Børnepenge 2024

Børnepenge 2024: Se satser og regler for børnepenge i 2024

Børnepenge er en økonomisk støtte, som staten giver til forældre med børn under 18 år. Børnepenge består af to typer ydelser: børneydelse og ungeydelse. Børneydelse gives til børn under 15 år, mens ungeydelse gives til unge mellem 15 og 18 år. Børnepenge udbetales automatisk til børnefamilier, hvis de opfylder visse betingelser. I denne artikel vil vi gennemgå alt, hvad du skal vide om børnepenge i 2024, herunder:

 • Hvor meget kan du få i børnepenge i 2024?
 • Hvornår får du udbetalt børnepenge i 2024?
 • Hvem har ret til at modtage børnepenge i 2024?
 • Hvad skal du gøre, hvis der sker ændringer i din situation?

Børnepenge sats i 2024?

Børnepenge er en skattefri ydelse, som reguleres hvert år i forhold til prisudviklingen. I 2024 vil børnepenge blive forhøjet med cirka 8 procent i forhold til 2023. Det betyder, at du kan få mere i børnepenge i 2024 end i 2023. Her er en oversigt over, hvor meget du kan få i børnepenge pr. barn i 2024:

AlderBørneydelse pr. årBørneydelse pr. kvartalUngeydelse pr. årUngeydelse pr. måned
0-2 år20.496 kr.5.124 kr.
3-6 år16.224 kr.4.056 kr.
7-14 år12.768 kr.3.192 kr.
15-17 år12.768 kr.1.064 kr.

Bemærk, at disse beløb er hele beløb, som fordeles mellem begge forældre, hvis de bor sammen eller hver for sig, hvis de bor hver for sig. Hvis du bor sammen med den anden forælder, får I normalt halvdelen af beløbet hver. Hvis du bor alene med barnet, får du hele beløbet. Hvis du og den anden forælder har delt forældremyndighed og delt bopæl, kan I selv aftale, hvordan I vil dele beløbet.

Du kan også læse mere om børnebidragssaterne for 2024 her.

Børnepenge sats i 2024

Hvornår får du udbetalt børnepenge i 2024?

Børnepenge udbetales af Udbetaling Danmark, som er en offentlig myndighed under ATP.  Børneydelse udbetales fire gange om året, mens ungeydelse udbetales hver måned. Her er datoerne for udbetaling af børnepenge i 2024:

YdelsestypeUdbetalingsdatoer
Børneydelse (0-14 år)20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober
Ungeydelse (15-17 år)Den 20. i hver måned

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden. Pengene bliver sat ind på din NemKonto eller den konto, som du har oplyst til Udbetaling Danmark.

Hvem har ret til at modtage børnepenge i 2024?

For at have ret til at modtage børnepenge i 2024 skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have et barn under 18 år
 • Du skal have fast ophold i Danmark eller være omfattet af EU-reglerne om social sikring
 • Du skal have forældremyndighed over barnet eller være gift med den, der har forældremyndighed
 • Du skal have barnet boende hos dig eller have delt bopæl med den anden forælder
 • Du skal ikke modtage andre ydelser til barnet fra et andet land

Hvis du opfylder disse betingelser, får du automatisk børnepenge udbetalt, når dit barn bliver født eller flytter til Danmark. Du behøver ikke at ansøge om børnepenge, medmindre du har særlige omstændigheder, som påvirker din ret til ydelsen.

Hvem har ret til at modtage børnepenge i 2024

Hvad skal du gøre, hvis der sker ændringer i din situation?

Hvis der sker ændringer i din situation, som kan have betydning for din ret til børnepenge, skal du give besked til Udbetaling Danmark hurtigst muligt. Det kan for eksempel være, hvis:

 • Dit barn flytter hjemmefra eller til udlandet
 • Dit barn bliver gift eller indgår registreret partnerskab
 • Dit barn får et arbejde eller en uddannelse med løn
 • Du eller den anden forælder flytter til udlandet
 • Du eller den anden forælder mister forældremyndigheden over barnet
 • Du eller den anden forælder får en ny ægtefælle eller samlever

Hvis du ikke giver besked om ændringer i din situation, kan du risikere at få for meget eller for lidt udbetalt i børnepenge. Hvis du får for meget udbetalt, skal du betale pengene tilbage til Udbetaling Danmark.

Vi håber, at denne artikel har givet dig et godt overblik over børnepenge i 2024. Husk at tjekke dine udbetalinger og oplysninger løbende, så du får det beløb, som du har ret til. Børnepenge er en vigtig støtte til dig og dit barn, så sørg for at udnytte den bedst muligt.