Kørselsfradrag 2023

Kørselsfradrag 2023: Hvad kan du få og hvordan du beregner det

Hvis du kører i bil til og fra arbejde, kan du få et fradrag i din skat for de kilometer, du kører. Det kaldes kørselsfradrag eller befordringsfradrag. Kørselsfradraget er et af de mest almindelige fradrag, som mange danskere benytter sig af hvert år. Men hvordan beregner du dit kørselsfradrag? Og hvad er de nye regler for kørselsfradraget i 2023? Det får du svar på i denne artikel.

Hvad er de nye regler for og satser for kørselsfradraget i 2023?

Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen stiger igen i 2023. Det har Skatterådet besluttet, oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse. Stigningen skyldes blandt andet den høje inflation og de stigende brændstofpriser.

I 2023 er satsen for kørselsfradraget på 2,19 kroner pr. km for de første 25-120 km, mens satsen for kørsel over 120 km er 1,10 kroner pr. km (2,19 kr. i yderkommuner). Til sammenligning var satserne i 2022 på henholdsvis 2,16 kroner pr. km for de første 25-120 km og 1,08 kroner pr. km. for kørsel over 120 km (2,16 i yderkommuner).

Den skattefri befordringsgodtgørelse, som du kan få fra din arbejdsgiver, hvis du kører i egen bil i arbejdets tjeneste, stiger også med 0,3 kr. pr. km. Satsen er derfor på 4,03 kroner pr. km i 2023.

Loftet over fradrag for rejseudgifter, som du kan få, hvis du har midlertidige arbejdssteder eller arbejder i udlandet, er 30.500 kroner i 2023.

satser for kørselsfradraget i 2023

Hvem kan få kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej).
 • Du bruger det billigste offentlige transportmiddel til din rute, eller det er umuligt eller urimeligt besværligt at bruge offentlig transport.
 • Du har faste arbejdssteder, hvor du arbejder mindst én dag om ugen i gennemsnit.
 • Du har dokumentation for din kørsel, fx kørebog eller elektronisk kørselsregistrering.

Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis du fx:

 • Kører i tjenestebil eller firmabil, som du betaler skat af.
 • Får dækket dine transportudgifter af din arbejdsgiver.
 • Arbejder hjemmefra eller på forskellige steder uden fast mødested.
 • Kører mindre end 24 km til og fra arbejde.

Hvordan beregner du dit kørselsfradrag?

Dit kørselsfradrag afhænger af, hvor mange kilometer du kører til og fra arbejde hver dag, og hvilken sats der gælder for dit kørselsår. Du kan bruge Skattestyrelsens kørselsberegner til at beregne dit kørselsfradrag til brug for din forskuds- og årsopgørelse.

Du skal indtaste følgende oplysninger i kørselsberegneren:

 • Din bopælsadresse og dine arbejdssteder.
 • Antal arbejdsdage pr. uge på hvert arbejdssted.
 • Antal uger pr. år med ferie, sygdom, orlov mv.
 • Hvilket transportmiddel du bruger (bil, motorcykel, knallert eller cykel).
 • Hvor mange kilometer det er mellem din bopæl og dine arbejdssteder.

Kørselsberegneren vil så vise dig, hvor stort et beløb du kan trække fra i skat for din kørsel.

beregne kørselsfradrag

Hvordan får du dit kørselsfradrag?

Dit kørselsfradrag skal indberettes til Skattestyrelsen via din forskudsopgørelse og din årsopgørelse. Du kan ændre dit kørselsfradrag på skat.dk eller i Skattemappen på din mobil.

Du skal selv sørge for at opdatere dit kørselsfradrag, hvis der sker ændringer i din kørsel, fx hvis du skifter arbejdssted, transportmiddel eller antal arbejdsdage.

Hvis du får for meget eller for lidt i kørselsfradrag, vil det blive reguleret, når du får din årsopgørelse. Hvis du har fået for meget i fradrag, skal du betale penge tilbage til Skat. Hvis du har fået for lidt i fradrag, vil du få penge tilbage fra Skat.

Hvorfor er kørselsfradraget vigtigt?

Kørselsfradraget er en måde at kompensere dig for de udgifter, du har til transport mellem din bopæl og dit arbejde. Det kan være en stor hjælp for din økonomi, især hvis du har langt til arbejde eller kører i egen bil.

Kørselsfradraget er også med til at fremme mobiliteten på arbejdsmarkedet og gøre det mere attraktivt at tage et job, der ligger langt væk fra ens bopæl.

Kørselsfradraget er desuden et grønt fradrag, som giver dig et incitament til at vælge et miljøvenligt transportmiddel. Jo mindre CO2-udledning dit transportmiddel har, jo højere er satsen for dit kørselsfradrag. For eksempel får du mere i fradrag, hvis du kører på cykel eller elbil end på benzin- eller dieselbil.

Konklusion

Kørselsfradraget er et fradrag i skat for de kilometer, du kører til og fra arbejde. Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde, og hvis du bruger det billigste offentlige transportmiddel eller ikke kan bruge offentlig transport.

Du kan beregne dit kørselsfradrag med Skattestyrelsens kørselsberegner og indberette det via din forskuds- og årsopgørelse.

Kørselsfradraget stiger i 2023 på grund af den høje inflation og de stigende brændstofpriser. Satsen for kørsel mellem 25 og 120 km er 2,19 kr. pr. km i 2023, mens satsen for kørsel over 120 km er 1,10 kr. pr. km (2,19 kr. i yderkommuner).

Kørselsfradraget er vigtigt for din økonomi, mobilitet og miljø.

Jeg håber, at denne artikel har givet dig et godt overblik over kørselsfradraget 2023. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til artiklen, er du velkommen til at skrive dem nedenfor.