Dagpenge 2024

Dagpenge 2024: Se dagpengesatser og regler for 2024

Dagpenge er en økonomisk støtte, som du kan få, hvis du bliver ledig og er medlem af en a-kasse. Dagpengene skal sikre dig en indkomst, mens du søger et nyt job. Men dagpengesystemet er ikke statisk, og der kan ske ændringer i reglerne fra år til år. I denne artikel vil vi give dig et overblik over, hvad du skal vide om dagpenge i 2024.

Dagpengesats 2024

Dagpengesatsen er det beløb, som du kan få udbetalt pr. dag, før skat. Dagpengesatsen afhænger af din tidligere indkomst og din forsikringskategori (fuldtids- eller deltidsforsikret).

For at få den højeste dagpengesats skal du have haft en gennemsnitlig månedsløn på mindst 21.936 kroner for fuldtidsforsikrede og 14.624 kroner for deltidsforsikrede i de 12 måneder med højest indtjening inden for de seneste 24 måneder. Den højeste dagpengesats i 2024 er:

 • 20.359 kroner om måneden eller 1.018 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede
 • 13.573 kroner om måneden eller 679 kroner om dagen for deltidsforsikrede

Hvis din tidligere indkomst har været lavere end 21.936 kroner om måneden, får du en lavere dagpengesats, som svarer til 90 procent af din tidligere indkomst.

Du kan dog ikke få mere end 90 procent af din tidligere indkomst i dagpenge. Hvis din tidligere indkomst har været højere end 263.232 kroner om året for fuldtidsforsikrede eller 175.488 kroner om året for deltidsforsikrede, bliver din dagpengesats begrænset til disse beløb.

Du kan se din personlige dagpengesats på din A-kasses hjemmeside eller på borger.dk.

Dagpengesats med beskæftigelsestillæg for 2024

Får du dagpenge med beskæftigelsestillæg (af de første 481 timer med dagpenge) kan du i 2024 få:

 • 24.199 kroner om måneden eller 1.210 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede
 • 16.133 kroner om måneden eller 807 kroner om dagen for deltidsforsikrede

Dagpengesats for nyuddannet i 2024

Er du lige blevet uddannet og skal på dagpenge, så kan du i 2024 få følgende satser:

Nyuddannet MED børn/forsørgelsespligt:

 • 16.694 kroner om måneden eller 835 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede med børn/forsørgelsespligt
 • 11.130 kroner om måneden eller 556 kroner om dagen for deltidsforsikrede med børn/forsørgelsespligt

Nyuddannet UDEN børn/forsøgelsespligt:

 • 14.557 kroner om måneden eller 728 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede uden børn/forsørgelsespligt
 • 9.705 kroner om måneden eller 485 kroner om dagen for deltidsforsikrede uden børn/forsørgelsespligt

Nyuddannet under 30 år og UDEN børn/forsøgelsespligt:

 • 10.011 kroner om måneden eller 500 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede under 30 år og uden børn/forsørgelsespligt
 • 6.674 kroner om måneden eller 334 kroner om dagen for deltidsforsikrede under 30 år og uden børn/forsørgelsespligt

Dagpengesats under 25 år og uden uddannelse i 2024

Er du under 25 år og ingen uddannelse har, kan du få følgende dagpengesats/ungesats i 2024:

 • 16.287 kroner om måneden eller 814 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede og personer på 80% satsen
 • 10.858 kroner om måneden eller 543 kroner om dagen for deltidsforsikrede og personer på 80% satsen
 • 22.395 kroner om måneden eller 1.120 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede og personer på 110% satsen*
 • 14.930 kroner om måneden eller 746 kroner om dagen for deltidsforsikrede og personer på 110% satsen*
 • Ved 110% satsen gælder for ledige med forsikring, som har mulighed for at starte en erhvervsuddannelse i tidsrummet fra den 1 august i 2020 til og med den 31 december i 2023.

Dagpengesats under uddannelsesløft i 2024

Satsen for dagpenge under uddannelsesløftet i 2024 er:

 • 10.180 kroner om måneden eller 509 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede
 • 6.787 kroner om måneden eller 339 kroner om dagen for deltidsforsikrede
Dagpenge sats for 2024

Dagpengesats for barsel og for pasning af alvorligt sygt barn

Hvis du skal holde barsel eller passe et alvorligt sygt barn, kan du have ret til at få dagpenge, hvis du opfylder nogle betingelser. Dagpengesatsen er det beløb, du kan få udbetalt pr. dag, før skat.

Satsen for dagpenge ved barsel og pasning af alvorligt sygt barn i 2024 er:

 • 4.695 kr. pr. uge og 18.780‬ kr. om måneden.

