Beskæftigelsesfradrag 2023

Beskæftigelsesfradrag 2023 – Alt hvad du skal vide om beskæftigelsesfradraget

Hvis du er en skattebetaler eller selvstændig der gerne vil få det maksimale ud af dit beskæftigelsesfradrag for 2023, så har du fundet den rette guide.

Vi vil tage et kig på reglerne for beskæftigelsesfradrag og gennemgå de forskellige satser, det maksimale beløb, krav der skal opfyldes for at få det maksimale fradrag, eksempler på beregninger og ændringer af reglerne. Vi vil også komme ind på de specielle regler for enlige forsørgere.

Vil du være godt rustet til at tackle dine fradrag i 2023?
Så tag med os herunder og find ud af hvordan!

Hvad er beskæftigelsesfradraget?

Beskæftigelsesfradraget er et fradrag i din personlige indkomstskat, der giver dig mulighed for at reducere den mængde skat, du skal betale. Det gælder, hvis du har løn eller overskud fra en virksomhed.

Formålet med beskæftigelsesfradraget er at øge incitamentet til at arbejde og skabe flere jobs. Det gøres ved at reducere den samlede skat, som skatteydere skal betale. Dette giver dem flere penge til rådighed, som de kan bruge til at investere i deres virksomheder, beskæftige flere medarbejdere eller til at spare op.

Beskæftigelsesfradraget beregnes som en procentdel af din indkomst op til et maksimumbeløb, som reguleres hvert år. Det er også forskelligt, hvis du er enlig forsørger. Vi vil diskutere dette senere.

Satser og det maksimale fradrag i 2023

Beskæftigelsesfradraget er en skattefordel, som du kan få, når du er ansat og betaler skat. Det er en form for rabat på din skattebetaling, der gør det muligt for dig at få det maksimale fradrag.

I 2023 er satsen for beskæftigelsesfradraget 10,65 % af din indkomst. Det maksimale fradrag er 45.600 kr. pr. år. Det betyder, at hvis du tjener mere end 428.169 kr. om året, så vil du få det maksimale fradrag.

For at opnå det højst mulige fradrag, skal du opfylde visse krav. Disse krav er som følger:

 • Din bruttoindkomst skal være mindst 428.169 kr. pr. år
 • Du skal have betalt mindst 6.000 kr. i skat
 • Du skal være ansat i mindst 30 timer om ugen
 • Du skal være bosat i Danmark

Med disse krav opfyldt, vil du få det maksimale fradrag på 45.600 kr. pr. år. Det betyder, at du vil spare 45.600 kr. i skat i 2023.

beskæftigelsesfradrag 2023 enlig forsørger

Krav for at få det maksimale fradrag

For at få det maksimale beskæftigelsesfradrag skal man opfylde følgende krav:

 • Indkomstgrænse: Indkomsten skal være under 585.000 kr. for 2021.
 • Antallet af arbejdsdage: Man skal have haft minimum 30 arbejdsdage i løbet af indkomståret for at få det fulde fradrag. For hver arbejdsdag man har haft mindre end 30, vil fradraget blive reduceret.
 • Indkomstgrænse for ekstrahjælpere: Hvis man har en deltidsjob som ekstrahjælper, skal man opfylde en særskilt indkomstgrænse på 124.100 kr. for 2021.
 • Fradragsberettigede udgifter: Man skal have haft fradragsberettigede udgifter på minimum 33.300 kr. for 2021.
 • Kombination af løn og selvstændig indkomst: Hvis man har en kombination af løn- og selvstændig indkomst, skal man opfylde de samme krav som for lønmodtagere.

Ved at opfylde alle ovenstående krav kan man få det maksimale beskæftigelsesfradrag på 20.400 kr. for 2021.

Eksempler på beregninger

Beskæftigelsesfradraget for 2023 er baseret på en procentdel af den personlige indkomst, og det maksimale beløb, der kan opnås, afhænger af den personlige indkomst. For at give et komplet overblik over reglerne for beskæftigelsesfradraget i 2023, har vi sammensat nogle eksempler på beregninger:

 • Et eksempel på beregning af beskæftigelsesfradrag for en person, der tjener 300.000 kr. om året, er:

Beskæftigelsesfradrag=0,1065×300.000=31.950 kr.

