skudår 2024

Skudår 2024: Forstå skudåret i 2024

Skudår er år med 366 dage i stedet for de normale 365 dage. Det betyder, at februar måned får en ekstra dag, nemlig den 29. februar, som kaldes skuddag. Det er der nemlig i 2024, og det var sidst skudår i 2020. Men hvad er formålet med skudår, og hvordan bestemmes de? Det vil vi se nærmere på i denne artikel.

Formålet med skudår

Skudår har eksisteret siden den julianske kalender blev indført af Julius Cæsar i år 46 f.Kr. Formålet med skudår er at holde kalenderåret i overensstemmelse med årstiderne og solens bevægelse. Et kalenderår varer nemlig ikke præcis 365 dage, men ca. 365,25 dage. Det vil sige, at det tager ca. et kvart døgn længere for jorden at fuldføre et omløb om solen, end der er dage i et normalt år. Hvis vi ikke havde skudår, ville kalenderen gradvist komme ud af sync med solåret, og årstiderne ville forskydes. For eksempel ville forårsjævndøgn, som normalt falder omkring den 21. marts, efter nogle hundrede år falde omkring den 15. marts.

For at undgå dette problem tilføjer vi en ekstra dag hvert fjerde år, så kalenderåret i gennemsnit bliver 365,25 dage langt. Det betyder, at ethvert år, der kan deles med 4, er et skudår, såsom 2016, 2020, 2024 og 2028.

formålet med skudår

Reglen om skudår

Reglen om skudår er dog ikke helt så simpel, som den lyder. Hvis vi kun fulgte den regel, ville vi faktisk overkompensere for forskellen mellem kalenderåret og solåret. Det skyldes, at et solår ikke varer præcis 365,25 dage, men ca. 365,2422 dage. Det vil sige, at der er en lille forskel på ca. 11 minutter mellem et gennemsnitligt skudår og et solår. Hvis vi ikke tog højde for denne forskel, ville kalenderen gradvist komme foran solåret, og årstiderne ville igen forskydes.

For at rette op på denne forskel blev den gregorianske kalender indført af pave Gregor XIII i år 1582. Denne kalender følger en mere præcis regel om skudår, som lyder sådan:

 • Ethvert år, der kan deles med 4, er et skudår.
 • Undtagen hvis året også kan deles med 100, så er det ikke et skudår.
 • Medmindre året også kan deles med 400, så er det alligevel et skudår.

Denne regel betyder, at nogle århundreder ikke er skudår, selvom de kan deles med 4. For eksempel var år 1900 ikke et skudår, fordi det kunne deles med 100, men ikke med 400. Til gengæld var år 2000 et skudår, fordi det kunne deles med både 100 og 400. Det samme gælder for år 2100, som ikke er et skudår, men år 2400, som er et skudår.

Den gregorianske kalender har været brugt i Danmark siden år 1700 og i de fleste andre lande i verden siden det 19. eller 20. århundrede.

Konsekvenser af skudår

Skudår har nogle konsekvenser for vores hverdag, som vi måske ikke altid tænker over. For eksempel betyder det, at nogle mennesker har fødselsdag hvert fjerde år, nemlig dem, der er født den 29. februar. Disse mennesker kaldes skudårsbørn eller skuddagsbørn, og de kan vælge at fejre deres fødselsdag enten den 28. februar eller den 1. marts i de år, hvor der ikke er skudår.

Skudår har også betydning for nogle traditioner og skikke, som er knyttet til bestemte datoer. For eksempel er der i nogle lande en tradition for, at kvinder kan fri til mænd den 29. februar, som kaldes kvindernes frierdag eller kvindernes indspringsdag. Denne tradition stammer fra Irland i det 5. århundrede, hvor en nonne ved navn Brigid af Kildare bad Sankt Patrick om at give kvinder lov til at fri til mænd, fordi nogle mænd var for generte til at gøre det selv. Sankt Patrick gav hende lov til at gøre det hvert fjerde år på skuddag.

Skudår har også indflydelse på nogle religiøse højtider, som afhænger af månefaserne. For eksempel falder påsken på den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Da forårsjævndøgn normalt falder omkring den 21. marts, men kan variere med en dag eller to på grund af skudår, kan påskedatoen også variere med op til en måned fra år til år.

Konsekvenser af skudår

Skudår 2024

Som nævnt er det næste skudår i 2024, hvor vi vil have en ekstra dag i februar måned. Det betyder, at kalenderen for 2024 ser sådan ud:

MånedAntal dage
Januar31
Februar29
Marts31
April30
Maj31
Juni30
Juli31
August31
September30
Oktober31
November30
December31

Her er nogle vigtige datoer i skudåret 2024:

 • Skuddag: Fredag den 29. februar
 • Kvindernes frierdag: Fredag den 29. februar
 • Palmesøndag: Søndag den 24. marts
 • Skærtorsdag: Torsdag den 28. marts
 • Langfredag: Fredag den 29. marts
 • Påskedag: Søndag den 31. marts
 • Anden påskedag: Mandag den 1. april
 • Store bededag: Fredag den 26. april
 • Kristi himmelfartsdag: Torsdag den 9. maj
 • Pinsedag: Søndag den 19. maj
 • Anden pinsedag: Mandag den 20. maj
 • Sommertid begynder: Søndag den 31. marts kl. 02:00
 • Sommertid slutter: Søndag den 27. oktober kl. 03:00
 • Juledag: Onsdag den 25. december
 • Anden juledag: Torsdag den 26. december

Hvis du vil se en mere detaljeret kalender for året 2024 med helligdage og ugenumre.

Konklusion

Skudår er år med en ekstra dag i februar måned, som kaldes skuddag eller den 29. februar. Formålet med skudår er at holde kalenderåret i overensstemmelse med solåret og årstiderne. Skudår bestemmes efter en regel, som siger, at ethvert år, der kan deles med 4, er et skudår, medmindre det også kan deles med 100, men ikke med 400. Skudår har nogle konsekvenser for vores hverdag, som vi måske ikke altid tænker over. Jeg håber, at du har fundet denne artikel om skudår 2024 interessant og informativ.