Uddannelseshjælp 2024

Uddannelseshjælp 2024: Satser og regler for 2024

Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse, kan du søge om uddannelseshjælp fra kommunen. Uddannelseshjælp er en økonomisk støtte, der skal hjælpe dig med at komme i gang med en uddannelse, så du kan få bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Uddannelseshjælp er på niveau med SU, men du kan få et ekstra tillæg, hvis du ikke er klar til at starte på en uddannelse med det samme.

Uddannelseshjælp satser i 2024

Beløbet, du kan få i uddannelseshjælp, afhænger af din alder, din boligsituation, din familieforhold og din uddannelsesstatus. Kommunen vurderer, om du er åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Satserne for uddannelseshjælp for 2024 er:

YdelseSats
Under 30 år og enlige forsørgere13.509 Kr. pr. måned
Under 30 år med børn/forsørgere, uden ret til ekstra børnetilskud9.454 Kr. pr. måned
Under 30 år og gravid efter 12. uge12.326 Kr. pr. måned
Under 30 år og psykisk syg med børn/forsørger16.382 Kr. pr. måned
Under 30 år og psykisk syg og udeboende12.326 Kr. pr. måned
Under 30 år og udeboende6.754 Kr. pr. måned
Under 30 år og hjemmeboende2.910 Kr. pr. måned
Under 30 år med bidragspligt16.382 Kr. pr. måned
 • Hvis du er åbenlyst uddannelsesparat, betyder det, at du har de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at starte på en uddannelse med det samme. Du skal derfor søge om optagelse på en uddannelse hurtigst muligt. Så længe du ikke er startet på din uddannelse, får du uddannelseshjælp. Når du er startet på uddannelsen, får du SU.
 • Hvis du er uddannelsesparat, betyder det, at du har de faglige forudsætninger for at starte på en uddannelse, men du har brug for lidt ekstra vejledning eller støtte. Du skal derfor deltage i forskellige aktiviteter, der kan hjælpe dig med at finde den rigtige uddannelse for dig. Så længe du ikke er startet på din uddannelse, får du uddannelseshjælp. Når du er startet på uddannelsen, får du SU.
 • Hvis du er aktivitetsparat, betyder det, at du ikke har de faglige eller personlige forudsætninger for at starte på en uddannelse lige nu. Du har måske nogle udfordringer med din helbred, din motivation eller din sociale situation. Du skal derfor deltage i forskellige aktiviteter, der kan styrke dine kompetencer og din trivsel. Du får uddannelseshjælp plus et aktivitetstillæg, som er et ekstra beløb, du får for at deltage i aktiviteterne.
Uddannelseshjælp satser i 2024

Hvem kan få uddannelseshjælp?

For at få uddannelseshjælp skal du opfylde nogle betingelser, som kommunen vurderer. Du skal blandt andet:

 • være under 30 år
 • ikke have en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet
 • være dansk statsborger eller have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark
 • være tilmeldt som ledig hos jobcentret
 • være villig til at deltage i aktiviteter, der kan forbedre dine uddannelsesmuligheder
 • ikke have andre indtægter eller formue, der kan dække dit forsørgelsesbehov

Hvordan søger du om uddannelseshjælp?

Hvis du vil søge om uddannelseshjælp, skal du kontakte dit lokale jobcenter. Du skal udfylde en ansøgning online på borger.dk, hvor du skal oplyse om din situation, din uddannelse, din økonomi og din bolig. Du skal også sende nogle dokumenter, som kan bekræfte dine oplysninger, f.eks. din årsopgørelse, din lejekontrakt eller din fødselsattest.

Når du har sendt din ansøgning, vil du blive indkaldt til en samtale med en sagsbehandler fra kommunen. Sagsbehandleren vil vurdere, om du er berettiget til uddannelseshjælp, og hvilken uddannelsesstatus du har. Du vil også få en uddannelsesplan, som beskriver, hvad du skal gøre for at komme i gang med en uddannelse. Du skal følge din uddannelsesplan og møde op til de aftalte aktiviteter, ellers kan du miste din uddannelseshjælp.

Hvordan søger du om uddannelseshjælp

Hvad skal du være opmærksom på?

Der er nogle regler, du skal overholde, når du modtager uddannelseshjælp. Du skal blandt andet:

 • være aktivt jobsøgende og søge om optagelse på en uddannelse, hvis du er uddannelsesparat
 • melde dig syg, hvis du er forhindret i at deltage i aktiviteter på grund af sygdom
 • give besked til kommunen, hvis der sker ændringer i din situation, f.eks. hvis du flytter, får arbejde, bliver gift eller får barn
 • overholde kontanthjælpsloftet, som er et maksimumbeløb, du kan få i samlede offentlige ydelser
 • overholde 225-timersreglen, som betyder, at du skal arbejde mindst 225 timer om året for at få fuld uddannelseshjælp
 • ikke rejse ud af landet uden tilladelse fra kommunen

Hvis du ikke overholder reglerne, kan du få en sanktion, som er et fradrag i din uddannelseshjælp. Sanktionen afhænger af, hvor alvorlig din overtrædelse er.