boligstøtte

Boligstøtte – En generel guide til boligstøtte

Hvis du ønsker at ansøge om boligstøtte fra det offentlige, så har du kommet til det rette sted.

Vi ved alle sammen, at det kan være udfordrende at finde rundt i de mange regler og love omkring boligstøtte. Vi håber derfor med denne guide at give dig et godt grundlag for at ansøge om boligstøtte.

Vi vil tage et nærmere kig på hvad boligstøtte er, de krav der stilles til ansøgeren, beregninger af boligstøtten, formuegrænser og satser samt andre nyttige oplysninger. Vi vil også give eksempler på hvordan man beregner sin boligstøtte samt hvordan man bruger den.

Til sidst vil vi se på hvad man skal gøre i tilfælde af ændringer i ens situation. Så lad os begynde!

Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er et tilskud til huslejen, som du kan søge, hvis du lejer en helårsbolig med eget køkken. Det er et offentligt tilskud, der kan bruges til at lette økonomien for folk, der har begrænsede midler til at betale deres husleje.

Boligstøtte kan også ydes som lån, hvis du ejer din bolig. Dette kaldes for boligydelse, hvis du har fået pension før 01.01.2003, eller boligsikring, hvis du har fået pension efter denne dato.

Boligstøtte er et vigtigt tilskud, da det giver mulighed for at bo i et hus eller en lejlighed, selvom man ikke har midlerne til at betale huslejen. Dette tilskud kan gøre det muligt for mange, der har begrænsede midler, at kunne bo i deres egen bolig og nyde godt af alle de fordele, det medfører.

Boligstøtte kan være afgørende for mange, der har svært ved at klare de økonomiske udgifter, som følger med at bo i en lejlighed eller et hus. Det kan give dem mulighed for at bo godt, selvom de ikke har midlerne til at betale den fulde husleje.

hvem kan få boligstøtte

Hvem kan få boligstøtte

Boligstøtte er tilgængeligt for alle, der lejer en helårsbolig med eget køkken. Det er et kriterium, at din lejebolig har eget køkken, og at du bor fast i boligen.

Der er flere krav, du skal opfylde for at kunne ansøge om boligstøtte:

 • Du skal have fast bopæl her i landet.
 • Boligen skal benyttes til helårsbeboelse.
 • Boligen skal have køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand (lejlighed).

Dog gælder disse krav ikke for visse ældreboliger og kollektive bofællesskaber.

Udover de ovennævnte krav skal du være over 18 år, have et årligt indkomst- og formuegrundlag, der overholder bestemte grænser, og du skal ikke være registreret som selvstændig erhvervsdrivende.

Hvis du opfylder ovennævnte krav, kan du beregne din boligstøtte ved hjælp af en simpel formel.

Formlen er:

Boligstøtte = Lejebeløb x Boligstøtteprocent

Hvor boligstøtteprocenten er en procentdel af lejebeløbet, som er bestemt af staten. I øjeblikket er den gennemsnitlige boligstøtteprocent 5,5%. Det betyder, at hvis du betaler et lejebeløb på 3.000 kr. om måneden, vil du kunne modtage 165 kr. i boligstøtte.

Husk dog, at disse tal kan variere afhængigt af din økonomiske situation og boligens størrelse.

Så hvis du opfylder ovennævnte krav, og du gerne vil ansøge om boligstøtte, er det vigtigt, at du beregner dit formuegrundlag, indkomstgrundlag og boligstøtteprocent, så du ved, hvor meget du kan få i boligstøtte.

Hvordan beregnes boligstøtte?

Boligstøtte beregnes på baggrund af en række faktorer, herunder husstandens indkomst og formue, antallet af børn og voksne, der bor i boligen, huslejens størrelse og størrelsen af boligen. Der er et maksimumbeløb for boligstøtten, som afhænger af antallet af børn i husstanden. For eksempel er maksimumbeløbet for en husstand uden børn 1.056 kr. per måned i 2023.

Du kan beregne din boligstøtte på borger.dk ved at indtaste din adresse og boligtype. Beregneren giver et vejledende resultat, som ikke er bindende, og det giver dig et overblik over, hvor meget du kan få i boligstøtte, inden du ansøger.

For at beregne den korrekte boligstøtte skal du oplyse om din husstands samlede indkomst, formue, boligens størrelse og huslejens størrelse. Det kan være nyttigt at have oplysningerne klar, når du beregner din boligstøtte.

For eksempel, hvis du bor i en bolig med en husleje på 5.000 kr. per måned, og du har en samlet husstandsindkomst på 100.000 kr. og en formue på 200.000 kr., vil din boligstøtte blive beregnet som følger:

 • Husstandsindkomst: 100.000 kr.
 • Formue: 200.000 kr.
 • Husleje: 5.000 kr.
 • Boligstøtte: 3.000 kr.

Bemærk at dette er et eksempel og det endelige beløb, du kan få i boligstøtte, afhænger af mange andre faktorer. Du kan her læse meget mere om, hvad du kan få udbetalt og statserne af boligstøtte.

