Kontanthjælp 2024

Kontanthjælp 2024: Se satser og regler for 2024

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, som du kan få, hvis du ikke kan forsørge dig selv eller din familie. Kontanthjælp er en midlertidig hjælp, som skal sikre dig et rimeligt forsørgelsesgrundlag, mens du søger efter arbejde eller deltager i aktivering. Kontanthjælp er ikke en rettighed, men en mulighed, som du skal opfylde visse betingelser for at få.

I denne artikel vil vi give dig et overblik over, hvad du skal vide om kontanthjælp i 2024. Vi vil blandt andet besvare følgende spørgsmål:

 • Hvor meget kan du få i kontanthjælp?
 • Hvem kan få kontanthjælp?
 • Hvad er kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen?
 • Hvordan søger du om kontanthjælp?
 • Hvad skal du gøre, når du får kontanthjælp?

Læs videre og bliv klogere på kontanthjælp i 2024.

Kontanthjælp satser for 2024?

Kontanthjælpen består af to dele: en grundydelse og et eventuelt tillæg. Grundydelsen er den samme for alle, der får kontanthjælp, mens tillægget afhænger af din situation og dine behov. De offentliggjorte satser for kontanthjælpen i 2024 er:

Grundydelsen i 2024 er:

 • 3.834 kr. om måneden for personer under 30 år og hjemmeboende
 • 7.945 kr. om måneden for personer under 30 år og udeboende
 • 12.326 kr. om måneden for personer under 30 år og gravid efter 12 uge.
 • 15.658 kr. om måneden for personer under 30 år og enlige forsørger
 • 10.955 kr. om måneden for personer under 30 år og enlige forsørger uden ret til ekstra børnetilskud
 • 12.326 kr. om måneden for personer 30+ år og uden børn
 • 16.382 kr. om måneden for personer 30+ år og med børn/forsørger
 • 16.382 kr. om måneden for personer under 30 år og med psykisk sygdom med børn/forsøgerpligt
 • 12.326 kr. om måneden for personer under 30 år og med psykisk sygdom og udeboende

Kontakthjælp tillæggene vil cirka være:

 • Under 30 år og enlige forsøger kan få et tilskud op til 722 kr. om måneden.
 • Mellem 25-29 år og hjemmeboende, kan få et aktivitetstilskud på op til 8.494 kr. om måneden.
 • Mellem 25-29 år og udeboende, kan få et aktivitetstilskud på op til 4.382 kr. om måneden.

Tillæggenes størrelse afhænger af din husstandsindkomst, din boligtype, din boligudgift, dit helbredsbehov, din udgiftstype, dit medlemskab af fagforening og a-kasse, antallet og alderen på dine børn og deres særlige behov.

Hvem kan få kontanthjælp?

For at få kontanthjælp skal du opfylde nogle generelle betingelser, som gælder for alle, der søger om kontanthjælp. Du skal:

 • være fyldt 18 år
 • have fast bopæl i Danmark
 • have opholdstilladelse i Danmark, hvis du er udlænding
 • ikke have formue eller indtægt, der kan dække dine og din families behov
 • være villig til at tage imod ethvert rimeligt tilbud om arbejde eller aktivering
 • være aktivt jobsøgende og tilmeldt som ledig på Jobnet
 • møde op til samtaler og aktiviteter i jobcentret
 • give alle de oplysninger, som jobcentret eller Udbetaling Danmark beder om
 • overholde de regler og pligter, som gælder for kontanthjælpsmodtagere

Derudover skal du opfylde nogle særlige betingelser, som afhænger af din alder, din uddannelse og din arbejdsevne. Du skal enten være:

 • under 30 år og have en uddannelse, der er kortere end 18 måneder, eller ingen uddannelse
 • under 30 år og have en uddannelse, der er længere end 18 måneder, men ikke være i stand til at bruge den på arbejdsmarkedet på grund af helbredsmæssige eller sociale problemer
 • over 30 år og have en nedsat arbejdsevne, som er vurderet af jobcentret
 • over 30 år og have en normal arbejdsevne, men ikke være berettiget til dagpenge, efterløn, seniorpension eller anden forsørgelse

Hvis du er under 25 år og bor hjemme hos dine forældre, kan du kun få kontanthjælp, hvis du har særlige sociale eller personlige problemer, som gør det umuligt for dig at bo hjemme. Hvis du er under 25 år og bor sammen med en ægtefælle eller samlever, kan du kun få kontanthjælp, hvis I begge opfylder betingelserne for at få kontanthjælp.

