Grøn check 2023

Grøn check 2023 – Hvad er det og hvem kan få grøn check i 2023?

Grøn check er et beløb, som nogle personer får som et nedslag i deres indkomstskat. Formålet med den grønne check er at kompensere for nogle af de afgiftsforhøjelser, der er sket i forbindelse med forskellige skattereformer og energiaftaler. Den grønne check blev indført i 2010, og siden da har den ændret sig flere gange.

I 2023 vil den grønne check kun blive givet til pensionister, førtidspensionister og andre personer med lave indkomster. Den grønne check til ikke-pensionister vil blive afskaffet gradvist fra 2018 til 2025. Det betyder, at mange personer vil miste et skattefradrag på op til 805 kr. om året.

I denne artikel vil vi forklare, hvordan den grønne check 2023 fungerer, hvem der kan få den, og hvor meget man kan få.

Hvor meget kan man få i grøn check 2023?

Hvor meget man kan få i grøn check 2023 afhænger af ens indkomst og antal børn. Her er nogle eksempler på, hvad man kan få:

 • En enlig pensionist uden børn, der tjener 200.000 kr. om året, kan få 1.155 kr. i grøn check (875 kr. + 280 kr.)
 • Et pensionistpar uden børn, der tilsammen tjener 400.000 kr. om året, kan få 1.750 kr. i grøn check (2 x 875 kr.)
 • En enlig ikke-pensionist med to børn under 18 år, der tjener 300.000 kr. om året, kan få 480 kr. i grøn check (2 x 240 kr.)
 • Et ikke-pensionistpar med to børn under 18 år, der tilsammen tjener 600.000 kr. om året, kan få 0 kr. i grøn check, fordi de tjener for meget

Man kan selv beregne, hvor meget man kan få i grøn check 2023 ved at bruge Skats beregner på deres hjemmeside.

Hvor meget kan man få i grøn check 2023

Hvordan fungerer den grønne check 2023?

Den grønne check 2023 består af tre dele:

 • Et fast beløb på 875 kr. om året til pensionister, førtidspensionister mv.
 • Et tillæg på 280 kr. om året til pensionister, førtidspensionister mv., hvis de tjener mindre end 258.300 kr. om året
 • En supplerende grøn check på 240 kr. pr. barn under 18 år for op til to børn pr. familie til alle personer

Den grønne check og den supplerende grønne check er indkomstafhængige og bliver mindre, hvis man tjener mere end et bestemt beløb. Aftrapningen sker med 7,5 procent af den del af ens topskattegrundlag, der overstiger et grundbeløb på 441.900 kr.

Den grønne check er ikke en egentlig check, men et beløb, der automatisk regnes med på ens forskudsopgørelse. Man behøver altså ikke at ansøge om den eller gøre noget særligt for at få den.

Hvem kan få den grønne check 2023?

For at få den grønne check 2023 skal man opfylde nogle betingelser:

 • Man skal være fuldt skattepligtig (eller grænsegænger) den første dag i indkomståret
 • Man skal være pensionist, førtidspensionist eller have en lav indkomst for at få det faste beløb og tillægget
 • Man skal have børn under 18 år for at få den supplerende grønne check
 • Man må ikke betale skat efter forskerordningen

Hvis man opfylder betingelserne, får man automatisk den grønne check udbetalt sammen med sin almindelige skatteopgørelse.

Hvorfor ændrer den grønne check sig?

Den grønne check ændrer sig, fordi den er knyttet til nogle politiske beslutninger om skatter og afgifter på energi og miljø. Når disse skatter og afgifter stiger eller falder, ændrer den grønne check sig også for at kompensere nogle af de personer, der bliver ramt af ændringerne.

Den grønne check blev indført i 2010 som en del af Forårspakke 2.0, som var en skattereform, der blandt andet hævede afgifterne på el, benzin og diesel. Den grønne check skulle give et skattefradrag til personer med lave indkomster, som blev hårdt ramt af de højere afgifter.

I 2013 blev der indført et tillæg til den grønne check for familier med lave indkomster som en ekstra kompensation for nogle skatte- og afgiftsstigninger i finansloven.

I 2014 blev der besluttet at tilbage rulle forsyningssikkerhedsafgiften (FSA), som var en afgift på biomasse og affald til energiproduktion. Det betød, at energipriserne faldt, og derfor blev den grønne check og den supplerende grønne check til børnene nedsat gradvist fra 2015 til 2022.

I 2016 blev der besluttet at afskaffe PSO-afgiften, som var en afgift på el til støtte for vedvarende energi. Det betød også, at energipriserne faldt yderligere, og derfor blev den grønne check og den supplerende grønne check for ikke-pensionister reduceret yderligere fra 2018 og frem mod 2025. Pensionister og førtidspensionister blev friholdt for denne reduktion.

I 2018 blev der indgået en ny energiaftale, som blandt andet indeholdt en række initiativer for at fremme den grønne omstilling. Som en del af aftalen blev reduktionen af den grønne check frem mod 2025 fremrykket til 2019 for ikke-pensionister.

grønne check ændre sig

Hvad betyder den grønne check 2023 for dig?

Den grønne check 2023 betyder, at du kan få et skattefradrag på op til 1.435 kr. om året, hvis du er pensionist, førtidspensionist eller har en lav indkomst. Hvis du har børn under 18 år, kan du få et ekstra fradrag på op til 480 kr. om året.

Hvis du er ikke-pensionist og har en høj indkomst, vil du ikke få nogen grøn check i 2023. Det betyder, at du vil betale mere i skat end tidligere.

Den grønne check er en måde at udligne nogle af de skatte- og afgiftsændringer, der er sket på energi- og miljøområdet. Den er med til at sikre, at alle bidrager til den grønne omstilling, men at nogle får en hjælpende hånd.