Skattefri gaver 2022

Skattefri gaver 2022: Hvad du skal vide, før du giver en gave

Hvis du har lyst til at glæde dine nærmeste med en gave, er det en god idé at kende til reglerne for skattefri gaver. Ellers kan du risikere, at din gave bliver en dyr fornøjelse for modtageren, som måske skal betale skat eller gaveafgift af den.

I denne guide får du et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du giver skattefri gaver i 2022.

Hvem kan du give skattefri gaver til?

Du kan give skattefri gaver til personer, som du har en nær familiær relation til. Det vil sige:

 • Din ægtefælle eller samlever
 • Dine børn og stedbørn
 • Dine børnebørn og stedbørnebørn
 • Dine forældre og stedforældre
 • Dine bedsteforældre og stedbedsteforældre

Du kan også give skattefri gaver til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen. Du kan få fradrag for dine gaver til disse modtagere, hvis de opfylder visse betingelser.

Hvor meget må du give i skattefri gave?

Beløbsgrænsen for skattefri gaver afhænger af, hvem du giver gaven til. I 2022 gælder følgende beløbsgrænser:

 • Til din ægtefælle eller samlever: Ubegrænset beløb
 • Til dine børn og stedbørn: 69.500 kr.
 • Til dine børnebørn og stedbørnebørn: 69.500 kr.
 • Til dine forældre og stedforældre: 69.500 kr.
 • Til dine bedsteforældre og stedbedsteforældre: 69.500 kr.
 • Til velgørende organisationer m.v.: 17.200 kr. (med fradrag)

Hvis du giver en gave, som overstiger beløbsgrænsen, skal modtageren betale en gaveafgift af det overskydende beløb. Gaveafgiften er som hovedregel 15 %, men den kan være højere i visse tilfælde.

Hvad skal du være opmærksom på, når du giver en skattefri gave?

Når du giver en skattefri gave, skal du være opmærksom på følgende:

 • Gaven skal være reel og endelig. Det vil sige, at du ikke må have nogen forventning om at få gaven tilbage eller have indflydelse på den.
 • Gaven skal have en bestemt værdi. Det vil sige, at du ikke må give en gave i form af et løfte om fremtidig ydelse eller betinget af noget andet.
 • Gaven skal have en aktuel markedsværdi. Det vil sige, at du ikke må give en gave til en værdi, som er højere eller lavere end det, den reelt er værd på markedet.
 • Gaven skal være givet i det kalenderår, hvor beløbsgrænsen gælder. Det vil sige, at du ikke må give en gave i forvejen eller på forskud for et senere år.

Hvordan oplyser du om din skattefri gave?

Hvis du giver en skattefri gave inden for beløbsgrænsen, behøver du ikke at oplyse om den til Skattestyrelsen. Det er kun modtageren, som skal oplyse om gaven i sin årsopgørelse.

Hvis du giver en gave, som overstiger beløbsgrænsen, skal du udfylde og indsende et gaveanmeldelsesskema til Skattestyrelsen senest den 1. maj i det år efter det år, hvor gaven er givet. Du kan finde skemaet på Skattestyrelsens hjemmeside. Modtageren skal også oplyse om gaven i sin årsopgørelse og betale den eventuelle gaveafgift.

Hvad kan du gøre, hvis du vil give en større gave?

Hvis du vil give en større gave end beløbsgrænsen, har du flere muligheder for at undgå eller reducere gaveafgiften. Her er nogle eksempler:

 • Du kan fordele gaven over flere år, så du holder dig inden for beløbsgrænsen hvert år.
 • Du kan give gaven som et rente- og afdragsfrit lån, som du efterfølgende eftergiver i portioner inden for beløbsgrænsen. Du skal dog huske at oprette et gældsbrev og følge reglerne for familielån.
 • Du kan give gaven som et arveforskud, som modtageren skal modregne i sin arv efter dig. Du skal dog huske at oprette et testamente og følge reglerne for arveforskud.
 • Du kan give gaven som en bryllupsgave, en konfirmationsgave eller en jubilæumsgave, som er fritaget for gaveafgift under visse betingelser.

Du bør altid søge professionel rådgivning, før du giver en større gave, da der kan være juridiske og skattemæssige konsekvenser af din beslutning.

Konklusion

Skattefri gaver er en måde at glæde dine nærmeste med en gave, uden at de skal betale skat eller gaveafgift af den. Men du skal være opmærksom på reglerne for skattefri gaver, så du ikke kommer til at give en gave, som bliver en dyr fornøjelse for modtageren. I denne artikel har du fået et overblik over, hvad du skal vide, før du giver en skattefri gave i 2022. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid kontakte Skattestyrelsen eller en advokat.