Børnepenge 2024

Børnepenge 2024: Se satser og regler for børnepenge i 2024

Børnepenge er en økonomisk støtte, som staten giver til forældre med børn under 18 år. Børnepenge består af to typer ydelser: børneydelse og ungeydelse.

Børneydelse gives til børn under 15 år, mens ungeydelse gives til unge mellem 15 og 18 år.

Børnepenge udbetales automatisk til børnefamilier, hvis de opfylder visse betingelser.

I denne artikel vil vi gennemgå alt, hvad du skal vide om børnepenge i 2024, herunder:

 • Hvor meget kan du få i børnepenge i 2024?
 • Hvornår får du udbetalt børnepenge i 2024?
 • Hvem har ret til at modtage børnepenge i 2024?
 • Hvad skal du gøre, hvis der sker ændringer i din situation?

Børnepenge sats i 2024?

Børnepenge er en skattefri ydelse, som reguleres hvert år i forhold til prisudviklingen.

I 2024 vil børnepenge blive forhøjet med cirka 8 procent i forhold til 2023.

Det betyder, at du kan få mere i børnepenge i 2024 end i 2023.

Her er en oversigt over, hvor meget du kan få i børnepenge pr. barn i 2024:

AlderÅrlig ydelseKvartalsvis ydelseMånedlig ydelse
0-220.496 kr.5.124 kr.
3-616.224 kr.4.056 kr.
7-1412.768 kr.3.192 kr.
15-1712.768 kr.1.064 kr.

Forklaring:

 • Hvis dit barn er mellem 0 og 2 år, kan du få 20.496 kr. i børneydelse om året eller 5.124 kr. hvert kvartal.
 • Hvis dit barn er mellem 3 og 6 år, kan du få 16.224 kr. i børneydelse om året eller 4.056 kr. hvert kvartal.
 • Hvis dit barn er mellem 7 og 14 år, kan du få 12.768 kr. i børneydelse om året eller 3.192 kr. hvert kvartal.
 • Hvis dit barn er mellem 15 og 17 år, kan du få 12.768 kr. i ungeydelse om året eller 1.064 kr. hver måned.

Bemærk, at disse beløb er hele beløb, som fordeles mellem begge forældre, hvis de bor sammen eller hver for sig, hvis de bor hver for sig. 

Hvis du bor sammen med den anden forælder, får I normalt halvdelen af beløbet hver. 

Bor du alene med barnet, får du hele beløbet. Hvis du og den anden forælder har delt forældremyndighed og delt bopæl, kan I selv aftale, hvordan I vil dele beløbet.

Du kan også læse mere om børnebidragssaterne for 2024 her.

Børnepenge sats i 2024

Hvornår får du udbetalt børnepenge i 2024?

Børnepenge udbetales af Udbetaling Danmark, som er en offentlig myndighed under ATP.  

Børneydelse udbetales fire gange om året, mens ungeydelse udbetales hver måned.

Her er datoerne for udbetaling af børnepenge i 2024:

YdelsestypeUdbetalingsdatoer
Børneydelse (0-14 år)20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober
Ungeydelse (15-17 år)Den 20. i hver måned

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden. 

Pengene bliver sat ind på din NemKonto eller den konto, som du har oplyst til Udbetaling Danmark.

Ekstra børnepenge i 2024

Ud over de almindelige børne- og ungeydelse, som alle forældre med børn under 18 år får, kan nogle forældre også få ekstra børnepenge i 2024.

Ekstra børnepenge består af forskellige typer af børnetilskud, som afhænger af forældrenes situation, fx om de er enlige, studerende eller pensionister.

De ekstra børnepenge er en skattefri ydelse, som reguleres hvert år i forhold til prisudviklingen.

I 2024 vil ekstra børnepenge blive forhøjet med cirka 8 procent i forhold til 2023.

Det betyder, at du kan få mere i ekstra børnepenge i 2024 end i 2023.

Her er en oversigt over, hvem der kan få ekstra børnepenge i 2024, og hvor meget de kan få:

Enlig forældre

Hvis du er enlig forælder, kan du få børnetilskud på 1.608 kr. pr. kvartal og ekstra børnetilskud på 1.639 kr. pr. kvartal.

Hvis du har tvillinger eller trillinger, kan du få et ekstra tilskud på 2.654 kr. pr. kvartal for hvert ekstra barn.

Børnetilskud til studerende

Hvis du er studerende og får SU eller anden form for uddannelsesstøtte, kan du få supplerende børnetilskud.

Tilskuddet afhænger af din indkomst og antallet af børn, som du har ret til tilskud for. 

Det bliver nedsat eller bortfalder, hvis din indkomst overstiger visse grænser.

