Hvornår kan jeg gå på pension

Hvornår kan jeg gå på pension?

Mange mennesker spørger sig selv, hvornår de kan gå på pension og nyde deres seniorliv. Svaret er ikke så enkelt, for det afhænger af flere faktorer, såsom din fødselsdato, din pensionsopsparing og dine personlige ønsker. I denne artikel vil vi gennemgå nogle af de vigtigste ting, du skal vide om pension i Danmark.

Folkepensionsalder

Folkepensionen er en offentlig ydelse, som du har ret til at modtage, når du når en bestemt alder. Folkepensionsalderen er ikke ens for alle, men varierer alt efter, hvornår du er født. Jo yngre du er, jo ældre skal du være, for at få folkepension. Det skyldes, at folkepensionsalderen bliver tilpasset ud fra den gennemsnitlige levealder i befolkningen.

Fra 1. januar 2022 kan du få folkepension, når du bliver 67 år, men folkepensionsalderen vil stige gradvis i de kommende år. I 2050 forventes pensionsalderen at blive 72 år, hvilket vil være verdens højeste pensionsalder.

Her er en oversigt over folkepensionsalderen for forskellige fødselsår:

  • 1/7/1955 – 31/12/1962: 67 år
  • 1/1/1963 – 31/12/1966: 68 år
  • 1/1/1967 – 31/12/1970: 69 år
  • 1/1/1971 – 31/12/1974: 70 år *
  • 1/1/1975 – 31/12/1978: 71 år *
  • 1/1/1979 – eller senere: 72 år *

*Folkepensionsalderen fastsættes ved lov og vil blive reguleret hvert femte år. Alder markeret med * stjerne er derfor den forventede pensionsalder.

Du kan beregne din egen folkepensionsalder ved at indtaste din fødselsdato på borger.dk.

Tidlig pension

Hvis du gerne vil stoppe med at arbejde, før du når din folkepensionsalder, har du måske mulighed for at få tidlig pension. Tidlig pension er en ny ordning, som trådte i kraft i januar 2022. Den giver visse grupper af personer med lang anciennitet på arbejdsmarkedet ret til at gå på pension op til tre år før folkepensionsalderen.

For at være berettiget til tidlig pension skal du opfylde nogle betingelser om alder, beskæftigelse og indkomst. Du skal blandt andet have været på arbejdsmarkedet i mindst 42-44 år, afhængig af dit fødselsår. Du skal også have en årlig indkomst under et bestemt beløb, som i 2022 var på 522.000 kr.

Tidlig pension kaldes også for Arne-pension, fordi den blev indført efter et politisk forslag fra fagforeningen 3F’s tidligere formand Arne Grevsen.

Der er også muligheden førtidspension, men den kræver også nogle særlig betingelser før at den kan fås.

Folkepension alder

Privat pension

Ud over folkepensionen og eventuelt tidlig pension kan du også have en privat pensionsopsparing. Det er penge, som du selv eller din arbejdsgiver har indbetalt til en pensionsordning hos et pensionsselskab eller en bank. En privat pensionsopsparing kan bestå af forskellige elementer, såsom aldersopsparing, ratepension, livrente og kapitalpension.

Du bestemmer selv, hvornår du vil begynde at få udbetalt din private pension, men der kan være nogle begrænsninger afhængig af din pensionsordning. Du kan som regel tidligst få udbetalt din pension, når du er fyldt 60 år. Og du skal senest begynde at få udbetalt din pension, når du fylder 75 år.

Din private pension kan have stor betydning for din økonomi som pensionist, så det er en god idé at planlægge, hvordan og hvornår du vil bruge den. Du kan få rådgivning om din pension hos dit pensionsselskab eller din bank.

Du kan også læse mere om privat pension på Pension Danmarks hjemmeside.

Konklusion

Som du kan se, er der mange ting, der spiller ind på, hvornår du kan gå på pension. Det er derfor ikke muligt at give et entydigt svar på det spørgsmål. Det afhænger af din personlige situation og dine valg.

Det vigtigste er, at du gør dig nogle overvejelser om, hvad du gerne vil med dit seniorliv, og hvordan du vil finansiere det. Du kan også søge råd og vejledning hos relevante myndigheder og organisationer.

Vi håber, at denne artikel har givet dig et godt overblik over nogle af de muligheder og regler, der gælder for pension i Danmark.