 • Et andet eksempel på beregning af beskæftigelsesfradrag for en enlig forsørger, der tjener 300.000 kr. om året, er:

Beskæftigelsesfradrag=(0,1065+0,0625)×300.000=50.700 kr.

 • Et trejde eksempel på beregning af beskæftigelsesfradrag for en person, der tjener 500.000 kr. om året, er:

Beskæftigelsesfradrag=min(0,1065×500.000,45.600)=45.600 kr.

 • Et sidste eksempel på beregning af beskæftigelsesfradrag for en enlig forsørger, der tjener 500.000 kr. om året, er:

Beskæftigelsesfradrag=min((0,1065+0,0625)×500.000,(45.600+24.400))=70.000 kr.

Husk, at disse beregninger er kun eksempler. Den endelige beregning af beskæftigelsesfradraget vil afhænge af den personlige indkomst og de krav, der skal opfyldes for at få det maksimale fradrag.

Beskæftigelsesfradrag Beregner

Indtast din indkomst og din civilstand for at beregne dit beskæftigelsesfradrag i 2023.

Regulerende ændringer for 2023

I 2023 træder en række nye regler og ændringer i kraft, som kan få betydning for pension, arbejdsvilkår, social ydelser og skat. Herunder gennemgår vi nogle af de vigtigste lovforslag, der har indflydelse på beskæftigelsesfradraget.

L 129 om øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første tre måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.

I 2023 træder L 129 i kraft. Den øger arbejdsløshedskassernes ansvar i kontaktforløbet i de første tre måneder, hvor ledige skal have et kontaktforløb, der skal afklare, hvilke krav der skal opfyldes for at komme i job. Desuden er der forenkling af krav til vejledning og etablering af jobrettet indsats for unge.

L 128 om genindførelse af ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023

L 128 genindfører ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023. Det betyder, at de ledige, der tager en uddannelse, kan få en forhøjet dagpengesats på 110 pct. af den sats, de får i dagpenge.

L 117 om afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.

L 117 afskaffer indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Derudover justeres reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.

L 84 om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

L 84 ændrer reglerne omkring ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Det betyder, at de ansatte får bedre beskyttelse og bedre rettigheder i forhold til ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår.

L 204 om forhøjelse af beskæftigelsesfradraget

L 204 ændrer reglerne for beskæftigelsesfradraget, så det bliver højere. Det betyder, at man som skatteyder kan få et højere fradrag for sine udgifter til beskæftigelse i 2023. Dette vil øge beskæftigelsesfradraget, og dermed også skattefordelen for skatteyderne.

Som det fremgår, så træder der en række nye regler og ændringer i kraft i 2023, som har indflydelse på beskæftigelsesfradraget. Det er derfor vigtigt, at man som skatteyder holder sig opdateret på de nye regler, så man kan få det maksimale ud af sit beskæftigelsesfradrag.

Beskæftigelsesfradrag som enlig forsørger

Enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, er berettigede til et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det ekstra beskæftigelsesfradrag beregnes af samme grundlag og under samme betingelser som det almindelige beskæftigelsesfradrag.

I 2023 udgør det ekstra beskæftigelsesfradrag 6,25%. af grundlaget, dog højst et beløb på 24.400 kr. Det maksimale ekstra beskæftigelsesfradrag opnås ved en indkomst på 390.400 kr. eller derover i 2023.

For at opnå det maksimale fradrag skal enlige forsørgere opfylde følgende krav:

 • De skal være enlig forsørger
 • De skal være berettiget til og modtage ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven
 • Deres samlede indkomst skal være på 390.400 kr. eller derover

For at give et eksempel på, hvordan det ekstra beskæftigelsesfradrag beregnes, lad os sige, at en enlig forsørger har en indkomst på 500.000 kr. i 2023. Det ekstra beskæftigelsesfradrag vil i dette tilfælde være 6,25 pct. af 500.000 kr., dvs. 31.250 kr., dog højst et beløb på 24.400 kr.

Reglerne for beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere er ikke blevet ændret for 2023, så du skal stadig opfylde de samme krav som tidligere for at få det maksimale fradrag.