seniorpension satser 2023

Seniorpension sats 2023: Alt du skal vide om de nye satser

At få alderspension er en af de største beslutninger, du kan træffe i livet. Det betyder ikke bare, at du har arbejdet hårdt og fortjent et liv med pensionisttilværelse, men det betyder også, at du nu skal være bevidst om, hvordan du bedst udnytter de tilgængelige pensionsbeløb.

Hvert år bliver seniorpensionssatserne justeret for at holde trit med inflationen, så den nuværende generation af pensionister kan nyde godt af de samme velsignelser som den sidste generation. I år er der sket mange ændringer i seniorpensionssatserne, herunder nye beløbsgrænser for enlige og gifte / samlevende pensionister og et skattefrit engangsbeløb.

På denne side vil vi tage et kig på seniorpensionssatserne for 2023 og give dig et bedre overblik over hvad der er blevet ændret siden sidste år, så du bedre kan træffe dine egne pensionsbeslutninger.

Hvad er seniorpension satserne for 2023?

Seniorpension satserne for 2023 er fastsat af regeringen, og de afhænger af, om du er enlig eller gift/samlevende. Seniorpension satserne for 2023 er som følger:

For enlige pensionister

Seniorpension satsen for 2023 er 19.738 kr. før skat om måneden.

For gifte eller samlevende pensionister

Seniorpension satsen for 2023 er 16.778 kr. før skat om måneden.

Der er indkomstgrænser, før skat, som gælder for seniorpension for både enlige og gifte/samlevende pensionister. Hvis du tjener mere end disse grænser, vil dine pensioner blive reduceret.

Der er også en sammenhæng mellem seniorpension og førtidspension. Satserne for førtidspensionen og seniorpensionen udgør tilsammen en årlig sats på 192.528 kr. for gifte og samlevende.

Seniorpensionssatser for 2024 er nu offentliggjorte og kan læses her.

Hvilke ændringer er der sket siden sidste år?

Der har været en række ændringer i Seniorpension satserne for 2023, som er vigtige at være opmærksom på, hvis du overvejer at gå på pension.

For enlige: Seniorpensionen for enlige er steget fra 19.620 kr. før skat i 2022 til 19.738 kr. før skat i 2023. Det er en stigning på 118 kr. pr. måned eller 0,6 pct.

For gifte/samlevende: Seniorpensionen for gifte eller samlevende er steget fra 16.676 kr. før skat i 2022 til 16.778 kr. før skat i 2023. Det er en stigning på 102 kr. pr. måned eller 0,6 pct.

Fradragsbeløb: Fradragsbeløbet ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, er steget fra 266.400 kr. pr. år i 2022 til 267.012 kr. pr. år i 2023. Det er en stigning på 612 kr. pr. år eller 0,2 pct.

Maksimale bidrag: Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra en ægtefælle/samlever, som er pensionist, er steget fra 412.800 kr. pr. år i 2022 til 414.200 kr. pr. år i 2023. Det er en stigning på 1.400 kr. pr. år eller 0,3 pct. Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, er steget fra 272.800 kr. pr. år i 2022 til 273.800 kr. pr. år i 2023. Det er en stigning på 1.000 kr. pr. år eller 0,4 pct.

Fradragsbeløb for enlige: Fradragsbeløbet for enlige er steget fra 83.900 kr. pr. år i 2022 til 84.200 kr. pr. år i 2023. Det er en stigning på 300 kr. pr. år eller 0,4 pct.

Fradragsbeløb for gifte/samlevende: Fradragsbeløbet for gifte/samlevende er steget fra 133.200 kr. pr. år i 2022 til 133.700 kr. pr. år i 2023. Det er en stigning på 500 kr. pr. år eller 0,4 pct.

Ændring i ægtefælle/samlevers indkomst: En anden vigtig ændring, der træder i kraft fra 1. januar 2023, er at der ses bort fra din ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt ved beregningen af din seniorpension. Det betyder, at din seniorpension ikke bliver sat ned, hvis din ægtefælle/samlever har en høj løn.

Disse ændringer i Seniorpension satserne for 2023 giver pensionister og deres familier mulighed for at få bedre indsigt i, hvordan de forskellige satser påvirker pensionister, og hvilke ændringer der er sket siden sidste år.

I det følgende afsnit vil vi se på de skattefrie engangsbeløb, der skal udbetales til pensionister.

Skattefrie engangsbeløb

I 2023 vil der blive udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kroner til alle, der har modtaget en af de følgende ydelser i marts 2022: førtidspension, seniorpension, efterløn, fleksydelse eller Tidlig Pension. Dette beløb er en del af en aftale mellem regeringen og flere partier om at give et ekstra økonomisk tilskud til nogle af de borgere, der har forladt arbejdsmarkedet på grund af helbredsmæssige årsager.

Det skattefrie engangsbeløb har ingen indflydelse på den ydelse, du får, eller på din skat. Det vil sige, at du ikke skal betale skat af beløbet, og at det ikke bliver modregnet i din seniorpension eller andre offentlige ydelser. Beløbet bliver automatisk udbetalt til din NemKonto, hvis du opfylder betingelserne for at få det. Du behøver altså ikke at søge om det eller gøre noget andet for at få det.

For at få det skattefrie engangsbeløb skal du have modtaget en af de ovennævnte ydelser i marts 2022. Det skattefrie engangsbeløb blev udbetalt første gang i januar 2021, og det vil blive udbetalt igen den 10. januar 2023. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvornår det bliver udbetalt.