AM-bidrag som selvstændig

AM-bidrag som selvstændig: Sådan fungerer AM-bidrag som selvstændig?

AM-bidrag er en forkortelse for arbejdsmarkedsbidrag, som er en skat, du skal betale, hvis du har indkomst fra arbejde. Det gælder både, hvis du er ansat eller selvstændig. AM-bidraget er på 8 % af din løn eller dit overskud i virksomheden, og det går til at finansiere forskellige ydelser på arbejdsmarkedet, som fx dagpenge, efterløn og barselsdagpenge.

Hvis du er selvstændig, skal du selv sørge for at indberette og betale AM-bidrag til Skattestyrelsen. Det kan du gøre på forskellige måder, alt efter hvordan du driver din virksomhed. I denne artikel vil vi gennemgå de vigtigste ting, du skal vide om AM-bidrag som selvstændig.

Hvordan beregner man AM-bidrag som selvstændig?

AM-bidraget er på 8 % af din løn eller dit overskud i virksomheden. Hvis du er ansat, bliver AM-bidraget automatisk trukket fra din løn hver måned af din arbejdsgiver. Du kan se beløbet på din lønseddel.

Hvis du er selvstændig, skal du selv beregne og betale AM-bidrag af dit overskud i virksomheden. Dit overskud er forskellen mellem dine indtægter og dine udgifter i virksomheden. Hvis du har underskud i virksomheden, skal du ikke betale AM-bidrag.

Du skal også betale AM-bidrag af den løn, du udbetaler til dig selv fra virksomheden. Det gælder både, hvis du driver en personlig virksomhed eller et selskab. Du skal dog kun betale AM-bidrag af den del af lønnen, der overstiger dit personfradrag.

Hvordan indberetter og betaler du AM-bidrag?

Du skal indberette og betale AM-bidrag til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv. Det kan du gøre på forskellige måder, alt efter hvordan du driver din virksomhed.

Hvis du driver en personlig virksomhed som fx enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, skal du indberette og betale AM-bidrag sammen med din personlige selvangivelse. Du skal oplyse dit overskud i virksomheden og den løn, du har udbetalt til dig selv. Du skal også oplyse eventuelle andre indkomster fra arbejde. Du kan se din samlede skatteberegning på din årsopgørelse.

Hvis du driver et selskab som fx et anpartsselskab eller et aktieselskab, skal du indberette og betale AM-bidrag hver måned via eIndkomst. Du skal oplyse den løn, du har udbetalt til dig selv og eventuelle andre medarbejdere i selskabet. Du skal også oplyse eventuelle andre indkomster fra arbejde. Du kan se din samlede skatteberegning på din årsopgørelse.

Du kan finde mere information om frister og vejledninger til at indberette og betale AM-bidrag på Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvorfor skal du betale AM-bidrag som erhvervsdrivende?

AM-bidraget blev indført i 1994 for at skaffe penge til at finansiere forskellige ydelser på arbejdsmarkedet. Pengene går blandt andet til at betale for dagpenge, efterløn, barselsdagpenge, efteruddannelse og aktivering af ledige.

AM-bidraget er en solidarisk ordning, som betyder, at alle, der har indkomst fra arbejde, bidrager til at sikre et velfungerende arbejdsmarked. Det betyder også, at du har ret til at modtage ydelser fra arbejdsmarkedet, hvis du fx bliver arbejdsløs, syg eller går på barsel.

Hvad skal du være opmærksom på som selvstændig og arbejdsmarketsbidrag

Hvad skal du være opmærksom på som selvstændig?

Som selvstændig skal du være opmærksom på, at du selv har ansvaret for at indberette og betale AM-bidrag til Skattestyrelsen. Det er vigtigt, at du gør det korrekt og til tiden, ellers kan du risikere at få bøder eller renter.

Du skal også være opmærksom på, at AM-bidraget er en del af din samlede skat. Det betyder, at du skal lægge AM-bidraget oven i den skat, du skal betale af din personlige indkomst eller dit selskabsindkomst. Du kan bruge Skattestyrelsens skatteberegner til at få et overblik over din skat.

Du skal også være opmærksom på, at AM-bidraget kan have betydning for din pensionsopsparing. Hvis du sparer op til pension i en pensionsordning med fradrag i indkomsten (fx ratepension eller livrente), skal du være opmærksom på, at du ikke får fradrag for AM-bidraget. Det betyder, at du reelt sparer mindre op til pension end det beløb, du indbetaler. Du kan læse mere om pension og skat på Pensionsinfo.dk.

Konklusion

AM-bidrag er en skat på 8 % af din løn eller dit overskud i virksomheden, som går til at finansiere forskellige ydelser på arbejdsmarkedet. Hvis du er selvstændig, skal du selv sørge for at indberette og betale AM-bidrag til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv. Det er vigtigt, at du gør det korrekt og til tiden, ellers kan du risikere at få bøder eller renter. Du skal også være opmærksom på, at AM-bidraget er en del af din samlede skat og kan have betydning for din pensionsopsparing.