem at belønne sine aktionærer og at investere i sin fremtidige vækst.

Nordea afholder sin almindelige generalforsamling den 21. marts 2024, hvor udbyttet for 2023 vil blive fastsat.

Aktierne handles uden ret til udbytte fra den 24. marts 2024.

Udbyttet vil blive udbetalt til aktionærerne tidligst den 3. april 2024.

Ser vi tilbage på, hvornår banken udbetalte udbytte i det foregående år, så blev udbyttet udbetalt den 24. marts 2023, og det var det første udbytte, som Nordea gav siden 2019.

Hvornår Nordea udbetaler udbytte i 2024

Hvor meget udbetaler Nordea i udbytte i 2024?

Nordea har udbetalt et udbytte på 5,96 kr. pr. aktie i 2023.

Baseret på bankens årsregnskab for 2023, har Nordea foreslået et udbytte på 0,92 euro (ca. 6,86 kr.) pr. aktie for regnskabsåret 2023, som udbetales i april 2024.

Banken har også sagt, at de vil give et udbytte, som er i overensstemmelse med deres målsætning om at have en egenkapitalforrentning på 10%.

Udbyttet i Nordea afhænger af flere faktorer

Udbyttet i Nordea afhænger ikke kun af bankens overskud, men også af andre faktorer som:

  • Bankens egenkapitalforrentning: Det er den rente, som banken betaler til sine aktionærer for at låne penge fra dem. Jo højere egenkapitalforrentning, jo mere rente skal banken betale.
  • Bankens formue: Det er det beløb, som banken egenkapitalen pårørende har investeret i banken eller andre virksomheder. Jo højere formue, jo mere kapital kan banken bruge til at finansiere sin vækst.
  • Bankens indtjening: Det er det beløb, som banken tjener på sin daglige virksomhed og sine investeringer. Jo højere indtjening, jo mere overskud kan banken have.

Nordea har haft en god finansiel performance i de seneste år

Nordea har haft en god finansiel performance i de seneste år. Banken har oplevet en stærk vækst i sin kundeloyalitet og sin markedsandel. 

Selskabet har også været hurtigt tilpasningsdygtig over for den digitale transformation og den grønne omstilling.

Banken har også haft en solid balance sheet med et højt kapitalunderholdning (kravset) og et lavt kreditrisiko.

Nordea har også haft en stabil indtjening med et højt resultat (overskud) og et lavt renteudgifter (skat).

Banken giver et større udbytte end gennemsnittet

Nordea giver et større udbytte end gennemsnittet for danske banker.

Ifølge Finanstilsynet var det gennemsnitlige udbyttepris for danske banker ca. 2 kr./aktie pr/år fra 2018 til 2020.

Det betyder dog ikke nødvendigvis noget særligt godt eller dårligt.

Det vigtigste er ikke kun hvor meget man får i udbytte pr/aktie pr/år, men også hvor meget man får sammenlignet med andre investeringsmuligheder eller andre faktorer som pension eller livsstil.

Hvordan får man sit udbytte fra Nordea?

Nordea er en af Danmarks største og mest succesfulde banker, som giver et godt udbytte til sine aktionærer.

Hvis du er en aktionær hos Nordea, og du har investeret i de investeringsforeninger, som Nordea tilbyder, så kan du få dit udbytte på forskellige måder.

En måde er at vente på generalforsamlingen, hvor Nordea vil godkende og udbetale udbyttet.

Du skal være en aktionær hos Nordea senest den dag for at have ret til udbyttet. Du skal også eje aktien på den dag for at kunne få udbyttet.

En anden måde er at lave en aftale med Nordea om automatisk geninvestering.

Det betyder, at du automatisk får geninvesteret dit udbetalte udbytte fra de investeringsforeninger, som du investerer i – og som tilbyder automatisk geninvestering.

Aftalen kaldes “Aftale om udbyttebeviser”. Du kan kontakte din bankrådgiver, hvis du vil vide mere om automatisk geninvestering.

En tredje måde er at lade dit udbytte falde på kontoen hos Nordea.

Det betyder, at du ikke får noget ekstra beløb på kontoen efterudbetaling af udbytte.

Men det betyder også, at du ikke skal betale nogen skat eller gebyrer på dit udbytte.

Du kan bruge dit udbetalte beløb til hvad du vil – f.eks. til at købe noget andet eller spare op.

Uanset hvilken måde du vælger at få dit udbytte fra Nordea på, så skal du huske at holde øje med din saldo og din indtjening i de investeringsforeninger, som du har valgt.

Du skal også være opmærksom på eventuelle ændringer i reglerne for skat eller gebyrer på investeringer.

Hvordan får man sit udbytte fra Nordea

Hvad er de nye regler for udbytte i 2024?

Fra 2024 vil der være nogle nye regler for udbytte i Danmark. Det skyldes, at Finanstilsynet har indført et nyt krav om, at banker skal have en såkaldt udbyttebuffer.

Det betyder, at banker skal have en ekstra kapitalreserve, som de kan bruge til at betale udbytte, hvis de kommer i økonomiske vanskeligheder.

Formålet med udbyttebufferen er at sikre, at banker har nok penge til at opretholde deres solvens og likviditet, selv i tilfælde af en krise.

Det skal også beskytte bankernes kunder og kreditorer mod tab.

Udbyttebufferen vil variere fra bank til bank, afhængigt af deres risikoprofil og deres forventede udbytteudbetaling.

Finanstilsynet vil fastsætte udbyttebufferen for hver bank individuelt, baseret på en række faktorer som:

  • Bankens kapitalniveau: Det er det beløb, som banken har til rådighed til at dække sine risici. Jo højere kapitalniveau, jo lavere udbyttebuffer.
  • Bankens udlånsvækst: Det er den procentvise ændring i bankens udlån til kunder og andre parter. Jo højere udlånsvækst, jo højere udbyttebuffer.
  • Bankens udbyttehistorik: Det er det beløb, som banken har udbetalt i udbytte i de foregående år. Jo højere udbyttehistorik, jo højere udbyttebuffer.

Hvordan påvirker udbyttebufferen Nordea?

Nordea har endnu ikke offentliggjort, hvad deres udbyttebuffer vil være i 2024. Men de har sagt, at de vil overholde

Finanstilsynets krav, og at de vil have en fleksibel og bæredygtig udbyttespolitik.

Det betyder, at Nordea vil tilpasse sit udbytte til sin finansiel situation og til markedets forventninger.

Det betyder også, at Nordea vil have en balance mellem at belønne sine aktionærer og at investere i sin fremtidige vækst.

Dertil som tidligere nævnte, at banken har udtalt at de vil have en progressiv og attraktiv udbyttespolitik, som stemmer overens med målene for de nye regler.

Som investor i Nordea, kan man altså se frem til et udbytte år, med varslede stigninger.

Hvor meget og hvornår, må vi vente at se.

Men alt tyder på at 2024 vil blive et herligt år for banken og dens investorer.

Tilmeld dig til Senior Folks nyhedsbrev

* angiver påkrævet

Gå ikke glip af spændende nyheder, fantastiske tilbud, nyttige vejledninger og meget mere, som vi sender fra tid til anden i vores nyhedsbrev. Tilmeld dig nyhedsbrevet forneden.