Sygedagpenge sats 2023

Sygedagpenge sats 2023: Hvad kan du få i sygedagpenge, og hvordan beregnes det?

Hvis du bliver syg og ikke kan arbejde, har du måske ret til at få sygedagpenge fra din kommune. Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, som skal sikre dig en indkomst, mens du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Men hvor meget kan du få i sygedagpenge, og hvordan beregnes det? Det kan du læse mere om i denne artikel.

Hvor meget kan du få i sygedagpenge?

Størrelsen på dine sygedagpenge afhænger af din løn og din arbejdstid. Der er et maksimumbeløb for, hvor meget du kan få i sygedagpenge. Det kaldes også for højeste dagpengesats. I 2023 er højeste dagpengesats 4.550 kr. om ugen eller 122,97 kr. pr. time.

Det svare altså til at du maks kan få 18.200 kr. om måneden i sygedagpenge i 2023.

Hvis du har en højere løn end højeste dagpengesats, får du altså ikke mere i sygedagpenge end det maksimumbeløb. Hvis du har en lavere løn end højeste dagpengesats, får du normalt 90 % af din løn i sygedagpenge.

Hvis du er ansat på deltid eller har skiftende arbejdstider, beregnes dine sygedagpenge ud fra et gennemsnit af din løn og din arbejdstid i de seneste fire uger før din første sygedag.

Hvis du er selvstændig, beregnes dine sygedagpenge ud fra dit seneste årsregnskab eller dit forventede overskud.

Hvis du er ledig og får dagpenge eller kontanthjælp, får du normalt det samme beløb i sygedagpenge som i din hidtidige ydelse.

Hvor meget kan du få i sygedagpenge

Eksempler på beregning af sygedagpenge

For at give dig et bedre billede af, hvordan sygedagpenge bliver udregner, har vi her samlet nogle scenarier med forskellige situationer:

 • Eksempel 1: Du er fuldtidsansat og har en månedsløn på 25.000 kr. før skat. Du bliver syg og får ikke længere løn fra din arbejdsgiver. Du har opfyldt beskæftigelseskravet og har ret til sygedagpenge. Din sygedagpenge sats bliver beregnet sådan:

25.000 kr. x 0,92 (arbejdsmarkedsbidrag) = 23.000 kr. / 4,33 (antal uger i en måned) = 5.310,39 kr. (din ugeløn) x 0,90 (90 % af din løn) = 4.779,35 kr.

Da dette beløb er højere end højeste dagpengesats (4.550 kr.), får du kun det maksimale beløb i sygedagpenge, som er 4.550 kr. om ugen eller 122,97 kr. pr. time.

 • Eksempel 2: Du er deltidsansat og arbejder 20 timer om ugen. Du har en timeløn på 150 kr. før skat. Du bliver syg og får ikke længere løn fra din arbejdsgiver. Du har opfyldt beskæftigelseskravet og har ret til sygedagpenge. Din sygedagpenge sats bliver beregnet sådan:

150 kr. x 0,92 (arbejdsmarkedsbidrag) = 138 kr. (din timeløn efter bidrag) x 0,90 (90 % af din løn) = 124,20 kr.

Da dette beløb er højere end højeste dagpengesats pr. time (122,97 kr.), får du kun det maksimale beløb i sygedagpenge pr. time, som er 122,97 kr. Din ugentlige sygedagpenge sats bliver derfor:

122,97 kr. x 20 timer = 2.459,40 kr.

 • Eksempel 3: Du er selvstændig erhvervsdrivende og har et forventet overskud på 300.000 kr. i år før skat. Du bliver syg og kan ikke drive din virksomhed. Du har opfyldt beskæftigelseskravet og har ret til sygedagpenge. Din sygedagpenge sats bliver beregnet sådan:

300.000 kr. / 12 (antal måneder i et år) = 25.000 kr. (din månedlige indtægt) x 0,92 (arbejdsmarkedsbidrag) = 23.000 kr. / 4,33 (antal uger i en måned) = 5.310,39 kr.