Satsen for supplerende børnetilskud er 2.113 kr. i kvartalet i 2024.

Herunder kan du se indkomstgrænser:

BørnetilskudAleneSammen – et tilskudSammen – to tilskud
Bliver reduceret med 10% af beløbet som du tjener over grænsen:169.100 kr. (2024)253.600 kr. (2024)253.600 kr. (2024)
Stopper helt, hvis du tjener over:253.620 kr. (2024)338.120 kr. (2024)422.640 kr. (2024)

Hvis du er i praktik og får løn, kan du stadig få supplerende børnetilskud. Det bliver regnet ud som 55 kr. for hver 100 kr., som du får mindre i SU, når du er i praktik. Det gælder både din praktikløn og andre penge, som du tjener.

Du kan få penge for hvert barn, som du har. Hvis I er to forældre, der begge er i praktik, kan I få penge for hvert barn, som I har. Pengene er skattefrie.

Børnetilskud til pensionister

Hvis du er pensionist og har et barn under 18 år, kan du få særligt børnetilskud.

Tilskuddet afhænger af, om du er enlig eller gift, og om du og din ægtefælle begge er pensionister. 

Det bliver ikke påvirket af din indkomst. Hvis du er enlig pensionist eller gift med en pensionist, kan du også få børnetilskud. Grundbeløbet ved særligt børnetilskud er 16.400 kr. om året. Og dertil er tillægget 2.136 kr. om året.

Hvis du vil søge om ekstra børnepenge i 2024, skal du kontakte Udbetaling Danmark og oplyse om din situation.

Hvem har ret til at modtage børnepenge i 2024

Hvem har ret til at modtage børnepenge i 2024?

For at have ret til at modtage børnepenge i 2024 skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have et barn under 18 år
 • Du skal have fast ophold i Danmark eller være omfattet af EU-reglerne om social sikring
 • Du skal have forældremyndighed over barnet eller være gift med den, der har forældremyndighed
 • Du skal have barnet boende hos dig eller have delt bopæl med den anden forælder
 • Du skal ikke modtage andre ydelser til barnet fra et andet land

Hvis du opfylder disse betingelser, får du automatisk børnepenge udbetalt, når dit barn bliver født eller flytter til Danmark. 

Du behøver ikke at ansøge om børnepenge, medmindre du har særlige omstændigheder, som påvirker din ret til ydelsen.

Sådan fordeles børnepenge mellem forældre

Fra 1. januar 2022 trådte nye regler om børnepenge i kraft. Det betyder, at forældre som hovedregel automatisk vil få overført halvdelen af beløbet hver, hvis de har et barn under 18 år og er fælles om forældremyndigheden.

Men som skrevet, er det kun en hovedregel. Der er nemlig nogle situationer, hvor fordelingen af børnepenge kan være anderledes i 2024:

 • Hvis du bor alene med barnet, får du hele beløbet.
 • Hvis du og den anden forælder har delt forældremyndighed og delt bopæl, kan I selv aftale, hvordan I vil dele beløbet.
 • Hvis du eller den anden forælder flytter til udlandet, kan det påvirke jeres ret til børnepenge.
 • Hvis du eller den anden forælder betaler børnebidrag til barnet, kan det give fradrag i børnepenge.
Sådan fordeles børnepenge mellem forældre

Hvad skal du gøre, hvis der sker ændringer i din situation?

Hvis der sker ændringer i din situation, som kan have betydning for din ret til børnepenge, skal du give besked til Udbetaling Danmark hurtigst muligt.

Det kan for eksempel være, hvis:

 • Dit barn flytter hjemmefra eller til udlandet
 • Dit barn bliver gift eller indgår registreret partnerskab
 • Dit barn får et arbejde eller en uddannelse med løn
 • Du eller den anden forælder flytter til udlandet
 • Du eller den anden forælder mister forældremyndigheden over barnet
 • Du eller den anden forælder får en ny ægtefælle eller samlever

Hvis du ikke giver besked om ændringer i din situation, kan du risikere at få for meget eller for lidt udbetalt i børnepenge. 

Hvis du får for meget udbetalt, skal du betale pengene tilbage til Udbetaling Danmark.

Vi håber, at denne artikel har givet dig et godt overblik over børnepenge i 2024.

Husk at tjekke dine udbetalinger og oplysninger løbende, så du får det beløb, som du har ret til. Børnepenge er en vigtig støtte til dig og dit barn, så sørg for at udnytte den bedst muligt.

Tilmeld dig til Senior Folks nyhedsbrev

* angiver påkrævet

Gå ikke glip af spændende nyheder, fantastiske tilbud, nyttige vejledninger og meget mere, som vi sender fra tid til anden i vores nyhedsbrev. Tilmeld dig nyhedsbrevet forneden.