Kørselsfradrag 2024

Kørselsfradrag 2024: Alt hvad du skal vide om befordring i 2024

Hvis du er en af de mange seniorer, der stadig kører til og fra arbejde, eller måske har et frivilligt arbejde, en hobby eller en aktivitet, der kræver transport, så er du sikkert interesseret i at vide, hvordan du kan få kørselsfradrag i 2024. Kørselsfradrag er et fradrag, du kan få for din transport mellem hjem og arbejde, hvis du har over 12 km hver vej (samlet over 24 km til og fra arbejde). Det gælder ved alle typer lønnet arbejde, du betaler am-bidrag af, fx også studiejob, lønnet praktik og løntilskud. Kørselsfradraget er med til at reducere din skattepligtige indkomst, og dermed spare dig for skat. Men hvordan beregner du dit kørselsfradrag, og hvad er satserne for 2024? Det vil vi forsøge at svare på i denne artikel.

Kørselsfradrag satser for 2024

Satserne for kørselsfradrag fastsættes hvert år af Skattestyrelsen, og de afhænger af, hvor mange kilometer du kører om året. I 2024 er satserne ikke fastlagt endnu, men ifølge regeringens finansudspil for 2024. har de forslået af der skal afsættes 100 millioner kr. mere til befordring. Derfor må vi forvente af kørselsfradrag pr. km kommer til at stige i 2024. Satserne kunne komme til at se ud som følger:

  • De første 20-120 km: 2,27 kr. pr. km
  • De næste 120+ km: 1,14‬ kr. pr. km
  • For yderkommuner: 2.27 kr. pr. km

Hvis du fx har en fradragsberettiget kørselsafstand på 3.200 km om året i 2024, så skal du gange det med satsen på 2,27 kr. pr. km. Det giver dig et kørselsfradrag på 7.264 kr.

Vi viser nedenfor, hvordan du kan udregne dit kørselsfradrag.

Kørselsfradrag satsen for 2024

Hvordan beregner du dit kørselsfradrag?

For at beregne dit kørselsfradrag skal du først finde ud af, hvor mange kilometer du kører til og fra arbejde i et år. Det kan du gøre ved at måle afstanden på et kort eller bruge en online ruteplanlægger. Du skal bruge den korteste vej mellem din bopæl og din arbejdsplads. Hvis du har flere arbejdssteder, skal du bruge den samlede afstand mellem dem. Hvis du har skiftende arbejdssteder, skal du bruge den gennemsnitlige afstand mellem din bopæl og dine arbejdssteder.

Når du har fundet din årlige kørselsafstand, skal du trække 24 km fra hver dag, du har kørt. Det er fordi, du kun kan få fradrag for den del af din transport, der overstiger 12 km hver vej. Hvis du fx kører 40 km til og fra arbejde hver dag i 200 dage om året, så er din årlige kørselsafstand 8.000 km (40 km x 200 dage). Men du kan kun få fradrag for 3.200 km (8.000 km – 24 km x 200 dage).

Derefter skal du gange din fradragsberettigede kørselsafstand med den gældende sats for kørselsfradrag.

Du kan bruge skats online beregner til at finde dit kørselsfradrag, eller få et godt estimat med vores beregner nedenfor. Du skal bare indtaste din afstand til og fra arbejde, antal dage du kører om året, og om du har betalt broafgift eller lignende. Beregneren vil så vise dig dit kørselsfradrag for året.

Kørselsfradrag beregner

Indtast din afstand til og fra arbejde i km, antal dage du kører om året, og om du har betalt broafgift eller lignende. Tryk på “Beregn” for at se dit kørselsfradrag (Husk dette er et estimat og det endelig udregning skal gøres inde på din forskudsopgørelse).

Hvordan får du dit kørselsfradrag?

For at få dit kørselsfradrag skal du indberette det til Skattestyrelsen via din årsopgørelse eller forskudsopgørelse. Du skal selv sørge for at oplyse det korrekte beløb for dit kørselsfradrag, og du skal kunne dokumentere det, hvis Skattestyrelsen beder om det. Du kan fx bruge en kørebog eller en elektronisk logbog til at registrere din kørsel.

Hvis du indberetter dit kørselsfradrag via din forskudsopgørelse, vil du få det udbetalt løbende i løbet af året som et lavere skattetræk. Hvis du indberetter det via din årsopgørelse, vil du få det udbetalt som et overskydende skat eller modregnet i din restskat.

Hvad skal du være opmærksom på som senior?

Som senior kan du have nogle særlige forhold, der påvirker dit kørselsfradrag. Her er nogle af de ting, du skal være opmærksom på:

  • Hvis du er folkepensionist, og du har en arbejdsindkomst over 316.000 kr. om året (i 2024), så vil dit kørselsfradrag blive modregnet i din folkepension. Det betyder, at du vil få mindre udbetalt i folkepension, hvis du har et højt kørselsfradrag.
  • Hvis du er efterlønsmodtager, og du har en arbejdsindkomst over 19.200 kr. om året (i 2024), så vil dit kørselsfradrag blive modregnet i din efterløn. Det betyder, at du vil få mindre udbetalt i efterløn, hvis du har et højt kørselsfradrag.
  • Hvis du er seniorjobber, og du har en arbejdsindkomst over 19.200 kr. om året (i 2024), så vil dit kørselsfradrag blive modregnet i din dagpengeydelse. Det betyder, at du vil få mindre udbetalt i dagpenge, hvis du har et højt kørselsfradrag.
  • Hvis du er frivillig i en forening eller organisation, og du kører til og fra dit frivillige arbejde, så kan du ikke få kørselsfradrag for det. Det gælder også, hvis du får et symbolsk beløb for dit frivillige arbejde. Du kan dog få et befordringsgodtgørelse fra den forening eller organisation, du arbejder for, hvis de tilbyder det.

Afslutning

Kørselsfradrag giver mulighed for at spare skat ved transport mellem hjem og arbejde ved en årlig kørselsafstand over 20 km hver vej. Fradraget trækkes fra den skattepligtige indkomst og indberettes til Skattestyrelsen via års- eller forskudsopgørelse. Særlige forhold kan gælde for seniorer, herunder folkepensionister og efterlønsmodtagere. Vi håber, denne artikel har klargjort kørselsfradraget for 2024.