Da dette beløb er højere end højeste dagpengesats (4.550 kr.), får du kun det maksimale beløb i sygedagpenge, som er 4.550 kr. om ugen eller 122,97 kr. pr. time.

Jeg håber, at disse eksempler har hjulpet dig med at forstå, hvordan sygedagpenge satsen beregnes i forskellige situationer.

Sygedagpenge beregner

Hvis du gerne vil have et estimat af din konkrete situation, så har vi lavet en sygedagpenge beregner, som lader dig beregne, hvilke sygedagpenge sats du vil være berettiget til:

OBS: Vær opmærksom på, at beregneren kun giver et vejledende resultat, og at din kommune har det endelige ord om din sygedagpenge sats.

Hvem har ret til sygedagpenge?

For at have ret til sygedagpenge skal du opfylde nogle betingelser. Du skal blandt andet:

 • Være uarbejdsdygtig på grund af sygdom, som er dokumenteret af en læge.
 • Have et arbejde eller være ledig og have ret til dagpenge eller kontanthjælp.
 • Have et fast bopæl i Danmark eller være omfattet af EU-reglerne om social sikring.
 • Have et beskæftigelseskrav, som betyder, at du skal have arbejdet i mindst 240 timer inden for de seneste seks måneder før din første sygedag.

Der kan være særlige regler for visse grupper, som fx selvstændige, studerende, elever, praktikanter eller personer på orlov. Du kan læse mere om de forskellige betingelser for sygedagpenge på Borger.dk.

Hvem har ret til sygedagpenge

Hvordan søger du om sygedagpenge?

Hvis du bliver syg og ikke kan arbejde, skal du melde dig syg til din arbejdsgiver eller a-kasse hurtigst muligt. Du skal også kontakte din læge og få en lægeerklæring, som dokumenterer din sygdom.

Du skal søge om sygedagpenge hos din kommune senest otte dage efter din første sygedag. Du skal bruge NemID for at søge om sygedagpenge online på Borger.dk.

Din kommune vil behandle din ansøgning og vurdere, om du har ret til sygedagpenge, og hvor meget du kan få. Du vil få et brev fra kommunen med afgørelsen om dine sygedagpenge.

Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Du kan normalt få sygedagpenge i op til 22 uger inden for en periode på ni måneder. Hvis du stadig er uarbejdsdygtig efter 22 uger, kan kommunen forlænge dine sygedagpenge, hvis der er særlige grunde til det. Det kan fx være, hvis:

 • Du har en alvorlig eller livstruende sygdom.
 • Du er i gang med et behandlings- eller genoptræningsforløb.
 • Du er i gang med et ressourceforløb, et jobafklaringsforløb eller et fleksjob.
Hvordan søger man om sygedagpenge

Hvad skal du være opmærksom på, når du får sygedagpenge?

Når du får sygedagpenge, skal du være opmærksom på, at du har nogle pligter over for din kommune. Du skal blandt andet:

 • Holde kontakt med din kommune og din arbejdsgiver eller a-kasse under dit sygeforløb.
 • Deltage i samtaler og aktiviteter, som kommunen tilbyder dig for at hjælpe dig tilbage til arbejde.
 • Give kommunen besked, hvis der sker ændringer i din situation, fx hvis du bliver raskmeldt, får nyt arbejde eller flytter til en anden kommune.

Hvis du ikke overholder dine pligter, kan kommunen stoppe eller nedsætte dine sygedagpenge.

Konklusion

Sygedagpenge er en ydelse, som du kan få fra din kommune, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Størrelsen på dine sygedagpenge afhænger af din løn og din arbejdstid, men der er et maksimumbeløb for, hvor meget du kan få. Du skal søge om sygedagpenge hos din kommune senest otte dage efter din første sygedag. Du kan normalt få sygedagpenge i op til 22 uger, medmindre kommunen forlænger dem af særlige grunde. Når du får sygedagpenge, skal du være opmærksom på at overholde dine pligter over for din kommune.