SU 2024

SU 2024: Se satser og hvad du må tjene ved siden af SU i 2024

Statens uddannelsesstøtte, eller SU, er en økonomisk støtte, som du kan få, hvis du er under uddannelse i Danmark. SU er med til at sikre, at alle har lige muligheder for at uddanne sig, uanset deres sociale og økonomiske baggrund. SU er en rettighed, men også et ansvar. Du skal opfylde visse betingelser for at få SU, og du skal overholde reglerne for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU, og hvor lang tid du må bruge på din uddannelse.

I denne artikel vil vi give dig et overblik over SU 2024, som er de satser og regler, der gælder for SU i det kommende år. Vi vil besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål om SU.

SU satser for 2024

Hvor meget du kan få i SU afhænger af flere faktorer, såsom:

 • Hvilken type uddannelse du går på
 • Hvor du bor (hjemmeboende eller udeboende)
 • Hvor gammel du er
 • Hvornår du er startet på din uddannelse
 • Om du har særlige behov eller forhold, der giver dig ret til ekstra støtte

Her er liste over, hvor meget du kan få i SU i 2024:

UddannelsestypeBoligtypeAlderSU-sats pr. måned før skat
UngdomsuddannelseHjemmeboendeUnder 20 år1.591 kr.
UngdomsuddannelseHjemmeboende20 år eller derover2.686 kr.
UngdomsuddannelseUdeboendeUnder 20 år2.686 kr.
UngdomsuddannelseUdeboende20 år eller derover6.820 kr.
Videregående uddannelseHjemmeboendeUnder 25 år2.686 kr.
Videregående uddannelseHjemmeboende25 år eller derover6.321 kr.
Videregående uddannelseUdeboendeUnder 25 år6.321 kr.
Videregående uddannelseUdeboende25 år eller derover6.820 kr.
 • Hvis du har et handicap, der kræver ekstra hjælp eller udstyr til din uddannelse, kan du få et handicaptillæg på op til 9.123 kr. pr. måned før skat.
 • Hvis du har et eller flere børn under 18 år, som du forsørger, kan du få et tillæg til forældre på op til 6.820 kr. pr. måned før skat pr. barn.
SU satser 2024

Hvor meget må man tjene ved siden af SU?

Fribeløbet er det beløb, du må tjene ved siden af din SU, uden at det påvirker din SU. Hvis du tjener mere end fribeløbet, vil din SU blive nedsat eller helt stoppet. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med din indkomst, og at du melder ændringer i din indkomst til minSU, så du undgår at få for meget eller for lidt SU.

Fribeløbet afhænger af, hvilken type uddannelse du går på, og hvor mange måneder du får SU i et kalenderår. Her er nogle eksempler på fribeløbet i 2024:

 • Hvis du går på en ungdomsuddannelse, og du får SU i 12 måneder i 2024, er dit fribeløb 79.680 kr. om året, eller 6.640 kr. om måneden.
 • Hvis du går på en videregående uddannelse, og du får SU i 12 måneder i 2024, er dit fribeløb 156.600 kr. om året, eller 13.050 kr. om måneden.

Hvem kan få SU?

Du kan få SU, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Du er dansk statsborger, eller du har opholdstilladelse i Danmark på lige fod med danske statsborgere.
 • Du er optaget på en SU-berettiget uddannelse, som er en uddannelse, der er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at give ret til SU. Det kan være en ungdomsuddannelse (gymnasium, hhx mv.), en videregående uddannelse (universitet, journalist, lærer mv.) eller en anden uddannelse, der er på SU-listen.
 • Du er aktiv studerende, hvilket betyder, at du følger din uddannelsesplan, deltager i undervisningen og består dine eksamener. Hvis du ikke er aktiv studerende, kan du miste din ret til SU eller blive trukket i din SU.
 • Du har ikke brugt al din SU, som er det antal måneder, du har ret til at få SU i alt. Du har et bestemt antal SU-klip, som du kan bruge på din uddannelse. Hvert klip svarer til en måneds SU. Antallet af klip afhænger af, hvilken type uddannelse du går på, og hvornår du er startet på den. Du kan se, hvor mange klip du har tilbage, i minSU, som er din personlige side på su.dk.
Hvor meget må man tjene ved siden af SU i 2024

Hvordan søger du om SU?

Du søger om SU på minSU, som er din personlige side på su.dk. Du skal logge ind med dit NemID, som er dit personlige login til det offentlige. Du skal søge om SU senest en måned før, du vil have SU fra. Du kan tidligst søge om SU en måned før, du starter på din uddannelse. Hvis du starter på en ny uddannelse, skal du søge om SU igen, selvom du har fået SU før.

Når du søger om SU, skal du udfylde en ansøgningsblanket, hvor du skal oplyse om din uddannelse, din boligsituation, din alder, din indkomst og andre relevante oplysninger. Du skal også vedhæfte dokumentation for nogle af dine oplysninger, fx din optagelsesbekræftelse, din lejekontrakt eller dit barns fødselsattest. Du kan se, hvilken dokumentation du skal sende, når du udfylder blanketten.