For at få dagpenge under barsel skal du have været medlem af en a-kasse i mindst et år og have optjent ret til dagpenge ved at have arbejdet mindst 1.924 timer inden for de seneste tre år. Du skal også være tilmeldt som ledig hos jobcentret og stå til rådighed for arbejde, hvis du ikke har et arbejde at vende tilbage til efter barslen.

For at få dagpenge ved pasning af et alvorligt sygt barn skal du have et barn under 18 år, som har en sygdom, der medfører behov for hospitalsindlæggelse eller en behandling i hjemmet, der kan sidestilles hermed. Du skal også have været medlem af en a-kasse i mindst et år og have optjent ret til dagpenge ved at have arbejdet mindst 1.924 timer inden for de seneste tre år. Du skal desuden have en overenskomst eller en aftale med din arbejdsgiver, der giver dig ret til fravær ved pasning af alvorligt syge børn. Du skal være tilmeldt som ledig hos jobcentret og stå til rådighed for arbejde, hvis du ikke har et arbejde at vende tilbage til efter pasningen.

Hvem kan få dagpenge?

For at få dagpenge skal du opfylde nogle betingelser, som blandt andet handler om din alder, din arbejdshistorik, din tilknytning til arbejdsmarkedet og din rådighed for arbejde. Du skal også være medlem af en a-kasse og have betalt dit kontingent.

Du kan få dagpenge, hvis du:

 • Er fyldt 18 år og under folkepensionsalderen (67 år i 2024)
 • Har været medlem af en a-kasse i mindst et år
 • Har optjent ret til dagpenge ved at have arbejdet mindst 1.924 timer inden for de seneste tre år (svarende til et gennemsnit på 12 timer om ugen)
 • Er tilmeldt som ledig hos jobcentret og aktivt søger arbejde
 • Står til rådighed for arbejdsmarkedet og kan påtage dig et passende arbejde med kort varsel
 • Ikke har selvvalgt ledighed, det vil sige at du ikke selv har sagt op eller er blevet opsagt på grund af misligholdelse af dit ansættelsesforhold

Hvor længe kan du få dagpenge?

Dagpengeperioden er den periode, hvor du har ret til at modtage dagpenge. Dagpengeperioden afhænger af din alder og dit dagpengeforbrug.

Du har ret til at få dagpenge i op til to år (104 uger) inden for en rammeperiode på tre år (156 uger). Det betyder, at du skal have genoptjent din ret til dagpenge, hvis du har brugt alle dine dagpengeuger inden for de tre år.

Du kan dog få forlænget din dagpengeperiode, hvis du er tæt på folkepensionsalderen. Hvis du er fyldt 63 år og seks måneder, kan du få forlænget din dagpengeperiode med op til et år (52 uger), hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst fem år og har betalt et særligt bidrag til efterlønsordningen. Hvis du er fyldt 65 år, kan du få forlænget din dagpengeperiode med op til to år (104 uger), hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst 10 år og har betalt et særligt bidrag til efterlønsordningen.

nye regler for dagpenge i 2024

Hvad er de nye regler for dagpenge i 2024?

Der er vedtaget nogle nye regler for dagpenge, som træder i kraft fra 1. maj 2024. De nye regler har til formål at styrke a-kassernes rolle i at hjælpe de ledige hurtigere i job og at øge incitamentet til at arbejde.

De nye regler indebærer blandt andet, at:

 • A-kasserne får mere ansvar for at vejlede og aktivere de ledige i de første tre måneder af ledigheden
 • Dagpengesatsen bliver forhøjet med et beskæftigelsestillæg på 18,86 procent i de første tre måneder af ledigheden for dem, der har arbejdet mindst 1.924 timer inden for de seneste tre år
 • Dagpengesatsen bliver nedsat med 30 procent efter ni måneders ledighed for dem, der ikke har arbejdet mindst 2.316 timer inden for de seneste tre år
 • Dagpengeperioden bliver forkortet med en uge for hver måned, hvor man har arbejdet mindre end 74 timer
 • Dagpengeperioden bliver forlænget med en uge for hver måned, hvor man har arbejdet mere end 185 timer
 • Der bliver indført et nyt genoptjeningskrav på 296 timer inden for 12 måneder for at få ret til dagpenge igen efter at have brugt sin dagpengeperiode

hvor længe skal man være medlem af a-kasse for at få dagpenge?

Et af de krav, du skal opfylde for at få dagpenge, er, at du har været medlem af en a-kasse i mindst et år. Det kaldes også for anciennitetskravet. Det betyder, at du skal have betalt dit kontingent til en a-kasse i 12 måneder i træk, før du kan få dagpenge, hvis du bliver ledig. Hvis du melder dig ud af en a-kasse eller skifter til en anden a-kasse, kan det have konsekvenser for din anciennitet og din ret til dagpenge. Derfor er det vigtigt, at du kontakter din a-kasse, hvis du overvejer at melde dig ud eller skifte.