Hvad er kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen?

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er to regler, som begrænser, hvor meget du kan få i kontanthjælp. Formålet med reglerne er at øge din motivation til at finde et arbejde og gøre det mere attraktivt at arbejde frem for at være på kontanthjælp.

Kontanthjælpsloftet er et maksimumbeløb, som du kan få i samlet offentlig forsørgelse. Det vil sige, at din kontanthjælp, dit boligstøttetillæg og dit børnetillæg ikke må overstige et bestemt beløb. Hvis din samlede forsørgelse er højere end loftet, bliver din kontanthjælp nedsat, så du ikke får mere end loftet. Kontanthjælpsloftet i 2024 er:

 • 15.835 kroner om måneden for personer under 30 år uden børn
 • 20.258 kroner om måneden for personer under 30 år med børn
 • 21.392 kroner om måneden for personer over 30 år uden børn
 • 25.464 kroner om måneden for personer over 30 år med børn

225-timersreglen er en regel, som kræver, at du skal arbejde mindst 225 timer om året for at få fuld kontanthjælp. Hvis du ikke arbejder mindst 225 timer om året, bliver din kontanthjælp nedsat med 1.000 kroner om måneden, hvis du er enlig, eller 500 kroner om måneden, hvis du er gift eller samlevende. Du kan opfylde 225-timersreglen ved at arbejde i et lønnet job, et fleksjob, et seniorjob, et offentligt løntilskudsjob, et privat løntilskudsjob, et virksomhedspraktikforløb eller et nyttejob. Du kan også få godskrevet timer, hvis du er syg, gravid, på barsel, i uddannelse, i aktivering eller i andre særlige situationer.

Hvordan søger du om kontanthjælp

Hvordan søger du om kontanthjælp?

Hvis du vil søge om kontanthjælp, skal du gøre følgende:

 • Møde personligt op i jobcentret på din første ledighedsdag og tilmelde dig som ledig på Jobnet
 • Udfylde og indsende en digital ansøgning om kontanthjælp på www.borger.dk
 • Give alle de oplysninger, som jobcentret eller Udbetaling Danmark beder om
 • Deltage i en samtale med en sagsbehandler i jobcentret, hvor du får lavet en jobplan og en uddannelsesplan
 • Overholde din jobplan og din uddannelsesplan og gøre en aktiv indsats for at komme i arbejde eller uddannelse.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning om kontanthjælp inden for 14 dage, hvis du har givet alle de nødvendige oplysninger. Hvis du får bevilget kontanthjælp, vil du få udbetalt din kontanthjælp den sidste hverdag i måneden. Du skal løbende holde jobcentret og Udbetaling Danmark orienteret om eventuelle ændringer i din situation, som kan have betydning for din kontanthjælp.

Hvad skal du gøre, når du får kontanthjælp?

Når du får kontanthjælp, skal du gøre følgende:

 • Være aktivt jobsøgende og søge mindst to job om ugen på Jobnet
 • Møde op til de samtaler og aktiviteter, som jobcentret indkalder dig til
 • Tage imod ethvert rimeligt tilbud om arbejde eller aktivering, som jobcentret giver dig
 • Registrere dine timer på Jobnet, hvis du arbejder eller deltager i aktivering
 • Melde dig syg på Jobnet, hvis du er syg og ikke kan arbejde eller deltage i aktivering
 • Give besked til jobcentret og Udbetaling Danmark, hvis du får anden indtægt, flytter, bliver gift, får børn eller oplever andre ændringer i din situation
 • Overholde de regler og pligter, som gælder for kontanthjælpsmodtagere, og undgå at snyde eller misbruge systemet

Hvis du ikke overholder disse forpligtelser, kan du risikere at få din kontanthjælp nedsat, stoppet eller tilbagebetalt. Du kan også risikere at få en bøde eller en straf, hvis du bevidst giver forkerte oplysninger eller undlader at give relevante oplysninger.