Når du har sendt din ansøgning, vil du få en kvittering på minSU, hvor du kan se, om din ansøgning er modtaget, behandlet eller afsluttet. Du vil også få besked, hvis der er noget, du skal rette eller uddybe i din ansøgning. Du kan følge din ansøgning på minSU, hvor du også kan se, hvor meget SU du har fået bevilget, og hvornår du får udbetalt din SU.

Hvad sker der, hvis du bliver syg, gravid, forsinket eller stopper din uddannelse?

Hvis du bliver syg, gravid, forsinket eller stopper din uddannelse, kan det have betydning for din SU. Det er derfor vigtigt, at du informerer din uddannelsesinstitution og minSU om din situation, så du får den rette vejledning og støtte.

 • Hvis du bliver syg, kan du få sygedagpenge i stedet for SU, hvis du har en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom. Du skal søge om sygedagpenge på minSU, og du skal sende din lægeerklæring til din uddannelsesinstitution. Du kan få sygedagpenge i op til 22 uger, hvis du er under 30 år, og i op til 52 uger, hvis du er 30 år eller derover. Hvis du er syg i længere tid, kan du søge om forlængelse af din SU-periode eller om orlov fra din uddannelse.
 • Hvis du bliver gravid, kan du få barselsdagpenge i stedet for SU, hvis du opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge. Du skal søge om barselsdagpenge på minSU, og du skal sende en kopi af din terminsbekræftelse til din uddannelsesinstitution. Du kan få barselsdagpenge i op til 50 uger, hvis du er mor, og i op til 32 uger, hvis du er far. Hvis du vil holde mere barsel, end du har ret til barselsdagpenge, kan du søge om orlov fra din uddannelse.
 • Hvis du bliver forsinket i din uddannelse, kan du søge om ekstra SU-klip, hvis du har en gyldig grund til din forsinkelse. En gyldig grund kan fx være sygdom, graviditet, militærtjeneste, udlandsophold eller særlige studiemæssige forhold. Du skal søge om ekstra SU-klip på minSU, og du skal dokumentere din grund til forsinkelse. Du kan højst få 12 ekstra SU-klip i alt, og du kan kun få ekstra SU-klip til den uddannelse, du er forsinket på.
 • Hvis du stopper din uddannelse, skal du stoppe din SU senest den måned, du stopper din uddannelse. Du skal melde din udmeldelse til din uddannelsesinstitution og til minSU. Hvis du stopper din uddannelse midt i en måned, skal du betale SU tilbage for de dage, du ikke har været studerende. Hvis du starter på en ny uddannelse, skal du søge om SU igen, og du skal være opmærksom på, at du har brugt nogle af dine SU-klip på din tidligere uddannelse.
få SU, hvis du vil studere i udlandet

Kan du få SU, hvis du vil studere i udlandet?

Du kan få SU, hvis du vil studere i udlandet, hvis du opfylder visse betingelser. Der er forskellige regler for, om du kan få SU til et helt studieophold i udlandet, eller om du kan få SU til et delvist studieophold i udlandet.

 • Hvis du vil tage en hel uddannelse i udlandet, kan du få SU, hvis uddannelsen er SU-berettiget, og hvis du har en stærk tilknytning til Danmark. En uddannelse er SU-berettiget, hvis den er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at give ret til SU. Du kan se en liste over SU-berettigede uddannelser i udlandet på su.dk. Du har en stærk tilknytning til Danmark, hvis du har boet i Danmark i mindst to år inden for de sidste 10 år, og hvis du har et formål med at vende tilbage til Danmark efter din uddannelse. Du skal søge om SU til en hel uddannelse i udlandet på minSU, og du skal sende en række dokumenter, fx din optagelsesbekræftelse, din uddannelsesaftale og din tilknytningserklæring.
 • Hvis du vil tage en del af din uddannelse i udlandet, kan du få SU, hvis du er optaget på en dansk uddannelse, og hvis dit udlandsophold er en del af din uddannelsesplan. Du kan få SU til et delvist studieophold i udlandet i op til to år, hvis du studerer på en videregående uddannelse, og i op til et år, hvis du studerer på en ungdomsuddannelse. Du skal søge om SU til et delvist studieophold i udlandet på minSU, og du skal sende en række dokumenter, fx din forhåndsgodkendelse, din learning agreement og din opholdstilladelse.

Hvis du får SU til at studere i udlandet, kan du også få et udlandsstipendium, som er et ekstra beløb, der skal dække nogle af dine merudgifter til fx skolepenge, transport og forsikring. Udlandsstipendiet afhænger af, hvilket land du studerer i, og hvor længe du studerer der. Du kan se de forskellige satser for udlandsstipendiet på su.dk.

Kan man få SU, hvis man studerer på deltid?

Nej, du kan ikke få SU, hvis du studerer på deltid. SU er kun for studerende, der er optaget på en SU-berettiget uddannelse på fuld tid. Hvis du vil have SU, skal du skifte til en fuldtidsuddannelse, eller søge om at få din deltidsuddannelse godkendt som en fuldtidsuddannelse.