Jyske Bank udbytte 2024

Jyske Bank udbytte 2024: Hvad kan du forvente som aktionær?

Jyske Bank er en af de største danske bankaktier, som mange seniorer har i deres portefølje. Banken har de seneste år haft et godt overskud og udbetalt et pænt udbytte til aktionærerne.

Men hvad kan du forvente af Jyske Bank udbytte 2024?

I denne artikel vil vi give dig et overblik over Jyske Banks forventninger til 2024, x-date, udbyttehistorik, udbytteprocent og udbytteudbetaling.

Jyske Banks forventninger til 2024

Jyske Bank har i januar 2024 offentliggjort sine forventninger til det nye regnskabsår.

Banken spår et nettoresultat på 4,3-5,1 mia. kr., eller hvad der svarer til et resultat på 64-76 kr. pr. aktie. Det er en tilbagegang i forhold til det rekordhøje resultat på cirka 5,9 mia. kr. i 2023.

Forventningerne afspejler en svag vækst i den danske økonomi og lavere styringsrenter, som presser bankens rentemarginal. Banken forventer dog at opretholde en høj kreditkvalitet og en stærk kapitalposition.

Jyske Banks forventninger til 2024

Hvornår udbetaler Jyske Bank udbytte i 2024?

Jyske Bank har endnu ikke offentliggjort, hvor meget udbytte de vil udbetale i 2024. Det kommer an på, hvordan banken klarer sig i det nye regnskabsår, som de forventer at afslutte med et nettoresultat på mellem 4,3 og 5,1 milliarder kroner.

Jyske Bank udbetaler normalt udbytte en gang om året, som regel i marts måned efter årsrapporten. Udbyttet bliver automatisk overført til aktionærernes konto, hvis de har tilmeldt sig elektronisk udbyttebetaling.

Det vurderes, at Jyske Bank vil udbetale et samlet udbytte på 15,89 kroner pr. aktie i 2024, hvoraf 7,78 kroner allerede er udbetalt i 2023.

Det er dog kun et skøn, og det endelige udbytte kan være højere eller lavere, afhængig af bankens præstation og udbyttepolitik.

Jyske Banks udbyttehistorik

Jyske Bank har ikke haft en fast tradition for at udbetale udbytte til aktionærerne.

Banken har i stedet prioriteret at styrke sin egenkapital og investere i vækst. I 2020 og 2021 udbetalte banken slet ikke noget udbytte på grund af coronakrisen og Finanstilsynets anbefaling.

I 2022 genoptog banken dog udbyttebetalingen og udbetalte et udbytte på 7,78 kr. pr. aktie, svarende til et samlet beløb på 520 mio. kr..

Det var et ekstraordinært udbytte, som banken havde sparet op fra tidligere år.

Herunder kan du se udbyttehistorikken for Jyske Bank i de seneste fem år:

RegnskabsårUdbytte
2024?
20237,78 kr.
20220 kr.
20210 kr.
20200 kr.

Jyske Banks udbytteprocent

Udbytteprocenten er et mål for, hvor meget af bankens overskud der bliver udbetalt til aktionærerne.

Det beregnes som udbyttet pr aktie divideret med aktiekursen. Jo højere udbytteprocent, jo mere attraktiv er aktien for udbyttejægere.

Jyske Banks udbytteprocent i 2023 var på 1,5%, baseret på et udbytte på 7,78 kr. pr. aktie og en aktiekurs på 534,40 kr. pr. 31. december 2023.

Det er en lav udbytteprocent sammenlignet med andre danske bankaktier.

For eksempel havde Danske Bank en udbytteprocent på 3,8%, Nordea på 5,8% og Sydbank på 5,2% i 2023.

Jyske Banks udbytteprocent

Jyske Banks udbytteudbetaling

Jyske Bank udbetaler udbytte en gang om året, normalt i marts måned efter årsrapporten.

Udbyttet bliver automatisk indsat på aktionærernes konto, hvis de har tilmeldt sig til elektronisk udbyttebetaling. Ellers får de tilsendt en check med posten.

Udbyttet er skattepligtigt og skal indberettes til Skattestyrelsen. Det er endnu ukendt, hvor meget udbytte Jyske Bank vil udbetale i 2024.

Det afhænger af bankens resultat for 2024, som først bliver offentliggjort i februar 2025.

Jyske Bank i forhold til konkurrenterne

Jyske Bank er Danmarks næststørste bank, kun overgået af Danske Bank.

Banken har 98 filialer i Danmark og beskæftiger over 3.300 medarbejdere.

Bankens hovedsæde ligger i Silkeborg, og den har en markedsandel på omkring 10% af det danske bankmarked. Jyske Bank har en stærk position inden for boliglån, leasing og realkredit gennem datterselskaberne Jyske Realkredit og Jyske Finans.

Banken har også et samarbejde med PFA Pension om forsikringsprodukter. Jyske Bank har de seneste år leveret et solidt afkast på egenkapitalen, som har ligget over 10%.

Det er højere end branchegennemsnittet, men lavere end nogle af de mest profitable banker som Sydbank og Ringkjøbing Landbobank.

Jyske Bank har også haft en lav nedskrivningsprocent, som har været under 0,1% i de seneste fire år.

Det vidner om en god kreditkvalitet og en lav risiko for tab på udlån.

Jyske Banks udfordringer og muligheder i 2024

Jyske Banks udfordringer og muligheder i 2024

Jyske Bank står over for en række udfordringer og muligheder i det kommende år.

Nogle af de vigtigste er:

  • Lavvækst og lave renter: Den danske økonomi er i en lavvækstfase, som påvirker bankens indtjening og udlånsmuligheder. Samtidig er renteniveauet historisk lavt, hvilket presser bankens rentemarginal og rentabilitet. Banken må derfor finde nye måder at øge sin indtjening på, fx gennem gebyrer, provisioner eller nye forretningsområder.
  • Digitalisering og konkurrence: Banksektoren er under hastig digitalisering, som ændrer kundernes adfærd og forventninger. Banken må derfor investere i ny teknologi og innovation for at tilbyde kunderne de bedste digitale løsninger og oplevelser. Samtidig er konkurrencen i banksektoren intens, både fra de traditionelle banker og fra nye spillere som fintechs, mobilbanker og udenlandske banker. Banken må derfor differentiere sig fra konkurrenterne og skabe loyalitet og tilfredshed blandt kunderne.
  • Bæredygtighed og ansvarlighed: Banksektoren spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling og den sociale ansvarlighed. Banken må derfor integrere bæredygtighed og ansvarlighed i sin strategi og forretning. Det kan fx være ved at tilbyde grønne finansieringsløsninger, reducere sit klimaaftryk, støtte sociale formål og fremme god ledelse og etik.