topskattegrænse 2023

Topskattegrænse 2023: Guide til at forstå topskattegrænsen i 2023

Skat er en del af vores liv, og når det kommer til at beregne skat, kan det ofte føles som et kompliceret spil. Det gør ikke tingene lettere, når de regler og love, der gælder for skatter ændres hvert år.

Topskat er et af de mange begreber, der skal forstås og overholdes. Men hvad er topskat egentlig? Og hvordan beregner man topskatten? Og hvad betyder det for din lønseddel i 2023?

I denne guide vil vi tage et dybdegående kig på topskattegrænsen i 2023 og give dig et detaljeret overblik over emnet.

Vi vil se nærmere på hvad topskat er, hvor meget den er i 2023, og de forskellige måder du kan beregne den på. Vi vil diskutere de forskellige fradragsmuligheder og inkludere eksempler på beregninger for at illustrere processen.

Er du klar til at finde ud af alt om topskattegrænsen i 2023? Så lad os komme igang!

Hvad er topskattegrænsen i 2023?

Topskattegrænsen i 2023 er den øvre grænse, som personer skal betale topskat af. Det er et beløb, der skal overstiges, før man skal betale topskat af sin personlige indkomst.

Topskattegrænsen i 2023 er 568.900 kr. efter AM-bidrag eller 618.370 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Det betyder, at hvis man har en personlig indkomst på over 568.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, eller 618.370 kr. før arbejdsmarkedsbidrag, skal man betale topskat af den del af sin indkomst, der ligger over denne grænse.

Topskattesatsen i 2023 er 15 %. Det betyder, at man skal betale 15 % ekstra i skat af den del af sin indkomst, der ligger over topskattegrænsen. For eksempel, hvis man har en personlig indkomst på 700.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, skal man betale topskat af den del af sin indkomst, der ligger over 568.900 kr. Den del af indkomsten, der er over 568.900 kr. skal betales med 15 % topskat.

Det er vigtigt at huske på, at topskattegrænsen og topskattesatsen kan ændres fra år til år, så det er en god idé at holde sig opdateret på de nyeste regler og satser.

Hvordan beregner man topskat?

Topskat er skat, der skal betales af den del af din personlige indkomst, der er højere end topskattegrænsen. For at beregne din topskat skal du først finde ud af, hvor meget din personlige indkomst er efter arbejdsmarkedsbidrag.

For at gøre dette skal du trække 8 % fra din bruttoindkomst. Derefter skal du lægge eventuel positiv nettokapitalindkomst over 47.400 kr. til din personlige indkomst.

Hvis det samlede beløb er højere end topskattegrænsen, skal du betale topskat af forskellen. Topskattegrænsen i 2023 er på 45.900 kr.

Topskatten er dog begrænset af det skrå skatteloft, som sætter en øvre grænse for, hvor meget man må beskattes, når bundskat, kommuneskat og topskat bliver lagt sammen. Det skrå skatteloft i 2023 er på 52,07 %. Det betyder, at man aldrig kan komme til at betale mere end 52,07 % i samlet skat af sin personlige indkomst.

Hvordan beregner man topskat

Eksempler på beregninger

At beregne din topskat kan virke uoverskueligt, men det er faktisk meget simpelt. Det første skridt er at beregne din personlige indkomst, som er summen af din årlige indkomst og nettokapitalindkomst fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag. Det andet skridt er at beregne hvor meget af din personlige indkomst, der overstiger den årlige grænse på 568.900 kr. Det overstigende beløb pålægges derfor topskat oven i den almindelige indkomstskat, mens de resterende 568.900 kr. kun beskattes som normal indkomstskat. Herunder giver jeg et par eksempler på beregninger af topskat:

Eksempel 1:
Tine har en årlig indkomst på 667.400 kr. Tines indkomst overstiger dermed grænsen på de 568.900 kr. med 98.500 kr. Det overstigende beløb på 98.500 kr. – og kun det overstigende beløb – pålægges derfor topskat oven i den almindelige indkomstskat, mens de resterende 568.900 kr. kun beskattes som normal indkomstskat. Tines topskat bliver derfor:

  • 0,15×98.500=14.775 kr.

Eksempel 2:
Lars har en årlig indkomst på 800.000 kr. og en positiv nettokapitalindkomst på 50.000 kr. Lars’ personlige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag bliver derfor: (800.000−0,08×800.000)+(50.000−47.400)=786.600 kr. Lars’ personlige indkomst overstiger grænsen på de 568.900 kr. med 217.700 kr. Det overstigende beløb på 217.700 kr. – og kun det overstigende beløb – pålægges derfor topskat oven i den almindelige indkomstskat, mens de resterende 568.900 kr. kun beskattes som normal indkomstskat. Lars’ topskat bliver derfor:

  • 0,15×217.700=32.655 kr.

Hvis du vil beregne din egen topskat, så brug gerne vores topskat beregner herunder.

Topskat beregnerMed denne beregner kan du finde ud af, om du skal betale topskat i 2023, og hvor meget du skal betale. Du skal blot indtaste din bruttoindkomst før arbejdsmarkedsbidrag og dine eventuelle fradrag. Beregneren tager højde for det skrå skatteloft og de gældende skattesatser.Hvordan kan man få fradrag for topskat?

Topskattegrænsen i 2023 kan reduceres ved at tage fradrag for topskat. Dette betyder, at man kan reducere sin personlige indkomst, som er grundlaget for at betale topskat. Jo lavere personlig indkomst man har, jo mindre topskat skal man betale. Derfor kan det være fordelagtigt at udnytte en eller flere af følgende fradrag for at undgå topskat:

  • Pensionsindbetalinger: Ved indbetalinger til livrenter og ratepensioner kan man få et fradrag på 12 % med over 15 år til pensionsalderen og 32 % med under 15 år. Det maksimale ekstra indbetalingsbeløb er 60.900 kr. (2023) for at få optimalt fradrag.
  • Håndværker- og servicefradrag: Håndværkerfradraget blev afskaffet i 2023. Servicefradraget er på 6.600 kr. for ydelser som rengøring, børnepasning, og havearbejde.
  • Jobfradrag: 4,50 % af arbejdsindkomsten med et maksimalt fradrag på 2.700 kr. ved en indkomst over 60.000 kr.
  • Beskæftigelsesfradrag: 10,65 % af arbejdsindkomsten eller sociale ydelser med et maksimalt fradrag på 45.600 kr. ved en indkomst/ydelse over 427.800 kr.
  • Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere: 6,25 % af arbejdsindkomsten eller sociale ydelser med et maksimalt fradrag på 24.400 kr. for dem med en indkomst/ydelse over 390.400 kr. og som forsørger børn under 18 år.

For at få det optimale ud af disse fradrag, er det vigtigt at være opmærksom på beløbsgrænserne og fradragsprocenterne for de forskellige typer af fradrag. Dette kan gøre det muligt for borgere at reducere deres personlige indkomst og dermed undgå at betale topskat.

Du kan også til hver tid, finde de officielle skattesatser og beløbsgrænser for 2023 på Skats hjemmeside.