Supplerende dagpenge i 2024

Supplerende dagpenge i 2024: Sats og regler for supplerende dagpenge

Hvis du er ledig og får dagpenge, men gerne vil arbejde på nedsat tid eller have din egen virksomhed, kan du måske få supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge er en ordning, som giver dig mulighed for at få dagpenge for de timer, du ikke arbejder. På den måde kan du øge din indkomst og samtidig holde fast i dit dagpengeforløb.

Men hvad er reglerne for supplerende dagpenge i 2024? Hvordan beregner du din sats? Og hvor længe kan du få supplerende dagpenge? I denne artikel vil vi give dig et overblik over de vigtigste ting, du skal vide om supplerende dagpenge i 2024.

Supplerende dagpenge sats 2024

Din sats for supplerende dagpenge afhænger af din tidligere indkomst og din forsikringskategori (fuldtids- eller deltidsforsikret). For at få den højeste sats skal du have haft en gennemsnitlig månedsløn på mindst 25.068 kroner i de 12 måneder med højest indtjening inden for de seneste 24 måneder.

Den højeste sats for supplerende dagpenge i 2024 er:

 • 20.849 kroner om måneden eller 1.042 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede.
 • 13.899 kroner om måneden eller 695 kroner om dagen for deltidsforsikrede.

Hvis din tidligere indkomst har været lavere end 25.068 kroner om måneden, får du en lavere sats, som svarer til 90 procent af din tidligere indkomst. Du kan dog ikke få mere end 90 procent af din tidligere indkomst i supplerende dagpenge.

Hvis din tidligere indkomst har været højere end 23.166 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede eller 15.444 kroner om dagen for deltidsforsikrede, bliver din sats begrænset til disse beløb.

Supplerende dagpenge sats 2024

Hvem kan få supplerende dagpenge?

For at få supplerende dagpenge skal du opfylde nogle betingelser, som blandt andet handler om din alder, din arbejdshistorik, din tilknytning til arbejdsmarkedet og din rådighed for arbejde. Du skal også være medlem af en a-kasse og have betalt dit kontingent.

Du kan få supplerende dagpenge, hvis du:

 • Er fyldt 18 år og under folkepensionsalderen (67 år i 2024)
 • Har været medlem af en a-kasse i mindst et år
 • Har optjent ret til dagpenge ved at have arbejdet mindst 1.924 timer inden for de seneste tre år (svarende til et gennemsnit på 12 timer om ugen)
 • Er tilmeldt som ledig hos jobcentret og aktivt søger arbejde
 • Står til rådighed for arbejdsmarkedet og kan påtage dig et passende arbejde med kort varsel
 • Ikke har selvvalgt ledighed, det vil sige at du ikke selv har sagt op eller er blevet opsagt på grund af misligholdelse af dit ansættelsesforhold
 • Arbejder eller har selvstændig virksomhed på nedsat tid (under 30 timer om ugen for fuldtidsforsikrede eller under 15 timer om ugen for deltidsforsikrede)

Hvor længe kan du få supplerende dagpenge?

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger, samtidig med at du arbejder eller har selvstændig virksomhed på nedsat tid. Det betyder, at du kan få dækket forskellen mellem det antal timer, du arbejder, og det antal timer, du normalt ville få dagpenge for.

Du får automatisk ret til en ny periode på 30 uger med supplerende dagpenge, når du inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet løntimer eller indkomst til SKAT for mere end 146 løntimer om måneden i seks måneder. Løntimer og indkomst skal være indberettet, siden du sidst fik ret til supplerende dagpenge.

Hvis du ikke har fået indberettet nok løntimer eller indkomst, skal du genoptjene din ret til supplerende dagpenge ved at arbejde mindst 296 timer inden for en periode på 12 uger.

Hvad skal du være opmærksom på, når du får supplerende dagpenge?

Når du får supplerende dagpenge, skal du være opmærksom på nogle ting, som kan have betydning for din situation. Her er nogle af de vigtigste ting, du skal huske:

 • Du skal fortsat søge fuldtidsarbejde og være villig til at skifte til et fuldtidsjob, hvis du får et tilbud.
 • Du skal melde dig ledig hver uge og registrere dine arbejdstimer og indkomst hos din a-kasse.
 • Du skal betale skat af dine supplerende dagpenge og dit arbejde eller din virksomhed.
 • Du skal overholde reglerne for ferie og sygdom, når du får supplerende dagpenge.
 • Du skal være opmærksom på, at dine supplerende dagpenge tæller med i dit dagpengeforbrug. Det vil sige, at du bruger af din dagpengeret, når du får supplerende dagpenge. Din dagpengeret er den periode, hvor du har ret til at modtage dagpenge. Din dagpengeret er normalt på to år (104 uger) inden for en rammeperiode på tre år (156 uger). Hvis du bruger alle dine dagpengeuger inden for de tre år, skal du have genoptjent din ret til dagpenge.
 • Du skal være opmærksom på, at din sats for supplerende dagpenge kan blive sat ned fra maj 2024, hvis du har fået udbetalt dagpenge i 481 timer. Din sats vil blive sat ned til 19.728 kroner om måneden eller 986 kroner om dagen for fuldtidsforsikrede og 13.152 kroner om måneden eller 658 kroner om dagen for deltidsforsikrede.