Supplerende dagpenge i 2023

Supplerende dagpenge i 2023: Hvad skal du vide?

Hvis du er medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge, men arbejder på nedsat tid, kan du få supplerende dagpenge. Det betyder, at du får et tilskud fra din a-kasse, når du arbejder mindre end 37 timer om ugen. Supplerende dagpenge kan være en god måde at øge din indkomst på, hvis du ikke kan finde et fuldtidsjob, eller hvis du ønsker at have mere fleksibilitet i dit arbejdsliv.

Men hvordan fungerer supplerende dagpenge i 2023? Hvad er betingelserne for at få dem? Og hvad er fordelene og ulemperne ved ordningen? I denne artikel vil vi give dig et overblik over de vigtigste ting, du skal vide om supplerende dagpenge i 2023.

Hvem kan få supplerende dagpenge i 2023?

For at få supplerende dagpenge i 2023 skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal være medlem af en a-kasse og have ret til dagpenge.
 • Du skal være tilmeldt som ledig i dit lokale jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Du skal have et arbejde på nedsat tid, det vil sige mindre end 37 timer om ugen. Det kan være et fast eller et midlertidigt arbejde, men det skal være lønnet efter overenskomst eller sædvanlig løn på området.
 • Du skal melde din arbejdstid til din a-kasse hver måned og dokumentere din indtægt med lønsedler eller anden dokumentation.

Hvor meget kan du få i supplerende dagpenge i 2023?

Beløbet, du kan få i supplerende dagpenge i 2023, afhænger af flere faktorer, såsom din dagpengesats, din arbejdstid, din indtægt og din skatteprocent. Du kan beregne dit beløb på din a-kasses hjemmeside eller på borger.dk.

Som hovedregel kan du få udbetalt supplerende dagpenge for de timer, du mangler for at nå op på 37 timer om ugen. Det vil sige, at hvis du arbejder 20 timer om ugen, kan du få supplerende dagpenge for 17 timer om ugen. Dog er der en grænse for, hvor mange timer du kan få suppleret pr. måned. Hvis du er fuldtidsforsikret, kan du maksimalt få suppleret 145,53 timer pr. måned. Hvis du er deltidsforsikret, kan du maksimalt få suppleret 96,69 timer pr. måned.

Derudover skal du være opmærksom på, at der fra den 1. maj 2023 kommer nye regler for dagpengesatserne. Det betyder, at hvis du får ret til dagpenge fra den 1. maj 2023, kan du få en højere dagpengesats de første tre måneder, du er ledig. Det kaldes beskæftigelsestillægget. Men hvis du stadig er ledig efter tre måneder, bliver satsen sat ned. Det gælder også for supplerende dagpenge.

Hvor meget kan du få i supplerende dagpenge i 2023

Hvad er fordelene og ulemperne ved supplerende dagpenge i 2023?

Supplerende dagpenge i 2023 har både fordele og ulemper, som du bør overveje, før du vælger ordningen. Her er nogle af dem:

Fordele:

 • Du får en højere indkomst end hvis du kun fik dagpenge eller kun arbejdede på nedsat tid.
 • Du får mulighed for at kombinere dit arbejde med andre aktiviteter, såsom familie, fritid eller uddannelse.
 • Du får erfaring og netværk på arbejdsmarkedet, som kan øge dine chancer for at finde et fuldtidsjob.
 • Du får opretholdt din anciennitet i a-kassen og din ret til dagpenge, hvis du bliver helt ledig.

Ulemper:

 • Du får en lavere indkomst end hvis du arbejdede fuldtid.
 • Du skal betale mere i skat og a-kassebidrag end hvis du kun fik dagpenge.
 • Du skal overholde flere regler og krav fra både din a-kasse og dit jobcenter, såsom at søge fuldtidsjob, deltage i samtaler og aktiviteter og indberette din arbejdstid og indtægt hver måned.
 • Du risikerer at miste dine supplerende dagpenge, hvis du arbejder for meget eller for lidt, eller hvis du ikke opfylder de øvrige betingelser.