Efterløn og frivilligt arbejde

Efterløn og frivilligt arbejde

Når man går på efterløn, er der nogle begrænsninger for, hvad man må lave af frivilligt arbejde. Dette skyldes, at der er en grænse for, hvor meget man må tjene ved siden af sin efterløn.

Der er dog stadig mulighed for at lave frivilligt arbejde, selvom man går på efterløn. Det er dog vigtigt at være opmærksom på nogle regler og begrænsninger, der gælder for frivilligt arbejde når man går på efterløn.

Hvilket er det vi vil forsøge at forklare i dette indlæg, så du kan få et bedre overblik over, hvilke muligheder og begrænsninger der er for frivilligt arbejde, efter at du er gået på efterløn.

Hvad må man lave af frivilligt arbejde når man er på efterløn?

Der er stor forskel på hvilke regler der gælder for efterlønnere og frivillige.

Men i grove træk må man lave det samme frivillige arbejde, som man altid har kunnet lave.

Men hvad må man lige lave af frivilligt arbejde, uden at det bliver modregnet, når man altså er på efterløn?

Det har vi samlet her:

Først og fremmest gælder aktiviteter som omhandler familiemæssig omsorg, forældreaktiviteter i børneinstitutioner og kunstnerisk arbejde.

Dette er aktiviteter, som ikke har noget erhvervsmæssigt formål.
Det er også fint at hjælpe en frivillig organisation med at løse opgaver, som f.eks.
at være spejderleder eller natteravn, deltage i almindeligt foreningsarbejde, være sportstræner i mindre foreninger, være besøgsven, aflaste pårørende til syge i eget hjem, for eksempel via en aflastnings- eller vågekonetjeneste, servere kaffe og mad på sociale cafeer, væresteder og medborgerhuse, foretage indsamling eller tøjsortering og ekspedition i genbrugsbutikker.

Endelig må man også arbejde for beredskabsforbund eller i hjemmeværnet.

Dette er dog kun et udpluk, men du kan selv lige gå i dybden og finde relevant information, hvis din aktivitet ikke er nævnt her i indlægget. Det kan oftes gøres hos din fagforening, eller ved at Google det. 🙂

Efterløn og frivilligt arbejde regler

Der er nogle få regler, du skal være opmærksom på, når du ønsker at gå på efterløn og samtidig lave frivilligt arbejde.

For det første må du ikke lave frivilligt arbejde for din gamle arbejdsgiver. Dette gælder både hvis du har været selvstændig eller ansat. Hvis du ønsker at blive frivillig for en anden virksomhed, skal der være mindst 2 års mellemrum mellem dit sidste job og starten af dit frivillige arbejde.

For det andet kan du kun have et frivilligt job ved siden af din efterløn. Du må altså ikke have flere frivillige jobs eller et fuldtidsjob ved siden af din efterløn.

For det tredje skal dit frivillige arbejde være ulønnet. Du må altså ikke modtage løn eller andet tilskud for dit frivillige arbejde.

Det er dog tilladt at modtage en erstatning for dine udgifter i forbindelse med dit frivillige arbejde.

Derudover må du heller ikke modtage pension eller efterløn for det arbejde, som du udfører som frivillig.

Frivilligt bestyrelsesarbejde på efterløn

Frivilligt bestyrelsesarbejde på efterløn

Generelt gælder de helt samme regler for frivilligt bestyrelsesarbejde, som gælder for andet frivilligt arbejde.

Men hvis du gerne vil være frivillig i en forening eller en anden organisation, vil det altså også være muligt at være medlem af bestyrelsen, eller andet frivilligt arbejde, selvom man er gået på efterløn.

Som udgangspunkt er du fri til at være frivillig i en betyrrelse, så længde det er ulønnet. Er der derimod tale om lønnet bestyrrelsesarbejde, så skal du være forbedret på at der bliver modregnet i din efterløn, på 259,80 pr. time. Dette gælder dog ikke særlige bestyrrelseserhverv som bestyrrelsesmedlem af en kummunalbestyrrelse og eller i et regionsråd.

Hvor mange timer må man arbejde som frivillig på efterløn?

Der er ikke nogen fastsatte regler for, hvor mange timer man må arbejde som frivillig på efterløn. Dog skal man være opmærksom på, at det samlede antal timer, man må arbejde, ikke må overstige 65 timer om måneden.

Det betyder, at hvis du allerede arbejder 15 timer om ugen, kan du kun være frivillig i yderligere 5 timer. Dette gælder også selvom du arbejder på flere forskellige vilkår.

Du skal også være opmærksom på, at der er visse typer af jobs, der ikke kan udføres som frivilligt arbejde. Dette gælder for eksempel jobs med særlige ansvars- og ansvarsfraskrivelser.

Konklusion

Efterløn og frivilligt arbejde er to ting, der ofte går hånd i hånd. Nogle mennesker vælger at gå på efterløn for at have mere tid til at engagere sig i frivilligt arbejde, mens andre finder ud af, at de kan fortsætte med at arbejde frivilligt, selvom de er på efterløn.

Der er mange forskellige regler for, hvad man må lave af frivilligt arbejde når man er på efterløn, så det er vigtigt at sætte sig ind i dem, inden man påbegynder et frivilligt engagement.