Beregningen af din boligstøtte kan være kompleks, så det er vigtigt, at du har alle oplysninger klar og korrekte, når du ansøger. Det er også vigtigt, at du læser vilkårene for boligstøtten grundigt og sørger for, at du forstår dem, inden du ansøger.

Boligstøtte Beregner

Indtast nogle oplysninger om din boligsituation og se, hvor meget du kan få i boligstøtte.Hvordan ansøger man boligstøtte?

Ansøgning om boligstøtte kan ske digitalt på www.borger.dk ved at logge på med sit MitID og klikke på ‘Søg om boligstøtte’.

Hvis man ikke har mulighed for at ansøge digitalt, kan man søge undtagelse i kommunens borgerservice og få et ansøgningsskema udleveret/tilsendt.

Boligstøtten skal søges senest den første i måneden efter, at man er flyttet ind i boligen.

Når man har sendt sin ansøgning, kan man se status på sin ansøgning og forstå sit brev fra boligstøtte på www.borger.dk.

Boligstøtten bliver udbetalt månedsvis bagud til ens NemKonto.

Hvis der sker ændringer i ens situation, skal man straks kontakte kommunen, så man kan få reguleret sin boligstøtte og andre ydelser, som man har ret til.

Hvornår får man svar på sin ansøgning?

Når du har indsendt din ansøgning om boligstøtte, kan du forvente at få svar inden for 20 hverdage. Når du har indsendt din ansøgning, kan du følge med i status på Din Boligstøtte. Her kan du se, om ansøgningen er udfyldt korrekt, og hvornår du kan forvente at få besked.

Du skal huske, at du skal opdatere Din Boligstøtte, hvis der sker ændringer i din situation. Dette kan have indflydelse på dine muligheder for at få boligstøtte.

Du kan også få hjælp til at udfylde ansøgningen fra en Boligstøtteekspert, der kan hjælpe dig med at gennemgå alle krav, beregninger, vilkår, formuegrænser, satser og andre oplysninger, der er nødvendige for at ansøge om boligstøtte.

Husk, at det er vigtigt at være grundig og nøjagtig, når du ansøger om boligstøtte. Når du har indsendt din ansøgning, kan du følge med i status på Din Boligstøtte og se, om ansøgningen er udfyldt korrekt.

Du kan også få eksempler på, hvordan boligstøtte beregnes og hvordan det kan bruges. Dette kan være en stor hjælp, når du skal ansøge om boligstøtte, så du kan være sikker på, at du har de bedste muligheder for at få godkendt din ansøgning.

Hvordan bliver boligstøtte udbetalt

Hvordan får man udbetalt boligstøtten?

Boligstøtten bliver udbetalt hver måned via din NemKonto. Det er nemt og sikkert at modtage udbetaling af boligstøtte via din NemKonto, og du skal ikke selv gøre noget for at få udbetalt boligstøtten.

Hvis du bor til leje, bliver boligstøtten som regel overført direkte til din udlejer. Det betyder, at din udlejer kan bruge boligstøtten til at betale din husleje. Hvis du bor i en andelsbolig eller ejerbolig, bliver boligstøtten overført til dig selv.

Boligstøtten består af to dele: en statstilskud og en kommunetilskud. Statstilskuddet er 75 % af boligstøtten, og kommunetilskuddet er 25 %. Dette gælder for alle, der får boligstøtte. Hvis du får boligstøtte til istandsættelsesgaranti eller leje efter §§ 70 og 71, dækker staten 100 % af udgiften.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan boligstøtten bliver udbetalt, bør du kontakte din kommune. De kan give dig information om, hvordan boligstøtten bliver udbetalt, og hvordan du får adgang til de midler, der er til rådighed.

Hvad skal man gøre, hvis der sker ændringer i ens situation?

Når man har ansøgt om og fået boligstøtte, har man pligt til at give Udbetaling Danmark besked om ændringer i ens situation. Det kan være ændringer, der kan påvirke ens boligstøtte, såsom:

 • Indkomst
 • Husleje
 • Antal personer i boligen
 • Formue
 • Flytning
 • Boligændring
 • Barnets fødsel

Hvis man ikke giver besked om ændringer i tide, kan man risikere at få for meget eller for lidt boligstøtte. Man kan også blive pålagt en bøde eller en tilbagebetalingspligt.

Heldigvis er det nemt at give besked om ændringer til sin boligstøtte. Man kan gøre det via selvbetjeningen på borger.dk. Her skal man blot logge på med sit MitID og vælge den ændring, man ønsker at foretage sig. Det er hurtigt og nemt, og man får svar på sin ansøgning inden for kort tid.

Uanset om man får boligstøtte eller ej, er det altid en god ide at holde sig orienteret om de forskellige regler og krav, der gælder for boligstøtte. På den måde kan man altid være sikker på, at man får den rette støtte, og at man ikke risikerer at få en bøde eller en tilbagebetalingspligt.