Hvor meget må man tjene for at få boligstøtte

Hvor meget må man tjene for at få boligstøtte?

Boligstøtte er en økonomisk hjælp, som man kan få, hvis man lejer eller ejer en bolig i Danmark. Boligstøtte skal gøre det lettere for folk med lav indkomst at betale deres husleje eller boliglån. Boligstøtte kan være enten et tilskud eller et lån, afhængigt af ens situation.

Her kan du se, hvor meget du må tjene om måneden for at få boligstøtte?

Boligstøtten beregnes ud fra en række regler og satser, som ændrer sig hvert år. Man kan selv beregne sin boligstøtte på borger.dk, inden man søger.

Generelt gælder det, at jo lavere ens indkomst er, jo mere kan man få i boligstøtte. Der er dog en øvre grænse for, hvor meget man kan få i boligstøtte om måneden. Denne grænse afhænger af, hvor mange børn der er i husstanden.

Boligstøtten bliver dog mindre, hvis ens indkomst overstiger et bestemt beløb om året. Dette beløb kaldes for indkomstgrænsen, og den stiger med antallet af børn i husstanden.

I 2023 er indkomstgrænsen for lejere:

Antal børn i boligenIndkomstgrænse (2023)
Ingen børn143.600 kr.
1-3 børn181.400 kr.
4 børn eller flere219.200 kr.

For ejere er indkomstgrænsen for lån:

Antal børn i boligenIndkomstgrænse (2023)
0-3 børn181.400 kr.
4 børn eller flere219.200 kr.

Hvis ens indkomst overstiger indkomstgrænsen, bliver boligstøtten mindre med 18% af det overskydende beløb.

Hvordan påvirker ens formue boligstøtten?

Ens formue kan også have betydning for, om man kan få boligstøtte, og hvor meget man kan få. Formuen er den samlede værdi af ens aktiver, såsom kontanter, værdipapirer, ejendomme, biler, smykker osv.

Der er en formuegrænse, som bestemmer, hvornår ens formue begynder at påvirke boligstøtten. Hvis ens formue er under formuegrænsen, har det ingen betydning for boligstøtten. Hvis ens formue er over formuegrænsen, bliver en del af formuen regnet med som en del af ens årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte.

I 2023 er formuegrænsen for lejere:

Formuegrænse (2023)Betydning for boligstøtten
0 kr. – 793.100 kr.Ingen betydning for boligstøtten
793.100 kr. – 1.586.200 kr.10% af formuen bliver regnet med som en del af ens årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte
1.586.200 kr. eller derover20% af formuen bliver regnet med som en del af ens årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte

For ejere er formuegrænsen for lån:

Formuegrænse (2023)Betydning for boligstøtten
0 kr. – 940.800 kr.Ingen betydning for boligstøtten
940.800 kr. – 1.881.800 kr.10% af formuen bliver regnet med som et formuetillæg og lægges sammen med ens årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte
1.881.800 kr. eller derover20% af formuen bliver regnet med som et formuetillæg og lægges sammen med ens årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte
hvor meget du må tjene om måneden for at få boligstøtte

Opsummering

Indkomst spiller en central rolle i beregningen af boligstøtte. Generelt kan man sige, at jo lavere ens indkomst er, jo mere kan man potentielt modtage i boligstøtte. Men der er en øvre grænse for indkomst, og hvis man tjener mere end denne grænse, vil støtten blive reduceret. I 2023 varierer denne grænse fra 143.600 kr. årligt for lejere uden børn til op til 219.200 kr. for dem med fire eller flere børn. For ejere var grænsen den samme som for lejere med børn, hvilket betyder, at ejere generelt har højere indkomstgrænser for at kvalificere sig til støtte.

Formue er en anden væsentlig faktor, der kan påvirke ens berettigelse til boligstøtte. Der er en formuegrænse, som varierer afhængig af, om man er lejer eller ejer, og når denne grænse overskrides, vil en procentdel af formuen blive lagt til ens årlige indkomst, hvilket kan reducere eller helt eliminere boligstøtten.