Folkepension 2024

Folkepension 2024: Det skal du vide om de nye regler og satser for 2024

Folkepensionen er en vigtig del af mange ældres økonomi, men den kan også være svær at overskue. Der er mange regler og satser, der bestemmer, hvor meget man får i folkepension, og de kan ændre sig fra år til år. I denne artikel vil vi gennemgå de vigtigste ting, du skal vide om folkepension 2024, så du kan planlægge din økonomi bedst muligt.

Hvad er satserne for folkepension 2024?

Satserne for folkepension 2024 er offentliggjort og bliver baseret på pris- og lønudviklingen i samfundet, som kommer til at ligge på cirka 3,6%. Satserne for folkepension 2024 ser derfor således ud:

  • Grundbeløb: 6.928 kr. om måneden før skat. Gælder for både enlige og gift/samlevende.
  • Pensionstillæg: Op til 8.016‬ kr. om måneden før skat for enlige. Op til 4.102 kr. om måneden før skat for gift/samlevende.
  • Samlet folkepension: Op til 14.944 kr. om måneden før skat for enlige og op til 11.030 kr. om måneden før skat for gifte/samlevende.

Satserne for folkepension 2024 er derfor højere end satserne for 2023 og er i gennemsnit steget med 3.5%.

Hvad er satserne for folkepension 2024

Hvad er de nye regler for folkepension 2024?

Der er flere nye regler for folkepension 2024, som du skal være opmærksom på. De vigtigste ændringer er:

  • Man kan nu som folkepensionist have en arbejdsindtægt og samtidig få fuld folkepension. Det vil have virkning fra 1. januar 2024, men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Det betyder, at man får beregnet sin folkepension efter de nuværende regler i hele 2023, og så vil man få den efterreguleret i 2024.
  • Man kan vælge at udskyde sin folkepension i op til 10 år, hvis man fortsætter med at arbejde eller har anden indkomst. Hvis man udskyder sin folkepension, vil man få en højere folkepension, når man begynder at modtage den.

Hvordan ansøger man om folkepension?

Man skal selv ansøge om folkepension hos Udbetaling Danmark via Borger.dk eller ved at ringe til dem på telefonnummer 70 12 80 61. Man kan tidligst ansøge om folkepension fire måneder før den måned, hvor man når sin folkepensionsalder. Man skal oplyse om sin indkomst, formue, civilstand og eventuelle ændringer i sin situation. Man skal også oplyse om sin formue til brug for ældrecheck for 2024 fra den 1. januar 2024 via Borger.dk.

Hvad skal man være opmærksom på?

Der er nogle ting, man skal være opmærksom på, når man modtager folkepension. Det er blandt andet:

  • Man skal selv holde øje med, om ens indkomst eller formue ændrer sig, og om det har betydning for ens folkepension eller ældrecheck. Man skal selv give besked til Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer i ens situation.
  • Man skal betale skat af sin folkepension og ældrecheck. Man kan få et fradrag for sine pensionsbidrag og et personfradrag, som afhænger af ens alder og civilstand. Man kan også få et helbredstillæg, et varmetillæg og en boligydelse, hvis man opfylder visse betingelser.
  • Man kan miste sin folkepension eller en del af den, hvis man flytter til udlandet eller opholder sig i udlandet i mere end seks måneder. Det afhænger af, hvilket land man flytter til eller opholder sig i, og om man har en særlig tilknytning til Danmark.

Konklusion

Folkepensionen er en vigtig indtægtskilde for mange ældre, men den kan også være kompliceret at forstå. Der er mange regler og satser, der bestemmer, hvor meget man får i folkepension, og de kan ændre sig fra år til år. I denne artikel har vi gennemgået de vigtigste ting, du skal vide om folkepension 2024, så du kan planlægge din økonomi bedst muligt. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til din folkepension, kan du kontakte Udbetaling Danmark for rådgivning.