Hvad er satserne for førtidspension i 2023

Førtidspension satser 2023 – Alt du skal vide om satserne og regler

Førtidspension er en type pension, der kan være livsvigtig for mange. Det kan være afgørende for folk, som har brug for støtte til at hjælpe dem med at få et godt liv.

Mange har brug for en bedre forståelse af førtidspensionssatserne i 2023, men det er ikke altid let at finde den rigtige information.

Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi vil kigge nærmere på hvad førtidspension er, sammenligninger af de forskellige typer pensioner, hvordan man beregner førtidspension og de regler der er forbundet med det.

Lad os begynde med at se på satserne og hvad førtidspension er og hvordan man beregner satserne i 2023!

Hvad er satserne for førtidspension i 2023?

Førtidspension er en form for offentligt finansieret forsørgelse, som du kan modtage, hvis du har en varig nedsat arbejdsevne. I 2023 er satserne for førtidspension som følger:

Enlige: 19.738 kr. pr. måned (236.856 kr. årligt)

Gift/samlevende: 16.778 kr. pr. måned (201.336 kr. årligt)

Satserne for førtidspension i 2023 er lavere end satserne for almindelig pension. Enlige modtagere modtager en månedlig ydelse på 19.738 kr., mens gift/samlevende modtagere modtager 16.778 kr. pr. måned. Dette svarer til en årlig ydelse på henholdsvis 236.856 kr. og 201.336 kr.

Førtidspension er en væsentlig del af finansieringen for mange, der har en varig nedsat arbejdsevne. Det er derfor vigtigt, at du har et godt kendskab til satserne og reglerne for førtidspension, så du har et godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger om din økonomi.

Hvad er førtidspension?

Førtidspension er en dansk ordning, der er designet til at give støtte til personer, der ikke har mulighed for at arbejde på grund af væsentlig og varig nedsat arbejdsevne. Det giver mulighed for at få et økonomisk grundlag, der kan hjælpe med at dække de daglige omkostninger, samtidig med at man har mulighed for at modtage yderligere støtte og hjælp.

Førtidspension tilkendes af kommunen efter en individuel vurdering af personens situation og muligheder for at forbedre sin arbejdsevne. Det betyder, at der er flere faktorer, der skal tages i betragtning, før man kan modtage førtidspension, herunder:

 • Civilstand
 • Indkomst
 • Formue

Førtidspension består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som er fuldt skattepligtige. Det betyder, at pensionen kan nedsættes eller bortfalde, hvis personen har for høj indtægt.

Derudover er der en række regler, der er forbundet med førtidspension, herunder at man skal være over 18 år og have et dansk cpr-nummer for at kunne modtage førtidspension. Fra 1. januar 2023 ses der bort fra ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt ved beregning af førtidspensionen, hvilket betyder, at pensionen ikke længere bliver modregnet med partnerens indkomst.

Hvordan beregner man førtidspension

Hvordan beregner man førtidspension?

Der er to forskellige måder at beregne førtidspension på, afhængig af hvilken type pension man har. Den gamle ordning gælder for dem, der har fået tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, og den nye ordning gælder for dem, der har fået tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003.

For at beregne den nye førtidspension skal man lave tre beregninger:

 • Opgørelse af indtægtsgrundlaget: Dette er de samlede indtægter, som pensionisten har haft i de seneste tre år før den 1. januar 2003.
 • Beregning af fradraget i førtidspensionen: Dette er et beløb, som trækkes fra førtidspensionen for at sikre, at den ikke bliver for høj.
 • Beregning af nedsættelsen af førtidspensionen: Dette er et beløb, som trækkes fra førtidspensionen, hvis pensionisten har andre indtægter, som er større end et vist beløb.

Man kan bruge Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning ‘Din Pension’ til at lave en vejledende beregning.

For at beregne den gamle førtidspension skal man tage hensyn til de forskellige beløb, som udgør pensionen, og de forskellige fradrag og nedsættelser, som gælder for dem. Den gamle førtidspension består af flere forskellige beløb, som afhænger af ens invaliditetsgrad og civilstand. Nogle af beløbene er skattefrie, mens andre er skattepligtige. I 2023 udgør de pr. måned:

 • Almindelig førtidspension: 13.298 kr. for samlevende eller gifte og 16.843 kr. for reelt enlige
 • Forhøjet almindelig førtidspension: 13.298 kr. for samlevende eller gifte og 16.843 kr. for reelt enlige
 • Mellemste førtidspension: 13.298 kr. for samlevende eller gifte og 16.843 kr. for reelt enlige
 • Højeste førtidspension: 17.730 kr. for samlevende eller gifte og 21.275 kr. for reelt enlige.

Man kan også bruge ‘Din Pension’ til at lave en vejledende beregning. Dette er en gratis selvbetjeningsløsning, der kan hjælpe pensionister med at beregne deres førtidspension.

Hvilke regler er der forbundet med førtidspension?

Førtidspension er ikke en ”fri ting”, der gives uden nogen former for betingelser. Der er visse regler, som man skal overholde, hvis man ønsker at modtage førtidspension, og disse regler kan variere afhængigt af den kommune, man bor i.

De mest almindelige regler for førtidspension inkluderer:

 • Førtidspensionen nedsættes ved indtægter ud over den sociale pension, som f.eks. arbejdsindkomst, kapitalindkomst eller privat pension.
 • Fra 1. januar 2023 ses der, som sagt tidligere, dog bort fra ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt ved beregning af den nye førtidspension.
 • Førtidspensionister har mulighed for at arbejde ved siden af pensionen, hvis de har lyst og evne til det. Der gælder dog nogle regler for, hvor meget man må tjene, før det påvirker ens pension. Man skal også give besked til kommunen om ens arbejde.
 • Førtidspensionister kan også søge om supplerende ydelser, som f.eks. helbredstillæg, varmetillæg eller personligt tillæg. Disse ydelser afhænger af ens indkomst og formue.

Disse regler kan være komplicerede, så det er vigtigt at kontakte kommunen for at få mere information om, hvad man kan modtage, og hvilke regler der gælder. Dette kan hjælpe en med at få det bedste ud af førtidspensionen og sikre, at man modtager den fulde pension, som man har krav på.