Pensionstillæg 2024

Pensionstillæg 2024: Alt, hvad du skal vide om de nye regler og satser

Pensionstillæg er et beløb, som du kan få udbetalt sammen med din folkepension, hvis du opfylder visse betingelser. Pensionstillægget afhænger af din indkomst, formue, civilstand og eventuelle ændringer i din situation. I denne artikel vil vi gennemgå de vigtigste ting, du skal vide om pensionstillæg 2024, så du kan planlægge din økonomi bedst muligt.

Hvad er satserne for pensionstillæg 2024?

Satserne for pensionstillæg 2024 er offentliggjort og følger pris- og lønudviklingen i samfundet, som ligger på cirka 3,6%. Satserne for pensionstillæg 2024 kommer derfor til at se sådan ud:

 • Pensionstillæg for enlige: Op til 8.016‬ kr. om måneden før skat. Svarende til 96.192 kr. om året.
 • Pensionstillæg for gift/samlevende: Op til 4.102 kr. om måneden før skat. Svarende til 49.224 kr. om året.

Pensionstillægget kommer oven i grundbeløbet, som er det samme for alle folkepensionister, uanset indkomst og civilstand. Grundbeløbet og den samlede sats for folkepensionen i 2024 kan ses her.

Satserne for pensionstillæg 2024 er derfor være højere end satserne for 2023, som igen, er grundet den forhøjet lønudvikling.

pensionstillæg satser 2024

Sådan beregner du dit pensionstillæg i 2024 med de nye regler

Fra den 1. januar 2024 vil din arbejdsindtægt ikke længere blive modregnet dit pensionstillæg, uanset hvor meget du arbejder og hvor meget, du tjener af det arbejde. Det betyder altså, at du som folkepensionist, nu kan have en arbejdsindtægt og samtidig få fuld pensionstillæg. Det træder i kraft fra den 1. januar 2024, men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Det betyder, at du får beregnet dit pensionstillæg efter de nuværende regler i hele 2023, og så vil du få det efterreguleret i 2024.

Men dette gælder kun dit primære skattepligtige arbjede, har du anden indtægt udover det skattepligtige arbejde, ja så kan denne skattepligtige indtægt altså godt blive modregnet i dit pensionstillæg. For at beregne dit pensionstillæg i 2024 skal du først finde ud af, hvilken kategori du tilhører:

 • Reelt enlig: Du bor alene, eller du bor sammen med andre, som du ikke har et ægteskabslignende forhold til.
 • Gift eller samlevende med en pensionist: Du er gift eller samlever med en person, som også får folkepension eller førtidspension.
 • Gift eller samlevende med en ikke-pensionist: Du er gift eller samlever med en person, som ikke får folkepension eller førtidspension.

Derefter skal du finde ud af, hvad din beregnede indtægt er. Det er den indtægt, som du har ud over din folkepension og skattepligtige arbejde. Det kan være:

 • Aktieafkast
 • Renter
 • Arbejdsmarkedspension (ratepension, livrente, ATP m.v.)

Du har et bundfradrag på cirka 26.200 kr. om året af din arbejdsindtægt, som ikke tæller med i din beregnede indtægt. Din formue har ingen betydning for dit pensionstillæg, men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt.

Når du har fundet din beregnede indtægt, skal du sammenligne den med grænsen for dit pensionstillæg. Grænsen er det beløb, som du højst må have i beregnet indtægt for at få fuldt pensionstillæg. Grænsen afhænger af din kategori:

 • Reelt enlig: cirka 82.100 kr. om året (2024)
 • Gift eller samlevende (både pensionist og ikke-pensionist): cirka 164.500 kr. om året (2024) for jer begge tilsammen

Hvis din beregnede indtægt er lavere end grænsen, får du det fulde pensionstillæg. Hvis den er højere end grænsen, skal du trække grænsen fra din beregnede indtægt og gange forskellen med procentdelen. Det beløb skal du så trække fra det fulde pensionstillæg. Procentdelen afhænger også af din kategori:

 • Reelt enlig: 30,9 %
 • Gift eller samlevende med en pensionist: 32 % (16 % til hver)
 • Gift eller samlevende med en ikke-pensionist: 16 %

Pensionstillægget bortfalder helt, hvis din beregnede indtægt overstiger et vist beløb. Det beløb afhænger også af din kategori:

 • Reelt enlig: cirka 406.216 kr. om året (2024)
 • Gift eller samlevende med en pensionist: cirka 497.384‬ kr. om året (2023) for jer begge tilsammen
 • Gift eller samlevende med en ikke-pensionist: cirka 343.434 kr. om året (2023) for jer begge tilsammen

*Beløbsgrænsen er igen fastlagt efter en 3,6% stigning fra 2023.

Hvad er de nye regler for pensionstillæg 2024?

Der er flere nye regler for pensionstillæg 2024, som du skal være opmærksom på. De vigtigste ændringer er:

 • Som før nævnt, kan man kan nu som folkepensionist have en arbejdsindtægt og samtidig få fuld pensionstillæg. Det vil have virkning fra 1. januar 2024, men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Det betyder, at man får beregnet sit pensionstillæg efter de nuværende regler i hele 2023, og så vil man få det efterreguleret i 2024. Tidligere blev arbejdsindtægt modregnet i pensionstillægget, så man fik mindre udbetalt, hvis man arbejdede ved siden af sin folkepension.
 • Man kan vælge at udskyde sin folkepension i op til 10 år, hvis man fortsætter med at arbejde eller har anden indkomst. Hvis man udskyder sin folkepension, vil man få en højere folkepension, når man begynder at modtage den. Man vil få et tillæg på 0,6% for hvert kvartal, man udskyder sin folkepension. Hvis man for eksempel udskyder sin folkepension i 5 år, vil man få et tillæg på 12% oven i sin folkepension.
Hvordan ansøger man om pensionstillæg

Hvordan ansøger man om pensionstillæg?

Man skal selv ansøge om pensionstillæg hos Udbetaling Danmark via Borger.dk eller ved at ringe til dem på telefonnummer 70 12 80 61. Man kan tidligst ansøge om pensionstillæg fire måneder før den måned, hvor man når sin folkepensionsalder. Man skal oplyse om sin indkomst, formue, civilstand og eventuelle ændringer i sin situation. Man skal også oplyse om sin formue til brug for ældrecheck for 2024 fra den 1. januar 2024 via Borger.dk.

Hvad skal man være opmærksom på?

Der er nogle ting, man skal være opmærksom på, når man modtager pensionstillæg. Det er blandt andet:

 • Man skal selv holde øje med, om ens indkomst eller formue ændrer sig, og om det har betydning for ens pensionstillæg eller ældrecheck.
 • Man skal betale skat af sit pensionstillæg. Man kan få et fradrag for sine pensionsbidrag og et personfradrag, som afhænger af ens alder og civilstand.

Kan man få pensionstillæg, hvis man bor i udlandet?

Det kommer an på, hvilket land man bor i, og hvor længe man har boet i Danmark. Hvis man bor i et EU/EØS-land, et nordisk land eller Schweiz, kan man som regel få udbetalt sit pensionstillæg på samme måde som i Danmark. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være forskelle i skattereglerne og i de sociale ydelser, man kan få i det pågældende land.

Hvis man flytter til et land uden for EU/EØS, de nordiske lande eller Schweiz, mister man retten til pensionstillægget. Man kan således kun få udbetalt grundbeløbet af sin folkepension, hvis man fraflytter Danmark til et land uden for EU/EØS (og Schweiz).

Hvis man tager sin pension med til udlandet, er man begrænset skattepligtig til Danmark af sine pensionsudbetalinger og skal betale en gennemsnitlig skatteprocent. Man kan dog søge om at blive fritaget for dansk skat, hvis man opfylder visse betingelser. Det kan for eksempel være, hvis man har boet i Danmark i mindre end 10 år, eller hvis man har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, man bor i.

Hvis man flytter permanent til udlandet, er det dog ikke sikkert, man kan beholde de tillæg, man får udbetalt som pensionist i Danmark. Det gælder blandt andet det personlige tillæg, varmetillægget, helbredstillægget og ældrechecken, da de automatisk bliver udbetalt uden for Danmark. Man skal derfor ikke selv søge Udbetaling Danmark om tillæggene, efter man er flyttet. Man skal også huske at give besked til Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer i ens indkomst, formue eller civilstand, da det kan have betydning for ens pensionstillæg eller tillæg.