Søredningstjeneste

Søkyndige seniorer har mulighed for at engagere sig i en spændende frivillig indsats i forbindelse med opbygningen af et netværk af redningsstationer og udbygningen af Dansk Søredningsselskab.

Selskabet har til formål, at assistere bådejere, der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan fx. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havareret rig og lignende. Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide.

Læs mere om Dansk Søredningsselskab her. Du kan også læse interviewet med en af de frivillige i bogen ”Seniorfolk – der er brug for os”.

Hvorfor er det en god idé at melde sig som frivillig til søredningstjenesten?

Der er mange gode grunde til at melde sig som frivillig til søredningstjenesten. For det første er det en god måde at hjælpe andre på. Søredningstjenesten hjælper hvert år mange skibe og personer, der er i nød på havet, og som frivillig kan du være med til at gøre en forskel.
For det andet er det en god måde at lære nye ting på. Som frivillig vil du få mulighed for at lære om søfart og redningsteknik, og du vil også få lov at sejle på skibene.
For det tredje er det en god måde at få nye venner på. Som frivillig vil du møde mange mennesker med forskellige baggrunde, og du vil få mulighed for at lære dem bedre at kende.
Så hvis du overvejer at melde dig som frivillig til søredningstjenesten, så er der altså mange gode grunde til det. Kom og vær med til at gøre en forskel – meld dig som frivillig i dag!

Hvad er søredningstjenesten?

Søredningstjenesten er en organisation, der yder bistand til skibe og personer, der er havnet i nødsituationer på havet. I Danmark er søredningstjenesten organiseret under Forsvaret og deres hovedopgave er at finde og redde mennesker og dyr i nød på havet. Ved eftersøgning og redningsoperationer koordineres indsatsen af Søværnets Operative Kommando i befuldmægtiget af SOK, der kan indsætte skibe og fly, for at lægge lokaliteten i med viden om eftersøgning og redning.
Flyvevåbnets S-61-redningshelikoptere indsættes hvis nødvendigt. Hvis der sker en større ulykke eller redningsaktion i internationalt farvand, samarbejder SOK med redningsstationer i omegnslandene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *