ældrecheck 2023

Ældrecheck 2023 – En detaljeret guide til ældrechecken

Ældrecheck har længe været et velkomment supplement til pensionister og ældre, der gerne vil få lidt ekstra støtte. Det er dog ikke alle, der kender de mange regler og betingelser for at kunne opnå denne støtte.

Har du svært ved at finde ud af, hvornår du skal ansøge om ældrecheck i 2023? Og hvilke beløb der udbetales? Er du bekymret for, om du lever op til formuegrænsen eller overhovedet kan få noget ud af den ekstra økonomiske støtte i maj måned?

Hvis du har disse spørgsmål eller bare generelt er nysgerrig på ældrecheckens regler og betingelser for 2023 så er denne guide lige noget for dig!

Vi vil gennemgå alt det vigtigste omkring ældrechecken herunder beløb, betingelser, formuegrænser, udbetalingsdatoer og andre vigtige oplysninger samt information om den ekstra økonomiske støtte som udbetales i maj 2023.

Klar til at finde ud af alt hvad der er værd at vide om ældrechecken i 2023?

Læs med og bliv klogere på reglerne for en god start på det nye år!

Hvornår udbetales ældrecheck i 2023?

Ældrechecken udbetales en gang om året sammen med folkepensionen i slutningen af januar måned. I 2023 vil ældrechecken blive udbetalt den sidste hverdag i januar, som er fredag den 31. januar.

Det er vigtigt at huske på, at ældrechecken ikke udbetales automatisk. Du skal søge om ældrechecken hvert år. Dette gøres hos SKAT, og det er meget vigtigt, at du søger om ældrechecken, før den 31. januar 2023. Ellers risikerer du ikke at modtage ældrechecken dette år.

Hvis du allerede har søgt om ældrechecken i de foregående år, så vil SKAT automatisk sende dig en mail i slutningen af december, som giver dig mulighed for at gennemgå og bekræfte dine oplysninger, før du sender ansøgningen afsted.

Du kan også vælge at ansøge om ældrechecken via borger.dk. Du skal blot logge ind med dit NemID og følge instruktionerne.

Hvis du allerede har ansøgt om ældrechecken og modtaget den, skal du ikke søge igen. SKAT fortsætter automatisk med at udbetale ældrechecken hvert år.

Hvis du har brug for hjælp til at søge om ældrechecken, kan du kontakte SKATs kundeservice. De kan hjælpe dig med at finde de nødvendige oplysninger og hjælpe dig med at udfylde ansøgningsformularen.

Hvornår udbetales ældrecheck i 2023

Ældrecheck sats i 2023

Ældrecheck er et engangsbeløb, som udbetales til pensionister med lille eller ingen indtægt udover folkepensionen. I 2023 vil beløbet være skattepligtigt, og man kan få op til 19.200 kroner før skat per år.

Folkepensionister, der har en lille eller ingen indtægt udover folkepensionen, kan få fuldt beløb på 19.200 kroner før skat. Pensionister, der har en delvis pension og har en indtægt mellem 0 og 24.000 kroner før skat, kan få en andel af ældrechecken. Dette afhænger af, hvor meget man tjener i indtægt, og hvad beløbet er.

Beløbet beregnes som følger:

  • Hvis du har en indtægt på 0-7.000 kroner før skat, får du det fulde beløb på 19.200 kroner før skat.
  • Hvis du har en indtægt på 7.001-14.000 kroner før skat, får du halvdelen af beløbet, dvs. 9.600 kroner før skat.
  • Hvis du har en indtægt på 14.001-24.000 kroner før skat, får du en fjerdedel af beløbet, dvs. 4.800 kroner før skat.

Uanset hvor meget du tjener, får du mindst 4.800 kroner før skat i ældrecheck i 2023.

Hvis du tjener mere end 24.000 kroner før skat, vil du ikke være berettiget til ældrecheck i 2023.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om ældrecheck satsen i 2023, skal du kontakte din lokale pensionskontor eller læse mere om ældrecheck på SKATs hjemmeside.

Regler og krav til ældrecheck i 2023

For at kunne modtage ældrecheck i 2023 skal du opfylde nogle krav. For det første skal du være berettiget til folkepension pr. 1. januar 2023. Derudover skal din likvide formue ikke overstige 95.800 kroner. Likvid formue er den formue, du har til rådighed, fx kontanter, bankindeståender, aktier og obligationer.

Hvis du er gift eller samlevende, indgår din ægtefælle eller samlevers indtægter og formue også i beregningen af ældrechecken. Her skal du være opmærksom på, at formuegrænsen er stadig 95.800 kroner for et par og altså ikke dobbelt op.

Du skal selv oplyse Udbetaling Danmark om din aktuelle formue, hvis den har ændret sig i forhold til den seneste årsopgørelse. Dette kan du gøre via Borger.dk.

Hvis du opfylder betingelserne for at få ældrecheck, får du den udbetalt automatisk fra Udbetaling Danmark. Du behøver altså ikke selv at søge om den, medmindre du bor i udlandet.

Konklusion

Hvis du er berettiget til folkepension og har en likvid formue på under 95.800 kroner per 1. januar 2023, har du ret til ældrecheck. Udbetaling Danmark udbetaler automatisk ældrechecken, hvis du opfylder kravene, medmindre du bor i udlandet.

Ekstra ældrecheck 2023

Ekstra ældrecheck i maj 2023

I maj 2023 vil cirka 290.000 pensionister, som har modtaget ældrecheck i 2023, få en ekstra ældrecheck på 5.000 kroner skattefrit. Dette er en del af inflationspakken, som regeringen og en række partier blev enige om i april 2023.

For at få den ekstra ældrecheck skal man opfylde følgende betingelser:

  • Være folkepensionist
  • Have en lille eller ingen indtægt udover folkepensionen
  • Have en likvid formue på højst 95.800 kroner per 1. januar 2023

Den ekstra ældrecheck vil blive udbetalt automatisk fra Udbetaling Danmark til samme konto, som man modtager sin normale ældrecheck på. Man behøver ikke selv at søge om den, medmindre man bor i udlandet. Den ekstra ældrecheck vil blive udbetalt senest i midten af maj. Hvis man ikke har modtaget den til den tid, vil der være en endnu en automatisk udbetaling i september 2023 eller i forbindelse med efterreguleringen af pensionen i 2024. Hvis man stadig ikke har modtaget den efter 1. november 2024, kan man søge om den senere.

Hvornår bliver ekstra ældrecheck udbetalt?

Den ekstra økonomiske støtte udbetales automatisk til folkepensionister, der har fået udbetalt ældrecheck for 2023. Det forventes, at udbetalingen sker i maj 2023. Pengene går ind på samme konto, som du modtager din normale ældrecheck på.

Den vil ikke blive modregnet i andre offentlige ydelser som boligstøtte eller medicintilskud. Den skal heller ikke indberegnes i ens formue før fra år 2026. Hvis udbetalingen af de 5.000 kroner medfører, at ens formue overstiger formuegrænsen for udbetaling af ældrecheck, skal man selv oplyse det til Udbetaling Danmark via Borger.dk.