Ejendomsskat I 2024

Ejendomsskat 2024: Sådan vil den nye boligskat påvirke boligejere

Er du en af de mange, der har købt eller er ved at købe et hus? Eller er du bare interesseret i at vide mere om ejendomsskatter?

Uanset hvad, så er det godt at holde sig opdateret omkring de skatteændringer, der foretages år for år.

Boligskattereformen fra 2024 har fokus på en række forskellige ting – herunder de skattesatser, som boligejere skal betale og hvordan disse vil blive ændret med den nye reform.

I denne guide tager vi et dybdegående kig på hvordan den nye boligskattereform vil påvirke boligejerne i Danmark. Vi vil se nærmere på de specifikke regler for ejendomsskat fra 2024, såvel som hvordan man kan beregne sin egen boligskat.

Vil du gerne vide mere om hvordan du kan beregne din egen skattepligtige værdi?

Læs med og find ud af det!

Hvordan vil den nye boligskattereform ændre ejendomsskat i 2024?

Den nye boligskattereform, der træder i kraft den 1. januar 2024, har til formål at skabe et mere retfærdigt og gennemskueligt boligskattesystem, der afspejler de faktiske værdier af boligerne. For at sikre, at beskatningsgrundlaget ikke stiger, når de nye ejendomsvurderinger kommer, er der indført et forsigtighedsprincip, der gør, at boligejerne kun bliver beskattet af 80 procent af værdien. Det betyder, at hvis en bolig bliver vurderet til to millioner kroner, så vil boligejeren kun blive beskattet af et beløb på 1,6 millioner kroner.

I 2024 forventes ejendomsværdiskatten at falde yderligere til forventeligt 0,55 procent, mens grundskylden ventes at falde til gennemsnitligt 13 promille. Dette betyder, at skatten på boliger vil blive reduceret med omkring halvdelen af ​​det nuværende niveau, hvilket vil spare boligejere for tusindvis af kroner om året.

Reformen betyder også, at boligejere får en skatterabat, der beskytter deres boligøkonomi i overgangen til de nye regler. Skatterabatten udfases gradvist over en periode på op til 20 år.

Reformen har også konsekvenser for boligkøbere efter 2024. Typisk skal man betale mere i skat, hvis man køber en ejerlejlighed i en større by, og mindre, hvis man køber et hus i provinsen. Det skyldes, at de nye ejendomsvurderinger afspejler de store prisforskelle mellem forskellige typer og beliggenheder af boliger.

boligskattereform ændre ejendomsskat i 2024

Hvordan vil den nye boligskattereform påvirke boligejere?

Den nye boligskattereform vil påvirke boligejere på forskellig vis. De fleste boligejere vil opleve en reduktion af deres boligskat fra 2024, da skattesatserne for både ejendomsværdiskat og grundskyld bliver sænket, og at der indføres et forsigtighedsprincip, der reducerer ejendomsvurderingen med 20 procent, inden skatten beregnes. Desuden vil opkrævningen af boligskat blive mere enkel, da den samles på forskuds- og årsopgørelsen i stedet for at blive opkrævet af kommunen.

Nogle boligejere vil dog opleve, at deres boligskat stiger, hvis deres ejendomsvurdering er steget så meget, at de nye skattesatser ikke kan opveje stigningen. Det gælder som sagt især for ejerlejligheder i de større byer. For at beskytte disse boligejere vil de få en skatterabat, der sikrer, at de ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye regler, end de skulle have betalt med de nuværende regler. Skatterabatten gælder kun for nuværende boligejere og overføres ikke til nye købere.

Boligejere, der oplever en stigning i deres boligskat efter 2024, vil have mulighed for at indefryse stigningen med et lån. Lånet skal betales tilbage med renter, når boligen sælges eller ved død.

Hvad er boligskattereglerne fra 2024?

Boligskattereglerne fra 2024 består af to hovedelementer: ejendomsværdiskat og grundskyld. Ejendomsværdiskatten er en skat på værdien af selve ejendommen, mens grundskylden er en skat på værdien af grunden.

Ejendomsværdiskatten beregnes ud fra den offentlige ejendomsvurdering, som Vurderingsstyrelsen fastsætter hvert andet år. Fra 2024 vil ejendomsvurderingen blive nedsat med 20 procent, inden skatten beregnes. Det kaldes et forsigtighedsprincip og skal sikre, at beskatningsgrundlaget ikke bliver for højt. Skattesatsen for ejendomsværdiskatten vil falde fra det nuværende niveau på 1 procent til forventeligt 0,55 procent.

Grundskylden beregnes ud fra den offentlige grundvurdering, som også fastsættes af Vurderingsstyrelsen hvert andet år. Grundvurderingen er den del af ejendomsvurderingen, der vedrører grunden. Skattesatsen for grundskylden fastsættes af kommunen og varierer fra kommune til kommune. Den gennemsnitlige skattesats for grundskylden vil falde fra det nuværende niveau på cirka 26 promille til forventeligt 13 promille.

Boligejere kan derfor se frem til en forventet skattelettelse på op til 33 procent, når den nye boligskattereform træder i kraft i 2024.

Sådan beregner du din boligskat fra 2024

Sådan beregner du din boligskat fra 2024

Fra 2024 vil din boligskat blive beregnet på grundlag af en ny offentlig ejendomsvurdering pr. 1. januar 2022. For at sikre, at du ikke bliver beskattet af en højere værdi end din boligs reelle værdi, vil reformen indføre et forsigtighedsprincip. Det betyder, at du kun skal betale skat af 80 procent af din ejendomsværdi og grundværdi.

