Pensionstillæg 2023

Pensionstillæg 2023: Hvad du skal vide

Pensionstillæg er et ekstra beløb, som du kan få ud over din folkepension, hvis du opfylder visse betingelser. Pensionstillægget afhænger af din civilstand, din indtægt og din ægtefælles eller samlevers indtægt. I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan pensionstillægget beregnes i 2023, og hvad du skal være opmærksom på.

Hvem kan få pensionstillæg?

Du kan få pensionstillæg, hvis du er folkepensionist og har en lav indtægt ud over din folkepension. Det kan være indtægter fra arbejde, renter, pensionsudbetalinger eller andre kilder. Du skal også opfylde nogle andre krav, som du kan læse mere om på borger.dk.

Hvor meget kan du få i pensionstillæg?

Pensionstillægget varierer alt efter, om du er enlig, gift eller samlevende med en folkepensionist eller en ikke-pensionist. Det fulde pensionstillæg i 2023 er:

 • 7.745 kroner om måneden eller 92.940 kroner om året for reelt enlige
 • 3.963 kroner om måneden eller 47.556 kroner om året for pensionistægtepar og samlevende
 • 3.963 kroner om måneden eller 47.556 kroner om året for gift eller samlevende med en ikke-pensionist

Du kan dog ikke få det fulde pensionstillæg, hvis du har en indtægt ud over folkepensionen, der overstiger visse grænser. Disse grænser er:

 • 91.300 kroner om året for reelt enlige
 • 182.900 kroner om året for pensionistægtepar og samlevende
 • 182.900 kroner om året for gift eller samlevende med en ikke-pensionist

Hvis din indtægt er højere end disse grænser, bliver dit pensionstillæg nedsat med en bestemt procentdel af det overskydende beløb. Procentdelen er:

 • 30,9 % for reelt enlige
 • 32 % (16 % til hver) for pensionistægtepar og samlevende
 • 16 % for gift eller samlevende med en ikke-pensionist

Hvis din indtægt er så høj, at dit pensionstillæg bliver nul eller negativt, får du slet ikke noget pensionstillæg.

Hvordan beregner du dit pensionstillæg

Hvordan beregner du dit pensionstillæg?

For at beregne dit pensionstillæg skal du først finde ud af, hvad din beregnede indtægt er. Det gør du ved at lægge alle dine indtægter ud over folkepensionen sammen, bortset fra din arbejdsindtægt op til et vist beløb. Dette beløb kaldes bundfradraget og er på 122.004 kroner om året i 2023.

Hvis du er gift eller samlevende med en ikke-pensionist, skal du også medregne din partners indtægt ud over folkepensionen og arbejdsindtægt.

Når du har fundet din beregnede indtægt, skal du sammenligne den med de grænser, der gælder for din civilstand (se ovenfor). Hvis din beregnede indtægt er lavere end grænsen, får du det fulde pensionstillæg. Hvis den er højere end grænsen, skal du trække grænsen fra din beregnede indtægt og gange forskellen med procentdelen (se ovenfor). Det beløb skal du så trække fra det fulde pensionstillæg.

Her er et eksempel på, hvordan du kan beregne dit pensionstillæg, hvis du er reelt enlig og har en indtægt på 150.000 kroner om året, hvoraf 100.000 kroner er arbejdsindtægt:

 • Din beregnede indtægt er 150.000 – 122.004 = 27.996 kroner
 • Din beregnede indtægt er lavere end grænsen på 91.300 kroner, så du får det fulde pensionstillæg på 92.940 kroner om året

Her er et andet eksempel, hvis du er gift med en ikke-pensionist og har en indtægt på 200.000 kroner om året, hvoraf 100.000 kroner er arbejdsindtægt, og din partner har en indtægt på 300.000 kroner om året:

 • Din beregnede indtægt er 200.000 – 122.004 + 300.000 = 377.996 kroner
 • Din beregnede indtægt er højere end grænsen på 182.900 kroner, så du skal nedsætte dit pensionstillæg med 16 % af forskellen
 • Forskellen er 377.996 – 182.900 = 195.096 kroner
 • 16 % af forskellen er 0,16 x 195.096 = 31.215 kroner
 • Dit pensionstillæg er det fulde pensionstillæg minus 31.215 kroner, altså 47.556 – 31.215 = 16.341 kroner om året

Du kan også bruge nogle online værktøjer til at beregne dit pensionstillæg.

Hvad skal du være opmærksom på?

Der er nogle ting, du skal være opmærksom på, når det gælder pensionstillægget:

 • Du skal selv søge om pensionstillæg hos Udbetaling Danmark, når du søger om folkepension
 • Du skal løbende oplyse om ændringer i din og din partners indtægt, civilstand og bopæl til Udbetaling Danmark, da det kan have betydning for dit pensionstillæg
 • Du skal betale skat af dit pensionstillæg som almindelig indkomst
 • Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, gælder der nogle andre regler for beregning af pensionstillægget, som du kan læse mere om på borger.dk
 • Fra 1. januar 2024 vil folkepensionisters arbejdsindkomst ikke længere indgå i beregningen af grundbeløb og pensionstillæg

Konklusion

Pensionstillæg er et ekstra beløb, som du kan få ud over din folkepension, hvis du har en lav indtægt ud over folkepensionen. Pensionstillægget afhænger af din civilstand, din indtægt og din ægtefælles eller samlevers indtægt. Du skal selv søge om pensionstillæg hos Udbetaling Danmark og holde dem opdateret om eventuelle ændringer i din situation.