Aldersopsparing 2024

Aldersopsparing 2024: Hvad betyder de nye regler for dig?

Aldersopsparing er en pensionsordning, som giver dig mulighed for at spare op til din alderdom på en fleksibel og skattevenlig måde. Du kan få udbetalt hele din opsparing på én gang, når du når pensionsalderen, og du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingen. Desuden vil din aldersopsparing ikke påvirke din folkepension eller andre offentlige ydelser.

Men hvor meget kan du egentlig indbetale på en aldersopsparing? Og hvad er de nye regler, som træder i kraft fra 2024? Det får du svar på i denne artikel.

Hvor meget kan du indbetale til aldersopsparing i 2024?

Hvor meget du kan indbetale på din aldersopsparing afhænger af, hvor lang tid du har til din pensionsalder. Der er nemlig to forskellige grænser for indbetaling: et lavt loft og et højt loft.

Det lave loft gælder for personer, som har mere end fem år til pensionsalderen. I 2022 er det lave loft 5.500 kr., men det bliver hævet til 8.500 kr. fra 2024. Det betyder, at du kan spare mere op til din alderdom fra næste år.

Det høje loft gælder for personer, som har fem år eller mindre til pensionsalderen. I 2022 er det høje loft 54.200 kr., men det bliver reguleret hvert år i forhold til lønudviklingen. Det betyder, at du kan spare ekstra meget op i de sidste år før pensionen.

Du skal dog være opmærksom på, at det høje loft kun gælder, hvis du ikke allerede har fået udbetalt penge fra en ratepension eller en livrente efter 1. april 2018. Hvis du har det, så kan du kun indbetale op til det lave loft.

Hvor meget kan du indbetale til aldersopsparing i 2024

Sådan fungerer aldersopsparingen

Aldersopsparingen afløste kapitalpensionen i 2013, og siden da har du kunnet indbetale et begrænset beløb hvert år på en aldersopsparingskonto. Du kan selv vælge, om du vil investere dine penge i aktier, obligationer, fonde eller andre værdipapirer, eller om du vil have en fast rente på din opsparing.

Du får ikke fradrag for dine indbetalinger på aldersopsparingen, men til gengæld skal du kun betale en lav afkastskat på 15,3 % af det årlige afkast. Det er meget lavere end den skat, du skal betale af afkastet på dine andre investeringer uden for pensionen.

Når du når pensionsalderen, kan du få udbetalt hele din opsparing på én gang. Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingen, og du kan bruge pengene, som du vil. Du kan fx vælge at stoppe lidt tidligere på arbejdsmarkedet, købe en ny bil eller rejse ud i verden.

Hvordan ændrer du din indbetaling?

Hvis du vil ændre din indbetaling på din aldersopsparing, skal du kontakte dit pensionsselskab eller din bank og give dem besked om det nye beløb. Du kan også ændre din indbetaling via NemID på pensionsinfo.dk.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være et maksimum for, hvor mange gange du kan ændre din indbetaling i løbet af et år. Det afhænger af, hvilken aftale du har med dit pensionsselskab eller din bank.

Du skal også være opmærksom på, at du ikke kan indbetale mere, end du har indtjent i løbet af året. Hvis du indbetaler mere, end du har tjent, så skal du betale en ekstra skat på 20 % af det overskydende beløb.

Hvad er fordelene ved aldersopsparingen?

Aldersopsparingen har flere fordele, som gør den attraktiv for mange seniorer og pensionister. Her er nogle af de vigtigste fordele:

  • Du får en stor fleksibilitet i forhold til, hvordan du vil bruge din opsparing. Du kan fx vælge at få udbetalt hele beløbet på én gang, eller du kan fordele det over flere år.
  • Du slipper for at betale skat eller afgift af din udbetaling. Det betyder, at du får mere ud af dine penge, og at du ikke skal bekymre dig om skattereglerne.
  • Du undgår at miste din folkepension eller andre offentlige ydelser. Din aldersopsparing tæller nemlig ikke med i formuegrænsen eller indtægtsgrænsen for folkepensionen.
  • Du får en lav beskatning af dit afkast. Du skal kun betale 15,3 % i skat af det årlige afkast på din aldersopsparing, mens du skal betale mellem 27 % og 42 % i skat af dit afkast på dine andre investeringer uden for pensionen.

Hvad er ulemperne ved aldersopsparingen?

Aldersopsparingen har også nogle ulemper, som du skal være opmærksom på, før du beslutter dig for at oprette eller ændre en aldersopsparing. Her er nogle af de vigtigste ulemper:

  • Du får ikke fradrag for dine indbetalinger på aldersopsparingen. Det betyder, at du skal betale fuld skat af det beløb, du sætter ind på din konto.
  • Du kan kun indbetale et begrænset beløb hvert år på aldersopsparingen. Det betyder, at du ikke kan spare så meget op, som du måske gerne vil.
  • Du kan ikke overføre din aldersopsparing til en anden pensionsordning. Det betyder, at du ikke kan ændre din pensionsstrategi, hvis dine behov eller ønsker ændrer sig.
  • Du kan ikke få udbetalt din aldersopsparing før pensionsalderen. Det betyder, at du ikke kan bruge dine penge til fx at gå tidligere på pension eller til at dække uforudsete udgifter.

Er aldersopsparingen noget for dig?

Aldersopsparingen er en pensionsordning, som passer godt til mange seniorer og pensionister, som ønsker fleksibilitet og skattefordele i deres pensionstid. Men det er ikke sikkert, at aldersopsparingen er den bedste løsning for dig.

Vi håber, at denne artikel har givet dig et godt overblik over aldersopsparingen og de nye regler fra 2024.