reservebedste

Reservebedste – en ekstra varme i dagligdagen

Mange travle børnefamilier er taknemmelige for en frivillig hjælp som reservebedste. Men hvad er en reservebedste egentligt, hvordan bliver man reservebedste og hvilke fordele er der, forbundet med at være en reservebedste? Det er alt samme spørgsmål vi kommer til at snakke om i dette indlæg.

Hvad er en reservebedste?

Som ung familie i dagens Danmark, er det svært at ikke have travlt. Arbejde, børn og fritidsaktiviteter tager meget af den tid der er tilovers i en hverdag. Dette kan gøre det svært at finde overskud til for eksempel at passe egne forældre, bedsteforældre eller andet familie som man har et ansvar overfor – selvom man gerne vil.

Der kommer ofte situationer i livet, hvor ens nærmeste ikke kan varetage deres normale pleje- og pasningsopgaver grundet sygdomme/fysisknedsættelse mv.. Dette giver pres på den unge familie, da de skal sørge for alt lige fra barnepasning til rengøring osv., samtidig med at begge parter arbejder fuld tid. På sigt kan det give alvorlige problemer såvel psykisk som fysisk hvis belastningen bliver for stor – isolerer sig socialt set mm.. Foruden alle disse problemer rundtomkring husarbejdet osv., opleves det undertiden ligeledes utrygt (isoleret) at have et barn/børn i husstanden, som man ikke har mulighed for at passe ordentligt.

Der er derfor behov for en ekstra hånd rundtomkring både pasning af egne børn og voksne – til tider kan dette klares med venner/familie mm., men det er desværre ikke altid muligt. Derudover skal den person der passer, have de rette kompetencer ift. plejeopgaver samt evnen til at underholde barnet/børnene (passe aktiviteter). Det kan hertil ligeledes fremhæves at familiemedlemmer oftest allerede har travlt nok i deres dagligdag, så en yderligere belastning ønskes undgået mest muligt – især set ud fra psykosociale aspekter.
En reservebedste vil typisk varetage disse opgaver:

hvad er en reservebedste

Bliv reservebedste her

Reservebedste giver gode fordele

Det er en god idé at have en reservebedste, fordi det giver børnene mulighed for at lære og knytte sig til flere voksne, og forældrene kan få et afbræk fra hverdagen. Reservebedsteforældre kan også være til stor hjælp, hvis forældrene får brug for et par timer alene eller en weekend fri.

De fleste reservebedsteforældre er veluddannede og har mange års erfaring, så de er godt kvalificerede til at passe og lære børnene noget. Reservebedsteforældre er ofte meget fleksible, og det gør det nemmere for forældrene at finde tid til at passe deres egne behov. De har måske også bedre mulighed for at tage børnene med på eventyr og lære dem nye ting, fordi de ikke har den samme travle hverdag som forældrene.

Dertil kan det også være at barnet ikke har sine bedsteforældre tæt på, og reservebedsteforældre kan være med til at skabe denne kontakt. Dette kan have en positiv indflydelse på barnets sociale og personlige udvikling, og det kan give barnet en følelse af tryghed og tilhørsforhold.

  • Aftale med dig om jeres behov og ønsker
  • Passe dine børn
  • Lave mad og rengøring i din bolig
  • Handle ind efter aftale med jer
  • Tage børnene med på aktiviteter
  • Læse historier og lege med børnene

En reservebedste er derfor en person, som man kan få til at passe husarbejdet/plejen, samt barnepasning – set ud fra de behov familien har. Reservebedsten vil typisk være en fleksibel person ifht. tidligere aftaler/planer mm., hvilket giver mulighed for stor fleksibilitet fra den unge familie.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *