Seniorpension sats 2024

Seniorpension sats 2024 – Se hvad du kan få i seniorpension i 2024

Hvis du er en pensioneret senior, der planlægger for fremtiden, skal du vide præcis hvor meget pension du vil modtage. Men hvordan finder du ud af det?

Der er mange forskellige typer pensionsordninger tilgængelige for seniorer. Og de har alle forskellige regler og krav. Det kan være svært at vide præcis hvad man skal forvente, især når det kommer til de årlige pensionssatser.

I denne guide tager vi et kig på seniorpensionssatsen for 2024 og giver dig det bedste grundlag for at forstå disse tal, herunder beløbets størrelse og skattepligtighed samt hvornår det bliver opgjort. Vi diskuterer også omfanget af arbejde der ikke tæller med og hvordan beløbet reduceres eller helt bortfalder, hvis man har andre indtægter.

Vi vil gerne give dig al den information, som du har brug for, så lad os begynde!

Hvad er seniorpension satsen for 2024?

Seniorpension satsen for 2024 er offentliggjort og den kommende satsændring vil i 2024 være en stigning på ca. 3,6%, som følge af lønudviklingen i samfundet. Det betyder, at den månedlige seniorpension sats for 2024 kommer til at være:

 • 20.370 kr. om måneden før skat, hvis du er enlig
 • 17.315 kr. om måneden før skat, hvis du er gift eller samlevende

Dette svarer til en stigning på 632 kr. månedigt for enlige og 537 kr. månedligt for samlevende i forhold til seniorpension satsen for 2023, som lød på 19.738 kr. om måneden før skat for enlige og 16.778 kr. om måneden før skat for samlevende.

Seniorpræmie for 2024

Seniorpræmien er et engangsbeløb, som du kan få udbetalt i op til to år, hvis du opfylder visse betingelser. Seniorpræmien er en del af regeringens pensionsreform, som har til formål at øge arbejdsudbuddet og anerkende de seniorer, som bidrager til samfundet.

For at få seniorpræmie i 2024 skal du være født den 1. januar 1954 eller senere. Du skal også have haft mindst 1.560 løntimer i de 12 måneder, du arbejder, efter du har opnået folkepensionsalderen. Det svarer til et gennemsnit på 30 timer om ugen. Din gennemsnitlige månedlige timeløn skal have været mindst 136,40 kroner (2024).

Hvis du opfylder disse krav, kan du få en seniorpræmie på 46.868 kroner skattefrit for det første år, du arbejder efter din folkepensionsalder (2024). Hvis du arbejder det andet år efter din folkepensionsalder, kan du få en seniorpræmie på 27.898 kroner skattefrit for det andet år (2024). Du kan dog ikke få seniorpræmie for det tredje år eller senere, selvom du fortsætter med at arbejde.

Hvis du er lønmodtager, får du automatisk seniorpræmien udbetalt to måneder efter, optjeningsperioden er endt. Hvis du er selvstændig, skal du søge om seniorpræmie hos Udbetaling Danmark via Borger.dk eller ved at ringe til dem på telefonnummer 70 12 80 61. Du kan tidligst søge om seniorpræmie fire måneder før, du når din folkepensionsalder.

Seniorpræmien er uafhængig af din seniorpension og dine andre indtægter. Det betyder, at du kan få både seniorpension og seniorpræmie, hvis du er berettiget til det. Du skal dog være opmærksom på, at seniorpræmien kan have betydning for dine skattefradrag og dine sociale ydelser, såsom boligstøtte, varmetillæg og helbredstillæg.

Hvilke typer arbejde tæller ikke med i modregningen?

For at kvalificere sig til seniorpension, skal man have haft en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at man skal have arbejdet mindst 15 timer om ugen i de 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at man går på tidlig pension.

Perioder med praktik eller job med løntilskud tæller ikke med i opgørelsen af de 9 måneder. Det gælder også, hvis man er syg eller har været udsat for akut opstået skade. I disse tilfælde kan kravet om 9 måneders ansættelse fraviges.

Hvis man modtager seniorpension, kan man have en arbejdsindtægt ved siden af uden at blive modregnet i sin pension. Det er dog stadig vigtigt, at man oplyser om sin indtægt til ATP, som administrerer seniorpensionen.

Hvordan reduceres eller bortfalder seniorpension beløb

Hvordan reduceres eller bortfalder beløbet, hvis man har andre indtægter?

Foruden indtægt fra arbejde, så hører andre skattepligtige indtægter som for eksempel andre pensioner, kapitalindkomst eller aktieindkomst også med i denne beregning. Det betyder, at hvis du som enlig eller samlevende har andre indtægter end din pension, kan du se frem til et reduceret seniorpension eller at den helt bortfalder.

Arbejde som ikke tæller med i modregningen

Det er et attraktivt alternativ for pensionister, der ønsker at tjene lidt ekstra penge uden at blive beskattet for det. Det kan for eksempel være ved at udføre småopgaver for private. I 2024 vil det være muligt at tjene op til 12.200 kr. skattefrit fra personer, som ikke er din ægtefælle. Dette beløb kan ikke justeres, selvom du modtager pension fra flere kilder.

Det er vigtigt at huske, at indtægten skal oplyses til Skattestyrelsen, for at det bliver regnet som skattefrit. Hvis du har en ægtefælle, skal du også sørge for, at de ikke indberetter din indtægt. Hvis det sker, er det ikke længere skattefrit for dig, og du skal betale skat af beløbet.

Det er også vigtigt at bemærke, at håndværkerfradrag kun kan indgå på én persons indkomst. Så hvis du har en ægtefælle, der indberetter din indtægt, vil du ikke få glæde af fradraget.

For at sikre, at du ikke overskrider grænsen for skattefrit arbejde, skal du holde øje med den samlede sats for skattefrit arbejde, som du har udført. Hvis du overskrider beløbet, vil du blive beskattet for det resterende beløb.

Seniorpensionen stiger ikke lige så meget som lønnen

Seniorpensionen stiger ikke lige så meget som lønnen

Regeringen har som nævnt, forventet en satsregulering på 3,6% for 2024, hvilket er lavere end den ellers forventede lønstigning på 5,5% henholdsvis.

Derfor er det vigtigt for pensionister at holde øje med, hvilke typer arbejde der ikke tæller med og hvordan beløbet reduceres eller helt bortfalder, hvis man har andre indtægter. I følgende punkt vil vi gennemgå de forskellige typer arbejde, der ikke tæller med og hvordan beløbet reduceres eller helt bortfalder, hvis man har andre indtægter.

Her er et overblik over hvilke typer arbejde, der ikke tæller med i modregningen:

 • Ekstraarbejde eller overarbejde
 • Ekstraarbejde eller overarbejde, der ikke er relateret til pensionsstiftelsen
 • Pensioniststillinger
 • Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende
 • Arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende for andre virksomheder
 • Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende på deltid
 • Arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende for andre virksomheder på deltid

Hvordan reduceres eller bortfalder beløbet, hvis man har andre indtægter?

Beløbet reduceres eller bortfalder helt, hvis man har andre indtægter. Dette kan ske, hvis du har lønnet arbejde eller selvstændig erhvervsdrift, der giver dig en årlig indkomst, der overstiger et bestemt beløb. Dette beløb kan variere alt efter din pensionsordning, så det er vigtigt at kontakte din pensionsstiftelse for at få præcise oplysninger.

Hvis du har andre indtægter, der overstiger dette beløb, vil det samlede beløb reduceres procentvis. Det betyder, at jo højere din indkomst er, desto mindre vil du modtage i pension.

Pensionister bør derfor være opmærksomme på, at lønstigningerne for 2024 er lavere end den forventede lønstigning, samt på de typer arbejde, der ikke tæller med i modregningen, og hvordan beløbet reduceres eller helt bortfalder, hvis man har andre indtægter.

kan jeg få seniorpension

Er jeg berettiget til at få seniorpension?

Det er et godt spørgsmål, som bestemt er værd at undersøge nærmere. For at kunne søge om seniorpension skal du:

 • Have seks år eller mindre til folkepensionen
 • Have arbejdet 20-25 år på fuld tid
 • Kun kunne arbejde 15 timer vurderet ud fra dit seneste job

Hvis du opfylder disse kriterier, kan du begynde at ansøge om seniorpension. Det er Seniorpensionsenheden i ATP, som afgør ansøgninger om seniorpension. Kommunerne informerer og sender sagerne videre til ATP

Du skal også kunne dokumentere, hvilken ønskede ydelse du har brug for, og det skal være godkendt af en læge. Det er vigtigt at tænke over, om ønsket ydelse reelt er nødvendig for dig, da det kan have betydning for, hvor stor din seniorpension bliver.

Hvis du ikke er berettiget til seniorpension, eller hvis du har andre indtægter, som kan medføre en reduktion eller bortfald af beløbet, skal du sørge for at undersøge dette nærmere. Det gælder for eksempel arbejde, som du har udført efter din fyldte 60 år, pensionsindbetalinger, forskellige former for udbetalinger og anden erhvervsmæssig aktivitet.

Der er dog ikke alle typer arbejde, som tæller med i modregningen, og det kan være godt at kende de regler, der gælder for dette. For eksempel tæller frivilligt arbejde ikke med i modregningen, og heller ikke arbejde, som du har udført på deltid efter din fyldte 60 år.

Selvom du ikke er berettiget til seniorpension, kan du stadig være berettiget til andre typer pensioner. Det kan være godt at undersøge disse muligheder nærmere, så du kan sikre dig, at du får den størst mulige udbetaling, når du når pensionsalderen.

Tilmeld dig til Senior Folks nyhedsbrev

* angiver påkrævet

Gå ikke glip af spændende nyheder, fantastiske tilbud, nyttige vejledninger og meget mere, som vi sender fra tid til anden i vores nyhedsbrev. Tilmeld dig nyhedsbrevet forneden.