For at beregne din ejendomsværdiskat fra 2024 skal du gange din ejendomsværdi med 0,8 og derefter med skattesatsen på 0,51 procent. Hvis din ejendomsværdi overstiger 9,4 millioner kroner, skal du betale en højere skattesats på 1,4 procent af det overskydende beløb.

For at beregne din grundskyld fra 2024 skal du gange din grundværdi med 0,8 og derefter med den kommunale grundskyldspromille. Denne promille varierer fra kommune til kommune, men den gennemsnitlige promille forventes at falde til 13 promille i 2024.

For at beregne din samlede boligskat fra 2024 skal du lægge din ejendomsværdiskat og din grundskyld sammen. Herunder er tre eksempler på, hvordan du kan beregne din boligskat fra 2024:

Eksempler på beregninger af boligskat

Hvis du er en boligejer, er det vigtigt at vide, hvordan den nye boligskattereform vil påvirke din boligskat fra 2024. For at hjælpe dig med at forstå dette har vi sammensat nogle eksempler, der viser, hvordan du beregner din boligskat fra 2024 for forskellige typer af boliger.

Vi antager, at den kommunale grundskyldspromille er 13 promille i alle eksemplerne.

Eksempel 1:
Du ejer et hus i provinsen med en ejendomsværdi på 2 millioner kroner og en grundværdi på 500.000 kroner.

  • Din ejendomsværdiskat i 2024 bliver: (2.000.000
  • Din grundskyld i 2024 bliver: (500.000
  • Din samlede boligskat i 2024 bliver: 8.160 + 5.200 = 13.360 kr.

Eksempel 2:
Du ejer en ejerlejlighed i København med en ejendomsværdi på 5 millioner kroner og en grundværdi på 1 million kroner.

  • Din ejendomsværdiskat i 2024 bliver: (5.000.000
  • Din grundskyld i 2024 bliver: (1.000.000
  • Din samlede boligskat i 2024 bliver: 20.400 + 10.400 = 30.800 kr.

Eksempel 3:
Du ejer en liebhaverbolig i Nordsjælland med en ejendomsværdi på 15 millioner kroner og en grundværdi på 3 millioner kroner.

  • Din ejendomsværdiskat i 2024 bliver: (9.400.000
  • Din grundskyld i 2024 bliver: (3.000.000
  • Din samlede boligskat i 2024 bliver: 67.344 + 31.200 = 98.544 kr.

Vi håber, at disse eksempler har givet dig en bedre forståelse af, hvordan du beregner din boligskat fra 2024. Du kan lave en cirka beregning på din situation.

Ejendomsskat beregner for 2024

Brug vores beregner for at få en indikation om ejendomsskatten for din situation.

Husk at dette er vejledende og den endelige skat, kan ses på din forskudsopgørelse til november.

Hvilke skattelettelser er der at hente?

Det er et af de spørgsmål, der opstår, når man diskuterer den nye boligskattereform fra 2024. Boligejere vil se deres skatterabat eller skattelettelse, afhængigt af deres boligpris.

For boligejere, hvor boligpriserne ikke er steget markant, vil skatterabatten være begrænset. På den anden side, hvis boligpriserne er steget markant, vil boligejere kunne få en skatterabat, som betyder, at deres boligskat vil blive reduceret.

For at hjælpe boligejere med at få et klarere billede af, hvordan deres boligskat vil blive berørt af reformen, herunder eksempler på de forskellige skattesatser og skattelettelser, der vil blive introduceret fra 2024.

For boligejere med boliger, der koster mindre end 8.000.000 kr., vil der være en generel reduktion af skattesatserne, således at skatten bliver reduceret med 5% i gennemsnit.

For boligejere, hvor boligpriserne er steget markant, vil de kunne få en skatterabat, som betyder, at deres boligskat vil blive reduceret. Dette betyder, at boligejere med boliger, der koster mere end 8.000.000 kr., kun vil skulle betale 2% af deres boligværdi som skat.

For at hjælpe boligejere med at beregne deres nye boligskat fra 2024, har vi udarbejdet en række eksempler på, hvordan du kan beregne din boligskat med den nye boligskattereform.

For hver boligejer er det vigtigt at huske, at skattelettelserne og skatterabatterne varierer afhængigt af boligens værdi. Derfor er det vigtigt, at du beregner din boligskat, så du er sikker på, at du får den bedst mulige skattelettelse eller skatterabat.

få udskudt betalingen af boligskatten

Mulighed for at få udskudt betalingen af boligskatten

er en af de mest populære ordninger, som boligejere i 2024 vil kunne bruge til deres fordel. Dette er en mulighed, der giver boligejerne mulighed for at låne mod renter for at indefryse de fremtidige stigninger i ejendomsskat. Dette betyder, at boligejerne vil have mulighed for at udskyde betalingen af skat til fremtiden, selvom ejendomsskat stiger.

For at illustrere, hvordan dette fungerer, lad os tage et eksempel. Lad os sige, at du bor i et hus med en vurdering på 500.000 kr., og at ejendomsskatten for dette hus er 4.000 kr. pr. år. I 2024 øges skatten på huset med 10%. Dette betyder, at ejendomsskatten for dette hus nu er 4.400 kr. pr. år. Med den nye boligskattereform kan du vælge at låne 3.000 kr. til at indefryse de stigende skatter for de næste 10 år. Dette betyder, at du vil betale de samme 4.000 kr. skat hvert år i de næste 10 år, selvom skatten stiger.

Indefrysning af fremtidige skattestigninger er et praktisk værktøj til boligejere, der ønsker at udskyde betaling af skat til fremtiden. Det hjælper boligejere med at forudsige deres fremtidige økonomiske forpligtelser og giver dem mulighed for at planlægge deres skattebetalinger.