Hvor mange jobs skal du søge om ugen på dagpenge i 2024?

Som ledig på dagpenge skal du være aktivt jobsøgende og dokumentere din jobsøgning i din joblog på jobnet.dk. Men hvor mange jobs skal du egentlig søge om ugen for at opfylde kravene?

Det afhænger af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret, og om du har fået et konkret krav fra din a-kasse eller dit jobcenter.

Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du som udgangspunkt søge mindst to relevante jobs om ugen, hvoraf mindst ét skal være på fuld tid. Hvis du er deltidsforsikret, skal du søge mindst ét relevant job om ugen på mindst 30 timer.

Du kan dog få et højere krav om antal af jobsøgninger, hvis din a-kasse eller dit jobcenter vurderer, at det er nødvendigt for at øge dine jobmuligheder. Det kan fx være, hvis du har været ledig i længere tid, eller hvis du har en snæver jobprofil. I så fald vil du få besked om det skriftligt.

Du kan også få et lavere krav om antal af jobsøgninger, hvis du har særlige forhold, der begrænser din rådighed for arbejde. Det kan fx være, hvis du er syg, gravid, i barsel, i uddannelse eller i aktivering. I så fald skal du kontakte din a-kasse eller dit jobcenter for at få en individuel vurdering.

Uanset hvor mange jobs du skal søge om ugen, skal du altid søge de jobs, som du bliver henvist til af din a-kasse eller dit jobcenter. Det gælder også, hvis det overstiger dit normale krav.

Du skal også huske at registrere alle dine jobsøgninger i din joblog senest hver søndag kl. 23.59. Hvis du ikke gør det, kan du miste retten til dagpenge.

Kan man få dagpenge hvis man selv siger op?

Hvis du selv siger op, kan du ikke få dagpenge med det samme. Du vil blive betragtet som selvforskyldt ledig og få en karantæne på normalt tre uger (111 timer for fuldtidsforsikrede, 90 timer for deltidsforsikrede), hvor du ikke har ret til dagpenge. Det gælder både, hvis du siger et fuldtidsarbejde eller et deltidsarbejde op.

Der er dog nogle situationer, hvor du kan sige op uden at få karantæne, hvis du har en gyldig grund. En gyldig grund skal foreligge på det tidspunkt, hvor du siger op, og den skal være dokumenteret. Nogle eksempler på gyldige grunde er:

 • Helbredsmæssige årsager, fx hvis dit arbejde forværrer din sygdom eller skade.
 • Transport, fx hvis din transporttid overstiger tre timer om dagen eller 15 timer om ugen.
 • Pasning af familie, fx hvis du skal passe et sygt eller handicappet familiemedlem.
 • Overtagelse af arbejde, start af uddannelse eller selvstændig virksomhed, fx hvis du har fået et andet job eller en uddannelsesplads med start inden for fire uger efter opsigelsen.
 • Arbejdspladsen, fx hvis der er alvorlige problemer med arbejdsmiljøet, lønnen eller arbejdsvilkårene.

Hvornår bliver dagpenge udbetalt?

Dagpenge bliver normalt udbetalt den sidste bankdag i hver måned, hvis du har udfyldt og indsendt dit dagpengekort eller efterlønskort via din a-kasses selvbetjening. Du skal udfylde og indsende dit kort senest hver søndag kl. 23.59 for at få udbetalt dine dagpenge til tiden.

Du kan se de præcise datoer for udbetaling af dagpenge i 2024 på din a-kasses hjemmeside eller på borger.dk. Du kan også downloade en udbetalingskalender, som viser, hvornår du skal udfylde og indsende dit kort, og hvornår du kan forvente at få dine dagpenge på din NemKonto.

Her er nogle eksempler på udbetalingsdatoer for dagpenge i 2024:

 • Januar: Udbetaling den 31. januar, hvis du har indsendt dit kort senest den 26. januar.
 • Februar: Udbetaling den 29. februar, hvis du har indsendt dit kort senest den 23. februar.
 • Marts: Udbetaling den 31. marts, hvis du har indsendt dit kort senest den 30. marts.
 • April: Udbetaling den 30. april, hvis du har indsendt dit kort senest den 27. april.

Konklusion

Dagpenge er en vigtig sikkerhedsnet for dig, hvis du bliver ledig og er medlem af en a-kasse. Men du skal være opmærksom på, at der kan være ændringer i reglerne for dagpenge fra år til år, som kan påvirke din ret og din sats. I denne artikel har vi givet dig et overblik over, hvad du skal vide om dagpenge i 2024. Hvis du vil vide mere om dagpenge, kan du kontakte din a-kasse eller besøge borger.dk.