helbredstillæg førtidspension nye regler

Helbredstillæg for førtidspensionister efter de nye regler

Helbredstillæg er et tilskud, som man kan søge, hvis man har udgifter til medicin, tandlæge, fysioterapi og andre behandlinger, som er relateret til ens helbred. Helbredstillæg er skattefrit og udbetales af Udbetaling Danmark.

Man kan søge om helbredstillæg, hvis man er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. I denne artikel vil vi fokusere på helbredstillæg for førtidspensionister efter de nye regler, som trådte i kraft den 1. januar 2023.

Hvem kan få helbredstillæg?

For at få helbredstillæg skal man opfylde nogle betingelser om formue og personlig tillægsprocent. Formuen er den samlede værdi af ens kontanter, bankindestående og værdipapirer. Den personlige tillægsprocent er et tal, som viser, hvor meget man får i pensionstillæg i forhold til det maksimale beløb.

  • Formuegrænsen for at få helbredstillæg er 95.800 kroner i 2023. Hvis man har en ægtefælle eller samlever, gælder grænsen for deres samlede formue. Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.
  • Personlig tillægsprocent skal være over 0 for at få helbredstillæg. Hvis man har indtægter ud over pensionen, kan ens personlige tillægsprocent blive nedsat. Man kan se sin personlige tillægsprocent på borger.dk.

Hvad kan man få helbredstillæg til som førtidspensionist?

Man kan få helbredstillæg til forskellige typer af udgifter, som har med ens helbred at gøre. Der er to slags helbredstillæg: almindeligt helbredstillæg og udvidet helbredstillæg.

  • Almindeligt helbredstillæg dækker en del af ens udgifter til medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparat, fodterapi efter henvisning, kiropraktor og psykologhjælp. Der kan kun ydes helbredstillæg til de typer medicin og behandlinger, som sundhedsloven også yder tilskud til.
  • Udvidet helbredstillæg dækker hele eller dele af ens udgifter til tandproteser, briller og fodbehandlinger uden henvisning. Der gælder særlige regler for disse udgifter.
Hvordan søger man om helbredstillæg som førtidspensionist

Hvordan søger man?

For at søge om helbredstillæg skal man udfylde en ansøgningsblanket på borger.dk eller kontakte sin kommune. Man skal også oplyse sin formue og dokumentere sine udgifter med kvitteringer eller fakturaer.

Hvis man får bevilget helbredstillæg, får man et helbredskort, som man skal vise, når man køber medicin eller får behandlinger. Helbredskortet fornys automatisk hvert år ved årsskiftet.

Hvordan beregnes helbredstillægget?

Helbredstillægget beregnes ud fra ens personlige tillægsprocent og ens egne udgifter efter fradrag af eventuelle andre tilskud.

  • Hvis ens personlige tillægsprocent er 100, har man ret til et helbredstillæg på 85 procent af sine egne udgifter.
  • Hvis ens personlige tillægsprocent er lavere end 100, bliver helbredstillægget nedsat i samme forhold.
  • Hvis ens personlige tillægsprocent er 0, har man ikke ret til helbredstillæg.

For eksempel, hvis man har en udgift til medicin på 300 kroner efter fradrag af sundhedslovens tilskud, og ens personlige tillægsprocent er 60, vil helbredstillægget dække 153 kroner (300 x 0,85 x 0,60). Ens egen reelle udgift er herefter 147 kroner.