Folkepension 2023

Folkepension 2023: Alt du skal vide om folkepensionen i 2023

Folkepension er en offentlig ydelse, som du kan få, når du når en bestemt alder. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som afhænger af din civilstand, din indkomst og din formue. Du kan også få nogle ekstra tillæg, hvis du opfylder visse betingelser.

I denne artikel vil vi gennemgå de vigtigste ting, du skal vide om folkepension 2023, herunder:

 • Hvor meget kan du få i folkepension?
 • Hvornår kan du få folkepension?
 • Hvordan søger du om folkepension?
 • Hvilke tillæg kan du få til din folkepension?
 • Hvad betyder de nye regler for folkepension i 2023 og 2024?

Folkepension sats i 2023?

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for alle, mens pensionstillægget afhænger af din civilstand, din indkomst og din formue.

I 2023 er satserne for fuld folkepension før skat som følger:

 • Enlig: Grundbeløb 6.694 kr. + Pensionstillæg 7.745 kr. = Folkepension i alt 14.439 kr.
 • Gift/samlevende: Grundbeløb 6.694 kr. + Pensionstillæg 3.963 kr. = Folkepension i alt 10.657 kr.

Din folkepension kan blive nedsat eller helt bortfalde, hvis du har for høj indkomst eller formue. Der gælder forskellige fradragsbeløb for grundbeløbet og pensionstillægget.

Du kan også beregne din personlige tillægsprocent på borger.dk. Din personlige tillægsprocent viser, hvor stor en del af det maksimale pensionstillæg, du kan få.

Hvor meget kan du få i folkepension i 2023

Hvornår kan du få folkepension?

Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du er født. I 2023 kan du få folkepension, fra du er fyldt 67 år. Du kan se din præcise folkepensionsalder på borger.dk.

Du behøver ikke søge om folkepension, hvis du i forvejen modtager førtidspension, tidlig pension, eller en seniorpension sats. Du vil automatisk overgå til folkepension uden ansøgning.

Hvordan søger du om folkepension?

Du skal søge om folkepension, når du nærmer dig din folkepensionsalder. Du kan søge om folkepension et halvt år, inden du når folkepensionsalderen. Du kan få folkepension fra måneden efter, du har nået folkepensionsalderen.

Du skal søge om folkepension digitalt via borger.dk. Hvis du ikke er digital, kan du søge om folkepension i Borgerservice.

Når du søger om folkepension, skal du oplyse om din civilstand, din indkomst og din formue. Du skal også oplyse, om du ønsker at udskyde din pension eller modtage den delvist.

Hvilke tillæg kan du få til din folkepension

Hvilke tillæg kan du få til din folkepension?

Ud over grundbeløbet og pensionstillægget kan du også få nogle ekstra tillæg til din folkepension, hvis du opfylder visse betingelser. Disse tillæg er:

 • Ældrecheck: Et årligt beløb til pensionister med lav indkomst og formue. I 2023 er ældrechecken på 19.200 kr. før skat til hver. Formuegrænsen for at få ældrecheck er 95.800 kr. for både enlige og par.
 • Helbredstillæg: Et årligt beløb til pensionister, der har udgifter til medicin, tandlæge, briller, fodpleje eller lignende. Helbredstillægget afhænger af din indkomst og dine udgifter.
 • Varmetillæg: Et årligt beløb til pensionister, der bor i en bolig med eget varmeanlæg. Varmetillægget afhænger af din boligtype, dit varmeforbrug og din indkomst.
 • Personligt tillæg: Et individuelt beløb til pensionister, der har særlige sociale eller helbredsmæssige behov. Personligt tillæg kan fx gives til pensionister, der bor i en dyr bolig, har store transportudgifter eller har et handicap. Du skal søge om personligt tillæg hos din kommune.

Hvad betyder de nye regler for folkepension i 2023 og 2024?

Der er vedtaget nogle nye regler for folkepension, som træder i kraft i 2023 og 2024. Disse regler betyder, at:

 • Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst ikke længere i beregningen af din pension. Det betyder, at du kan få et højere pensionstillæg, hvis din ægtefælle/samlever har en høj arbejdsindkomst.
 • Fra 1. januar 2024 indgår din egen arbejdsindkomst ikke længere i beregningen af din pension. Det betyder, at du kan arbejde ved siden af din pension uden at blive modregnet i dit grundbeløb eller pensionstillæg.

De nye regler gælder både for nye og eksisterende pensionister. De vil have virkning fra 1. januar 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.