seniorpension

Seniorpension

Det er ikke altid let at finde rundt i pensionsjunglen, især ikke når det kommer til seniorpension. Men frygt ej, for vi er her for at hjælpe dig!

Seniorpension er et af de mest populære sociale sikringssystemer for ældre, som giver dem mulighed for at få finansiel støtte til deres livsomkostninger. Men hvad er seniorpension egentlig? Hvordan søger man om den? Og hvor meget kan man få?

Vi vil se nærmere på alt, der vedrører seniorpension: fra pensionsatserne og seniordage til seniorpræmier og arbejde under pensionen. Vi skal også kigge på de forskellige situationer, hvor du kan få afslag på din ansøgning.

Klar til at finde ud af alt om seniorpension? Lad os begynde!

Hvad er seniorpension

Senior pension er en type pensionsordning, der giver ældre mennesker mulighed for at få en økonomisk udbetaling fra deres arbejdsgivere eller anden form for forsikring, når de når en bestemt alder.

Der er to forskellige former for pensionsordninger, hvor man kan trække sig tilbage tidligere end den alder, hvor man kan få folkepension. De to ordninger er seniorpension og tidlig pension, men der gælder forskellige betingelser for at modtage ydelserne fra disse.

Seniorpension er for dig der har væsentlige helbredsproblemer, eller på anden måde er slidt ned efter mange års arbejde.

For at kunne søge seniorpension, skal du: have seks år eller mindre til folkepensionenhave arbejdet 20-25 år på fuld tid ogkunne arbejde 15 timer, vurderet ud fra dit seneste job.

Hvis du har mindre end seks år til folkepensionen, har arbejdet fuld tid i 20-25 år, og din læge vurderer, at du kun kan arbejde 15 timer på dit seneste job, kan du søge om seniorpension.

Den myndighed du skal ansøge igennem er Udbetaling Danmark. Hvilket er der, hvor de beregner og udbetaler din seniorpension. Hvis du ønsker at informere om ændring i forbindelse med seniorpensionen (fx oplysninger om ændringer i forhold), skal man kontakte Udbetaling Danmark.

Hvad er seniorpension satserne?

Ved at være enlig eller gift/samlevende, påvirker det hvor meget man kan få udbetalt i seniorpension.

I 2023 vil personer der er enlige kunne få 19.738 kr. udbetalt før skat, mens personer der er gift/samlevende kan få 16.778 kr. udbetalt før skat. Læs vores fulde overblik over seniorpensionsatserne i 2023 og seniorpensionssatserne for 2024.

Det er de samme regler for beregningen af seniorpension som ny førtidspension, så der tages bl.a. hensyn til ens alder og tidligere beskæftigelse.

seniorpension

Hvordan søger man seniorpension?

Hvis du har NemID eller MitID, kan du selv søge om seniorpension på www.borger.dk. Hvis du ikke har NemID/MitID, skal kommunen hjælpe dig med at ansøge. Når ATP (Arbejdsmarkedets Tilbagebetalingsordning) har modtaget ansøgningen, sender de den til din hjemkommune, der indhenter alle de oplysninger, der skal bruges i sagen. Herefter bliver din sag sendt til afgørelse i ATP.

Ordningen om seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020, og denne blev administreret af kommunerne indtil 1. januar 2021, hvor den nye myndighed ATP-koncernen tog over.

Seniorpræmie

Hvis du arbejder et år efter du har nået din folkepensionsalder, kan du få en seniorpræmie – som er et skattefrit engangsbeløb. Derudover kan du yderligere få en seniorpræmie, hvis du vælger at arbejde det andet år efter din folkepensionsalder.

For at kunne opnå denne skattefrie præmie skal der være opfyldt følgende betingelser: Du skal have fået mindst 1.560 løntimer i de 12 måneder (30 timer om ugen i gennemsnit), og din gennemsnitlige månedlige timeløn skal have været mindst 126,82 kr. (2021) og 128,33 kr. (2022).

Seniorpræmien for det første år efter man har opnået sin pensionsalder udgør 44.221 kr. skattefrit (2022).

Seniorpension og arbejde

Mange ansatte i fleksible jobs er berettiget til seniorpension, hvis deres arbejdsevne er nedsat til 15 timer eller færre om ugen. For at være berettiget til seniorpension skal man have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på mindst 27 timer om ugen i 20-25 år.

Hvis en person bliver seniorpensionist, og der i den periode hvor personen er pensionist, modtager og beskattes af fx feriepenge, efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse, så kan dette have indflydelse på den månedlige pension – der kan nemlig komme til at gå noget af pensionen til at dække dette.

Afslag på seniorpension

Der er følgende generelle krav for at blive bevilget seniorpension: man skal være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark, samt opfylde alderskravet (67 år).

Hvis man allerede modtager førtidspension eller invaliditetsydelse, kan man ikke få seniorpension.

Desuden skal man opfylde beskæftigelseskravet – det vil sige have haft mindst et halvt års beskæftigelse inden for de seneste 3-5 år.

Endelig skal man være varig nedsat arbejdsevne på højest 15 timer om ugen i forhold til seneste job, for at kunne modtage seniorpension.

seniordage

Seniordage

Et nyt og meget relevant emne vi også skal berører er seniordage.

Men, hvad er seniordage?

Hvis man er offentlig ansat, har man mulighed for at holde fri med løn på senior dage. I nogle tilfælde kan det være lidt tidligere end 60 år. Hvis man er ansat i en kommune, har man ret til to senior dage fra og med det kalenderår, hvor man fylder 60 år.

Kommunerne har ikke alle samme retningslinjer for, hvornår man har ret til at få eller begynde at deltage i senioraktiviteter. Nogen gange får man muligheden samme år man fylder 58 eller 60 år, mens andre kommuner har forskellige regler omkring dette. Det samme gælder for regionerne, hvor der også kan være forskel på reglerne.

Hvis du arbejder i en kommune, kan du vælge at tage fri på dine seniordage, medmindre du aktivt vælger at modtage en årlig seniorbonus eller pension i stedet for. Din arbejdsgiver skal have besked senest 1. oktober året før, hvis du vælger seniorbonus eller pension. Du behøver ikke foretage dig noget, hvis du ønsker at holde fri på din seniorfri dag.

Der kan afholdes fridage for seniorer halvt eller helt, alt efter hvad der er aftalt med arbejdsgiveren.
Ofte vil det være arbejdsgiveren, der fastsætter hvordan en seniordag afvikles (f.eks. i timer), med mindre der er andet aftalt mellem tillidsrepræsentant og arbejdsgiver – så spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er usikker på reglerne for netop din situation.

Til slut

At finde rundt i pensionsjunglen kan være svært, især når det kommer til seniorpension.

Men med denne guide, har du nu fået et indblik i hvad seniorpension er, hvordan man søger om den og hvad man kan forvente at modtage i form af pensionsatser.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige betingelser for at modtage seniorpension, og at det er Udbetaling Danmark, man skal ansøge igennem.

Husk på at holde Udbetaling Danmark opdateret med eventuelle ændringer i din situation, så din seniorpension kan beregnes og udbetales korrekt.

At tage det første skridt i retning af at søge om seniorpension kan være skræmmende, men ved at være godt informeret, kan du gøre det med tillid og sikkerhed.