den nye boligskattereform 2024

Hvad betyder den nye boligskattereform for dig i 2024?

Den 1. januar 2024 træder en ny boligskattereform i kraft, som vil ændre på, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld for dit hus, ejerlejlighed eller sommerhus. Reformen vil også have indflydelse på din indkomstskat, da den vil ændre på nogle af de fradrag og satser, du kan benytte dig af. I denne artikel vil vi give dig et overblik over, hvad boligskattereformen betyder for din indkomstskat i 2024, og hvordan du kan beregne din boligskat med en ny onlineberegner fra Skatteministeriet.

Hvad er boligskattereformen?

Boligskattereformen er en del af aftalen om skatteaftalen for 2018-2025, som blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2017. Formålet med reformen er at skabe et mere retfærdigt og enkelt boligskattesystem, som afspejler de faktiske værdier af boligerne, og som ikke favoriserer bestemte boligtyper eller geografiske områder.

Reformen indebærer blandt andet, at:

  • Ejendomsvurderingerne bliver opdateret hvert andet år med udgangspunkt i de faktiske handelspriser.
  • Ejendomsværdiskatten sænkes fra 1 pct. til 0,55 pct. af ejendomsværdien op til 5 mio. kr., og til 1,65 pct. af ejendomsværdien over 5 mio. kr.
  • Grundskylden fastfryses på det nominelle niveau i 2021.
  • Der indføres et skatteloft på 0,4 pct. af grundværdien for alle boliger.
  • Der indføres et nyt fradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget på 50.500 kr. for ugifte og 101.000 kr. for ægtepar.
  • Der indføres en kompensation for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst på 8 pct. af det beløb, der overstiger bundfradraget på 50.500 kr. for ugifte og 101.000 kr. for ægtepar.
Hvad er boligskattereformen

Hvordan påvirker boligskattereformen din indkomstskat?

Boligskattereformen vil have forskellige konsekvenser for din indkomstskat afhængigt af, om du allerede ejer din bolig den 31. december 2023, eller om du køber den efter denne dato.

Hvis du allerede ejer din bolig den 31. december 2023, vil du være sikret mod skattestigninger som følge af reformen. Det betyder, at hvis din samlede boligskat (ejendomsværdiskat og grundskyld) stiger som følge af reformen, vil du modtage en skatterabat svarende til stigningen. Skatterabatten vil blive udbetalt sammen med dit overskydende skat eller modregnet i din restskat. Hvis din samlede boligskat falder som følge af reformen, vil du få glæde af besparelsen.

Hvis du køber din bolig efter den 31. december 2023, vil du ikke være omfattet af skatterabatten, og du vil derfor skulle betale den fulde boligskat efter de nye regler. Det kan betyde, at du skal betale mere i boligskat, hvis du køber en ejerlejlighed i en større by, eller en liebhaverbolig med en høj ejendomsværdi. Omvendt kan det betyde, at du skal betale mindre i boligskat, hvis du køber et hus i provinsen eller et sommerhus med en lav ejendomsværdi.

Ud over boligskatten vil reformen også påvirke din indkomstskat gennem de ændringer, der sker i fradragene og satsene for positiv og negativ nettokapitalindkomst. Nettokapitalindkomst er den samlede indkomst eller udgift, du har fra renter, aktier, obligationer, lån, udlejning og andre kapitalforhold. Hvis du har en positiv nettokapitalindkomst, vil du få et nyt fradrag i topskattegrundlaget på 50.500 kr. for ugifte og 101.000 kr. for ægtepar. Det betyder, at du kan tjene mere i rente- og aktieindkomst, før du skal betale topskat i 2024. Hvis du har en negativ nettokapitalindkomst, vil du få en kompensation på 8 pct. af det beløb, der overstiger bundfradraget på 50.500 kr. for ugifte og 101.000 kr. for ægtepar. Det betyder, at du kan trække mere af dine renteudgifter fra i skat.

beregne din boligskat i 2024

Hvordan kan du beregne din boligskat i 2024?

Hvis du vil have et bud på, hvor meget du skal betale i boligskat i 2024, og hvordan det påvirker din indkomstskat, kan du bruge Skatteministeriets nye onlineberegner. Beregneren er baseret på de seneste oplysninger om din bolig og din indkomst fra Skattestyrelsen, men du kan også selv ændre på nogle af tallene, hvis de ikke stemmer overens med din situation.

Beregneren giver dig et overslag over:

  • Din ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024
  • Din skatterabat eller besparelse som følge af reformen
  • Din indkomstskat før og efter reformen
  • Din samlede skattebetaling før og efter reformen

Beregneren er kun vejledende, og den tager ikke højde for alle de faktorer, der kan påvirke din skat. Derfor kan det endelige resultat afvige fra beregnerens overslag. Du bør derfor ikke basere dine økonomiske beslutninger alene på beregnerens resultat.

Du kan finde beregneren her på vurderingsportalen.dk.

Konklusion

Boligskattereformen vil ændre på din boligskat og din indkomstskat fra 2024. Hvis du allerede ejer din bolig den 31. december 2023, vil du være sikret mod skattestigninger som følge af reformen. Hvis du køber din bolig efter denne dato, vil du skulle betale den fulde boligskat efter de nye regler. Reformen vil også give dig nye fradrag og kompensationer for positiv og negativ nettokapitalindkomst.

Vi håber, at denne artikel har givet dig et godt overblik over boligskattereformen og dens konsekvenser for din indkomstskat i 2024.