Førtidspension sats 2024

Førtidspension sats 2024 – Så meget kan du få i førtidspension i 2024

Førtidspension er en stor beslutning, som mange mennesker tager hvert år. Dette skyldes, at det ofte er en stor økonomisk belastning og mange mennesker vil gerne have nogle oplysninger om hvor meget de kan forvente at modtage i førtidspension.

Derfor har vi lavet denne guide til førtidspensionssatserne for 2024 og de nødvendige betingelser for at modtage førtidspension dette år, samt hvordan førtidspensioner vil blive påvirket af andre ydelser og indkomst fra andre kilder.

Vi har endda inkluderet eksempler på forskellige scenarier og hvordan de vil påvirke førtidspensionssatserne.

Er du klar til at finde ud af hvor meget du kan forvente at modtage i førtidspension i 2024? Så lad os begynde!

Førtidspension satserne for 2024

Førtidspension er en ydelse, som man kan få, hvis man er mellem 18 år og folkepensionsalderen, og hvis ens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat.

Dette år, 2024, vil førtidspensionssatserne blive reguleret i forhold til lønudviklingen i samfundet som er stiget med cirka 3,6%.

De endelige og gyldige satser for 2024 er offentliggjorte og er følgende:

 • Førtidspensionsats for enlige er 20.370 kr. om månden og 244.440 kr. om året i 2024.
 • Satsen for førtidspension for samlevende er 17.315 kr. om månden og 207.780 kr. om året i 2024.

Så stiger førtidspensionen i 2024?

Det korte svar er: Ja, det gør den. 632 kr. om måneden for enlige og 537 kr. for samlevende.

Førtidspensionen består af ét beløb til enlige og et mindre til samlevende eller gifte. Beløbene er fuldt skattepligtige. Førtidspensionen nedsættes ved indtægter ud over den sociale pension.

Det er pensionistens og en ægtefælles eller samlevers samlede indtægter, der lægges til grund for pensionsberegningen.

Betingelser for at modtage førtidspension i 2024

Hvordan påvirker andre ydelser førtidspensionssatserne?

Førtidspensionssatserne for 2024 afhænger af, om du er enlig eller gift/samlevende, og om du eller din ægtefælle/samlever har andre indtægter ud over den sociale pension.

Andre indtægter kan være løn, pension, erstatninger, renter m.v.

Disse indtægter kan medføre, at din førtidspension bliver nedsat eller helt bortfalder.

For eksempel, hvis du er enlig og har andre indtægter end førtidspension, kan du modtage op til 84.200 kr. årligt i 2023, før din pension reduceres.

I 2024 vil denne sats stige som følge af satsreguleringerne (som tidligere nævnt). Derfor vil den nye indkomstgrænsen for førtidspensionist i 2024 være 86.900 kr. årligt (eller 7.242 kr. månedligt for enlige).

Hvis du er gift/samlevende, er grænsen for din samlede husstandsindkomst for førtidspension i 2024 være 138.000 kr. årligt (eller 11.500 kr. månedligt).

Derudover kan fratrædelsesgodtgørelser og andre ydelser også have indflydelse på din førtidspension.

For eksempel, hvis du modtager en fratrædelsesgodtgørelse efter at have været ansat, vil dette blive fratrukket fra din førtidspension, og det kan resultere i en nedsættelse af din førtidspension.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan andre ydelser og indkomster påvirker din førtidspensionssats.

Det er også vigtigt at kontakte din pensionsudbyder, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.

Eksempler på forskellige scenarier og hvordan de vil påvirke førtidspensionssatserne

At få udbetalt førtidspension er ikke en enkel proces, da den skal tage højde for en række forskellige ydelser og indkomster.

Det er derfor vigtigt at forstå hvordan førtidspensionssatserne vil blive påvirket af andre ydelser og indkomster.

Her er et par eksempler på hvordan dette vil se ud i 2023 og 2024:

Eksempel 1

Hvis du er enlig og får tilkendt ny førtidspension i 2023, vil du få udbetalt 20.370 kr. pr. måned før skat.

Hvis du har en indkomst på 100.000 kr. om året ud over din pension, vil din førtidspension blive nedsat med 30% af det beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 86.900 kr. .

Det vil sige, at din førtidspension bliver nedsat med (100.000 – 86.900) x 0,3 = 3.930 kr. om året eller 327,5 kr. om måneden.

Din samlede indkomst vil derfor være 20.370 + (100.000 / 12) – 395 = 28.375,83‬ kr. om måneden før skat.

Eksempel 2

Hvis du er gift/samlevende og får tilkendt ny førtidspension i 2024, vil du få udbetalt 17.315 kr. pr. måned før skat.

Hvis din ægtefælle/samlever har en arbejdsindkomst på 400.000 kr. om året, vil det ikke påvirke din pension fra 1. januar 2024.

Men hvis din ægtefælle/samlever også har en privat pension på 50.000 kr. om året, vil det blive lagt sammen med din førtidspension og nedsætte den med 30% af det beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 138.000 kr.

Det vil sige, at din førtidspension bliver nedsat med (17.315 x 12 + 50.000 – 138.000) x 0,3 = 35.934‬ kr. om året eller 2.994,5 kr. om måneden.

Din samlede indkomst vil derfor være (17.315 – 2.994,5) + (427.500 / 12) + (50.000 / 12) = 54.112,16 kr. om måneden før skat.

Betingelser for at modtage førtidspension i 2024

Der er tre grundlæggende betingelser, som alle skal være opfyldt, for at en person kan tilkendes dansk førtidspension:

 • Personen skal have dansk indfødsret (statsborgerskab)
 • Personen skal have fast bopæl i Danmark
 • Personen skal have haft fast bopæl i Danmark i mindst 3 år mellem det fyldte 15. år og tidspunktet for tilkendelse af førtidspensionen

Derudover skal personens arbejdsevne være varigt og væsentligt nedsat, så vedkommende ikke er i stand til at forsørge sig selv, heller ikke i fleksjob.

Personer mellem 18-39 år kan kun få førtidspension, hvis det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Eller hvis der er særlige forhold, der gør det åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Man kan blive henvist til at have gennemgået et ressourceforløb, før man kan blive tilkendt førtidspension.

Et ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt forløb med forskellige indsatser, der har til formål at forbedre ens arbejdsevne og livskvalitet.

Dog kan afklaringen godt have foregået ved et forløb med uddannelseshjælp, kontanthjælp og eller sygedagpenge.

Man skal søge om førtidspension hos sin kommune, som vil vurdere ens sag ud fra en helhedsbetragtning af ens fysiske, psykiske og sociale situation.

Kort sagt, for at blive tilkendt førtidspension skal man:

 • Have dansk indfødsret
 • Have fast bopæl i Danmark
 • Have haft fast bopæl i Danmark i mindst 3 år
 • Have et varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne
 • Muligt gennemgået ressourceforløb
 • Ansøge om førtidspension hos sin kommune

Tilmeld dig til Senior Folks nyhedsbrev

* angiver påkrævet

Gå ikke glip af spændende nyheder, fantastiske tilbud, nyttige vejledninger og meget mere, som vi sender fra tid til anden i vores nyhedsbrev. Tilmeld dig nyhedsbrevet forneden.